Českotřebovský deník 345/2011                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodně zdraví, úspěchů
i osobní pohody
v novém roce 2012 
 
přeje

Milan Mikolecký


Od Nového roku platí mimořádná změna jízdních řádů autobusů                                                         

Pardubický kraj – Od ledna 2012 čekají cestující změny autobusových jízdních řádů. První mimořádná změna vstoupí v platnost na Nový rok a týká se převážně východní části Pardubického kraje, konkrétně Orlickoústecka a Svitavska. Úpravy doznají také jízdní řády na Pardubicku a Chrudimsku, a to od 8. ledna 2012. Aktuální jízdní řády platné od 1. 1. 2012 a 8. 1. 2012 budou zveřejněny na webových stránkách www.oredo.cz od silvestrovské soboty. Organizátor regionální dopravy, společnost OREDO, požádal také starosty obcí, aby o mimořádných změnách informovali občany.  Podle společnosti OREDO dochází k úpravě časových poloh a tras některých spojů. Do nového jízdního řádu byly zapracovány i závažné připomínky ze strany obcí a cestujících, které se vyskytly po spuštění nového dopravního systému. Rovněž jsou zahrnuty podněty, které se řešily na jednáních náměstka hejtmana zodpovědného za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jana Tichého s představiteli samospráv spadajících pod obce s rozšířenou působností.      V současnosti společnost OREDO průběžně vyhodnocuje provoz nového dopravního systému. Další úpravy jízdních řádů připravuje k 4. 3. 2012. Starostové mohou posílat připomínky a podněty na úpravu jízdních řádů do 15. 1. 2012. Poté dojde k vyhodnocení a zapracování oprávněných požadavků do jízdních řádů. Podle nových jízdních řádů se v Pardubickém kraji začalo jezdit od 11. 12. 2011 poté, co celý systém veřejné dopravy prošel optimalizací.

Poznámka: Typické je, že změna, která má platit od pondělí stále není nikde k dispozici ani na webu společnosti OREDO . Vznikl systém, kde nevíte, jaká  jeho modifikace bude příští týden platit. A to se snažím informovat co nejaktuálněji, vydávám již podruhé ve zpravodaji nové a znovu nově poopravené jízdní řády, abych se nyní dověděl, že bude zase nová další změna, která ovšem není dva dny před zavedením nikde k mání. bude. Uvidíme co bude v pondělí....

Do nového roku s kontejnerem   

Bude Silvestr a s tím i oslavy nového roku s ohňostrojem.  Město se připravilo a na náměstí rozmístilo nové bílé kontejnery na sklo, aby se láhve od sektu neválely nikde po dlažbě. je to chvályhodné, dobrá prevence.  Pokud ovšem kontejnery nedopadnou tako ten, který uvádím na snímku z června t.r.   ten zde asi (v jízdní dráze mezi zaparkovanými automobily a označeném parkovišti) zůstane asi na věky.   Kritizoval jsem to  na těchto stránkách, zmínil se o tom starostovi a dostal jsem jasné stanovisko, že to bude vyřešeno, že kontejner zmizí.  Do dneška to není vyřešeno, snímek bych mohl udělat znova, pouze by už před kavárničkou U Tygra nebyla letní zahrádka a bylo by pošmourné počasí.( Jde o centrum města a městskou památkovou zónu).  Kontejner by byl na fotce navíc otevřený. Jak je možné takto využívat veřejné prostranství?  Je třeba podotknout, že není sám, že takových snímků lze nafotit ve městě více. velmi poutavý by byl třeba snímek kontejnerového zátiší určeného na tříděný odpad na parkovišti u bývalého marketu Albert n Parníků, obsypaného plasty a dalším možným harampádím. Nyní máme takových stanovišť (tedy nijak  nezakrývaných "zátiší" ve městě 60).
 
Reakce hejtmana Radko Martínka na spekulaci MfD o odvolání radní Tauberové

Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek reaguje na spekulaci MfD v článku (Proč padla radní Tauberová? Nový důvod: nebrala provize) o odvolání radní v regionální mutaci dne 28. 12. 2011. Kategoricky se distancuji od tvrzení deníku MfD, pro mne osobně šokujícího a navíc zcela nepodloženého, a jeho údajných informátorů, že radní Markéta Tauberová byla odvolána z jiných důvodů než pracovních. Zásadně trvám na tom, že jediným důvodem pro odvolání paní radní byly výsledky její práce   Principiálně odsuzuji a zcela odmítám v článku popisovaný způsob získávání prostředků pro činnost jakékoliv politické strany a tedy i ČSSD. U takových praktik jsem nikdy nebyl, nejsem a nebudu. Bývalá radní Markéta Tauberová se nikdy ani náznakem nezmínila o tom, že by byla pod jakýmkoliv tlakem zájmových skupin. Jsem přesvědčený, že v demokratickém státě by nemělo být možné, aby byly informace podobného druhu veřejně zpřístupněny bez jasných a konkrétních důkazů. Navíc za situace, kdy celou záležitost šetří Policie ČR, i na můj popud. Společně s Policií ČR chceme a budeme spolupracovat na vyšetření celého případu. Dobré jméno Pardubického kraje budeme bránit s využitím všech prostředků, které nám právo dává. 
Radko Martínek hejtman Pardubického kraje
 
