Bendl hostoval ve Štítech a ve Vysokém Mýtě                    

Pěvecký sbor Bendl pod vedením sbormistra Josefa Menšíka přispěl tento víkend k předvánoční atmosféře hned dvakrát. V sobotu zazpíval ve Štítech ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, a to především směs koled, vánočních a duchovních skladeb. Na začátku sbor přivítal místní starosta Jiří Vogel, který již dříve s Bendlem spolupracoval u příležitosti jiných koncertů ve Štítech a okolí, kde Bendl nedávno vystupoval. Místní publikum tvořené asi stovkou návštěvníků se postaralo o velmi příjemnou atmosféru. V závěru zazněly dvě skladby doprovázené instrumentálním souborem, které slavnostně ukončily povedený program. Po koncertě byl Bendl za svůj výkon odměněn velmi příjemným společenským večerem v režii pana starosty.
V neděli odpoledne pak Bendl absolvoval vysokomýtskou "koncertní generálku" České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou v České Třebové provede spolu s komorním orchestrem Jaroslava Kociána pod vedením B. Mimry v pondelí 19.12. Kromě Rybovy mše byly na programu ve Vysokém Mýtě Staročeské roráty a adventní písně v úpravě Jana Fajfra a pásmo koled, provedené dětským pěveckým sborem Rubínkem ZUŠ Vysoké Mýto. Rybova "Hej mistře" zazněla v provedení Litomyšlského symfonického orchestru pod vedením dirigenta Davida Lukáše a sólistů Ivany Lukášové - soprán, Jany Ehrenbergerové - alt, Miroslava Urbánka - tenor, Jana Kučery - bas. Společný sbor tvořily kromě Bendlu členové vysokomýtského Otakaru a Mužského pěveckého sboru Litomyšl. Koncert zazněl ve zcela zaplněném chrámu sv. Vavřince (viz fotografie). Kéž by koncert v České Třebové měl podobnou návštěvnost a ohlas. (PS).
Fotografie z koncertu ve Štítech   (foto Jiří Kadavý)


Fotografie z Vysokého Mýta (foto Jiří Kadavý)