PANÍ VLASTA, DLOUHOLETÁ VEDOUCÍ CHATY HVĚZDA, OSLAVILA DEVADESÁTKU.V neděli 1. ledna 2012 si ústečtí turisté připomínají 20 let ode dne, co do svého vlastnictví vysoudili turistickou chatu HVĚZDA na Andrlově chlumu. Paradoxem celé věci je skutečnost, že právě turisté z České Třebové, pod vedením paní PATKOVÉ, jím radili, jak na chatu v nepříjemných soudních tahanicích dosáhnout. Třebovákům se nakonec svoji chatu MAXE ŠVABINSKÉHO na Kozlově vybojovat nepodařilo…

Jak známo, bez historie by ani přítomnosti nebylo, proto Oušťáci pečlivě pátrají po lidech , kteří na chatě HVĚZDA působili. Dlouhá léta ji s manželem spravovala paní VLASTA HRUŠKOVÁ – NĚMCOVÁ. Bylo to v období od roku 1948 až do roku 1961. S velkou láskou vzpomíná paní VLASTA  na srnečku LETUŠKU, která několik let oblažovala svoji přítomností personál chaty. Šéfa doprovázela cestou do Ústí a zase přiběhla na HVĚZDU, nebo počkala  na BROŽKOVĚ zahradě. „Moc ráda baštila cigarety, byla takovým sluníčkem celé naší party a nakonec na svoji dobrotu doplatila. Jednou se nám LETUŠKA nevrátila, ochočenou srnku někdo odlákal a zabil. K jídlu nepotřebné ostatky jsme našli  za pár dní v lomu“, dodala smutně paní VLASTA. Na Andrlově chlumu vyrůstali i její tři synové JAN, VLASTIMIL a MILAN.

V sobotu 17. prosince oslavila v plné svěžesti paní VLASTA HRUŠKOVÁ – NĚMCOVÁ, žijící dlouhá léta v České Třebové, devadesátku. K tomuto úctyhodnému jubileu ji přišli popřát vše nejlepší i bývalí spolupracovníci z HVĚZDY, BOŽENA a PETR NAJMANOVI a MARIE s JAROSLAVEM ČERNOHORSKÝM.

Do dalších let přejí paní VLASTĚ mnoho zdraví a spokojenosti turisté z Ústí nad Orlicí i ÚSTECKÉ OZVĚNY.             MR.

VLASTA HRUŠKOVÁ s gratulanty    Foto: M. Richter

HVĚZDNÁ  servírka s LETUŠKOU   Foto: Archív ÚO