Tauberovou odvolali, protože nebrala provize pro stranu, naznačil Petržílek  (MFD 28.12)
Mnoho lidí nechápalo, proč ČSSD před několika týdny odvolala krajskou radní pro zdravotnictví Markétu Tauberovou. Nyní se naskytlo vysvětlení. Na tajných nahrávkách, které podnikatel Libor Joska poskytl policii, údajně místopředseda krajského výkonného výboru ČSSD Miroslav Petržílek vysvětluje, že Tauberová neuměla inkasovat peníze od firem, které ve zdravotnictví působí, a tak musela odejít.Petržílek na nahrávce říká, že každý rok proteče krajským zdravotnictvím miliarda korun, ale Tauberová není schopná pro stranu zajistit ani deset procent této částky," uvedl muž, který záznam zná, ale nechce být jmenován v novinách. Joska policii slíbil, že nahrávky zatím nezveřejní, takže není možné plně ověřit, co přesně Petržílek o Tauberové říká. Spolumajitel firmy Chládek a Tintěra ale potvrdil, že mu Petržílek vysvětloval důvody pádu radní pro zdravotnictví. "Petržílek to zmiňuje, ale nevím, do jaké míry to je vychloubání a do jaké realita. V každém případě budu případ sledovat a nedopustím, aby to ČSSD zametla pod koberec," řekl Joska, který se záznamy chystá zveřejnit až v lednu.  Pravda ale je, že sociální demokraté nakonec odvolání Tauberové v krajském zastupitelstvu prosadili. Hejtman kraje Radko Martínek to však zdůvodnil tím, že politička na svoji práci nestačila.
Petržílek získal pocit, že se mu už nemůže nic stát
"Ty důvody, které jsem oznámil, stále platí. Kategoricky odmítám nějaké jiné, třeba politické. Navíc s panem Petržílkem jsem se nikdy o odvolání paní Tauberové či o vypisování zakázek nebavil," uvedl v úterý hejtman Radko Martínek. Krajští sociální demokraté nyní naznačují, že se Petržílek, šedá eminence a jeden z nejmocnějších mužů ve straně, v podstatě zbláznil a všechny kroky dělal na vlastní pěst bez vědomí kohokoliv ve straně. I proto Petržílek už před svátky rezignoval na svůj stranický post. "Oznamuji, že se ze zdravotních důvodů, které se významně zhoršily pod tlakem médií a probíhající léčby, od dnešního dne vzdávám funkce," uvedl 22. prosince. Faktem zůstává, že se momentálně léčí z vážné choroby. Do ztráty příčetnosti, kterou naznačují jeho kolegové, má však daleko. Libor Joska dokonce naznačuje, že hra "na blázna" zapadá do předem připraveného scénáře. "Na jednom záznamu se bavíme, co bude, kdyby to prasklo. Petržílek říká, že kolegové se od něj budou distancovat a on že bude dělat hloupého. Blázen určitě není," uvedl Joska. Ten navíc není jediným podnikatelem, kterému Petržílek naznačoval možnost financování sociální demokracie. "Petržílek měl obrovský vliv, získal patrně pocit, že se mu už nemůže nic stát, že už ho nic nemůže ohrozit. Jinak si to vysvětlit nedovedu. Jednal jsem s ním několikrát, připadal mi velmi inteligentní, o peníze si přímo nikdy neřekl, vždy jen naznačoval a já jsem dělal blbého," řekl jeden z velkých podnikatelů v kraji, který chtěl zůstat v anonymitě, ale jeho jméno má redakce k dispozici. Sama Tauberová říká, že dodnes pořádně neví, proč byla odvolaná. "Ty důvody pan hejtman formuloval nezvykle velmi obecně," řekla s tím, že se s Petržílkem právě nemusela. "Choval se jako hulvát, nebavila jsem se s ním."

