Setkání s paní profesorkou                                                     

Ve středu 14. prosince 2011 se při příležitosti 85. narozenin paní profesorky Zdenky Hlavsové sešlo v jejím bytě několik gratulantů – jejích bývalých žáků. Setkání to bylo vskutku zajímavé, vždyť proběhlo téměř po pětačtyřiceti letech od maturity! Jednalo se o žáky někdejší třídy IV. ET (elektrická trakce), maturitní ročník  1967, zdejší bývalé železniční průmyslovky.
Paní profesorka Zdenka Hlavsová, rodačka  z Orlických hor, ze Slatiny nad Zdobnicí,  přišla do našeho města ještě pod dívčím jménem Bednářová v roce 1958 po svých pražských studiích na FF UK. Nastoupila  na zdejší železniční průmyslovce s aprobací dějepis a angličtina.  Teprve později, poté, když zde nalezla ve staré třebovské učitelské rodině Hlavsově svého manžela, se jí Třebová stala natrvalo novým domovem.  Dodnes její bývalí žáci vzpomínají na zajímavě prožité hodiny dějepisu, plné zajímavého vyprávění. Dějepis totiž byl  a  stále je velkým koníčkem paní Hlavsové. Její pečlivě vedené přípravy učiva přinášely žákům mnoho zajímavého. V  paměti uvízly též rozličné výlety a dějepisné exkurze, rovněž nepostrádající cenné informace paní profesorky o navštívených místech.
Setkání spojeného s oslavou narozenin bývalé pedagožky se zúčastnila také její někdejší kolegyně paní Vlasta Slavíková. A tak se vyprávělo a  vzpomínalo na dávno uplynulé chvíle mládí a bezstarostného školního života.
Popřejme paní Zdence Hlavsové do dalších let života hodně tolik potřebného zdraví a životního elánu.                     
                                                                              Martin Šebela