Členové rodiny Viléma Brázdy na výstavě                           

Zdařilá výstava obrazů a sochařských prací místního autora Viléma Brázdy, od jehož úmrtí v letošním roce uplynulo rovných 80 let se těšila mezi návštěvníky značné oblibě.  Ti, kdož měli možnost výstavu shlédnout, odcházeli nadmíru spokojeni.
Výstava pochopitelně přilákala také příbuzné a členy rodiny zesnulého akademického sochaře Viléma Brázdy. V sobotu dne 26. listopadu jsme mohli ve výstavní síni přivítat paní Irenu Freimanovou, Brázdovu dceru, která se  společně se svým synem v doprovodu  dalšího příbuzného zúčastnila již slavnostní vernisáže. Ve zmíněnou sobotu se ve Třebové objevila podruhé, když do našeho města  sama přicestovala  z Prahy rychlíkem krátce po 10. hodině.  Po svém příjezdu byla mile přivítána přáteli a dalšími příbuznými z řad českotřebovské veřejnosti.  O malou chvíli později se ve výstavní síni objevila rodina autorova  synovce, zesnulého Zdeňka Brázdy z Liberce. Jedná se o potomky  Vilémova bratra Jaroslava. Ten se stal ve Třebové společníkem svého otce,  stavitele Viléma Brázdy st. Tuto skutečnost dokládá  existence stavebních firem „V. Brázda & spol., podnikatelství staveb v Parníku“ (1926) a „V.& J. Brázda & V. Bezrouk, stavitelé Parník – Česká Třebová“ (1927).  Odborná studia Jaroslav  absolvoval v Brně. Oženil se  s Martou Frimlovou z Parníka. Z manželství se narodili dva synové – Jaroslav ml. a Zdeněk. Před  druhou světovou válkou zdejší  Brázdova stavební firma ukončila činnost a Jaroslav nalezl zaměstnání u místní  firmy „Rössler & Kudlík, architekti a stavitelé“. V roce 1945 Jaroslav  odešel spolu s rodinou do Liberce, kde pracoval u různých stavebních firem až do odchodu do důchodu.
Během sobotního dopoledne se tedy ve výstavní síni objevila paní Věra Brázdová, vdova po Zdeňku Brázdovi spolu s dcerou Lucií Leinhäupelovou. Tu doprovodil manžel Jiří a syn Marián. Spolu s nimi výstavu navštívila zdejší občanka paní Blanka Krejčí, rozená Muchková. Tu pojí s  Irenou Freimanovou již od dětského věku dlouholeté přátelství. Jak obě  „děvčata“ společně zavzpomínala, trávila paní Irena spolu se svojí sestřenicí Zdenou Nežádalovou a bratranci, již vzpomenutými Jaroslavem a Zdeňkem Brázdovými, své dětství u babičky Brázdové v rodinné vile u javoreckého rybníčka. Do party jejich dětských kamarádů tehdy patřila právě paní Blanka, dále potom Věra Frančáková-Šašinková, Lída Huráňová-Šlemová, sestry Marcela a Dana Prokopcovy a Ludvík Kartouš, žijící v Hurtově slévárně v parku.
Další část početné Brázdovy rodiny výstavní síň navštívila následujícího dne, v neděli dne 27. listopadu. Návštěvníci dorazili také z Liberce. Jednalo se o pana Jaroslava  Brázdu (Vilémova synovce) a jeho manželku Libuši. Přijeli také jejich synové Jaroslav  a Jiří, za doprovodu svých stejnojmenných synů.
Po oba dny proběhlo společné fotografování rodiny, vzpomínalo se na Třebovou a ty, kteří se již bohužel nemohli výstavy zúčastnit, ať již z řady příbuzných či bývalých spolužáků a učitelů. Dle ohlasů získaných přímo na  místě se výstava líbila, což dokládají i zápisy v knize návštěv.           
 
                                                                                                                                    Martin Šebela
Foto Martin Šebela

 
 
  

 

 
 
 
+;;;;;;;;;;;;;;;;;