Poznámka: Práce redaktorů MFD Zlínského a Půlpána je k pousmání. Zatímco sami redaktoři jsou "absolutně neutrální", tak tajemní vlivní podnikatelé mluví, ovlivňují politiku, ale nesmí  se uvést jejich jména, podobně to je z dalšími "informačními zdroji" a jakékoliv ověření je nemožné. Je to ukázka jak zaujmout za každou cenu a vyhovět právě těm "neznámým" silám.  Pokud ovšem jsou neznámé. Je snadné si také dohledat, že diskutéři "v dopisech" MFD  jsou osoby fiktivní a že se takovouto prací živí dokonce jedna agentura, možná není sama. Mluvit by o tom mohli také v litomyšlské nemocnici. při posledním problému s možným uzavřením porodnice.  Nabízí se všude....  Oni totiž zdroje informací existují a jsou to zdroje otevřené,. jenže ty nejsou pro  redaktory MFD dost dobré, daleko lepší j sou tajemné osobnosti bez jména a bez tváře, zato stoprocentně pravdomluvné.  Nechme k tomu přidat fakta: Pro odvolání radní Tauberové se z 19  zastupitelů ČSSD vyslovilo 18, kdo asi mohl být tedy proti, že.  MFD a další jistě zklamal i průběh samotného odvolávání na zastupitelstvu Pardubického kraje, který proběhl bez diskuze. Jediná k tomu vystoupila opět sama odvolávaná radní. Řada osob sedící na galerii na tomto jednání (právě dobře spjatá s informačními zdroji MFD) takový průběh jednání neočekávala, těšila se na bohatou diskuzi. Daleko jednodušší než pátrat po tom, v čem asi odvolaná radní zklamala a co nezvládla či nedotáhla je dát slovo panu Petržílkovi, neboť ten je nyní v situaci, že dovede všechno vysvětlit (po svém) každému a to je jistě pro MFD možnost vytvořit palcový titulek. Co kdyby místo toho redaktoři udělali trochu analytické práce, pokusili se odkrýt různá "tajemství" ohledně toho, kdo a komu dodával  léky či zdravotnický materiál a kdo nyní třeba již nedodává, od smlouvy (raději) odstoupil nebo "byl odstoupen" a dát si tyto informace do kontextu s hlasy tajemných osob, které si nepřejí být jmenovány? Není to všechno právě naopak? Má logiku proč by mělo jít o získávání peněz pro ČSSD když právě vedení kraje prosazuje průhledné mechanismy výběrových řízení do kterých nelze zasáhnout a při jejich realizaci ušetřilo mnoho milionů korun, stejně jako při revizi dříve rozhodnutých věcí?  Nechce MFD tímto způsobem naopak špinit osoby, které si to nezaslouží a využívat k tomu současnou situaci jednoho vlivného člověka, který zřejmě již dlouho vlivným nebude? Nemám ty možnosti, jako mají redaktoři MFD a proto mohu jen naznačovat a dovit se tomu, co napsali a co podnikli, aby byly podávané informace vyvážené, ověřené a hlavně ověřitelné. (mm)

Pardubický kraj obdaroval policisty

Pardubice - Pardubický kraj daroval policii technické vybavení. Krajské  ředitelství obdrželo ve středu 28. prosince od Pardubického kraje 3 defibrilátory, 9 kusů GPS přístrojů a 4 bezdrátová sluchátka. Darovací smlouvu a dohodu o vzájemné spolupráci mezi Krajským ředitelstvím policie a Pardubickým krajem dnes  podepsal hejtman Radko Martínek s ředitelem Radkem Malířem. „Mezi krajským ředitelstvím policie a krajem dochází k vzájemné výměně informací a údajů, které jsou nezbytné pro zajištění problematiky krizového řízení a funkčnosti integrovaného záchranného systému. Důležitou oblastí je i využívání přístrojů GPS zejména při hledání ztracených osob,“ přiblížil hejtman Radko Martínek vzájemnou spolupráci. Již v minulosti Pardubický kraj formou věcných darů nebo finanční dotace podporoval základní složky Integrovaného záchranného systému - Hasičský záchranný sbor ČR i Policii ČR. Policejní ředitel Radek Malíř uvedl, že vybavení zefektivní práci policistů a zároveň přispěje k ochraně lidských životů: „Satelitní navigační systém GPS je pro nás neocenitelným pomocníkem při pátrání po ztracených osobách v neznámém a nepřehledném terénu, bezdrátová sluchátka budou sloužit členům mobilního vyjednávacího týmu, který je nasazen v krizových situacích.“  Defibrilátory umístí policisté ve výjezdových vozidlech hlídek. Tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje Aleš Boňatovský uvedl, že soupravy automatických externích defibrilátorů jsou stejné jako typy, které Pardubický kraj v roce 2009 daroval čtyřem oblastním spolkům Českého červeného kříže, Horské službě ČR a dvěma místním skupinám Vodní záchranné služby. „Defibrilátory máme i na recepci krajského úřadu,  v divadle i jinde v Pardubicích. Všude dobře slouží, zachraňují životy a proto je dobře, že nově budou i v hlídkových vozech policie,“ je přesvědčený hejtman Martínek.