Srovnávací výzkum Místo pro život 2011: Pardubický kraj je sedmý                 


Pardubický kraj skončil v unikátním srovnávacím výzkumu Místo pro život 2011 na sedmé příčce. O jeho umístění rozhodla nejen statistická data, ale i váhový přepočet kolegia. Výzkum totiž dává „tvrdá“ data do kontextu s žebříčkem hodnot, skrz nějž je posuzována důležitost jednotlivých zkoumaných oblastí. Hodnotový žebříček sestavilo kolegium 14 předních tuzemských osobností.
Pardubický kraj se může pochlubit podprůměrnou kriminalitou a příznivými pracovními podmínkami – nezaměstnanost je podprůměrná a zároveň je mezi uchazeči o práci nízká konkurence. Slabinou kraje je nízký podíl chráněných oblastí a pouze jedno dětské hřiště, které je pod hygienickou kontrolou.     
Kraj si velmi dobře vede v oblasti bezpečnosti, občanské společnosti a pracovních podmínek. Pod celorepublikovým průměrem se však nachází v oblastech péče o děti a vzdělávání, ekologie a životní prostředí a zdravotní a sociální síť.
K nalezení nejlepšího Místa pro život přispívá kromě statistických dat i odborné kolegium. To je čtrnáctičlenný orgán složený z osobností, které svými názory významně přispívají k celospolečenské debatě na odborná témata. Úkolem kolegia je určit hodnotový žebříček, a tak i váhu jednotlivých zkoumaných kritérií. Podle členů kolegia je pro náš život nejdůležitější vše, co souvisí s péčí o dítě a vzděláváním a také s bezpečností a životním prostředím. Nejméně důležité jsou podle členů kolegia příležitosti k trávení volného času a infrastruktura.
Cílem Místa pro život (www.mistoprozivot.com) je vyvolat celospolečenskou debatu nad hodnotovým žebříčkem obyvatel České republiky. Výzkum se opírá o statistická data, která jsou rozdělena do 8 oblastí. Těmi jsou ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, infrastruktura, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost.

 

 

Celkové výsledky

1.

Plzeňský kraj

2.

Královéhradecký kraj

3.

Hlavní město Praha

4.

Zlínský kraj

5.

Jihočeský kraj

6.

Kraj Vysočina

7.

Pardubický kraj

8.

Jihomoravský kraj

9.

Liberecký kraj

10.

Karlovarský kraj

11.

Olomoucký kraj

12.

Moravskoslezský kraj

13.

Středočeský kraj

14.

Ústecký kraj

 

Dílčí výsledky Pardubického kraje

Bezpečnost  1. místo

Pracovní podmínky 3. místo

Občanská společnost a tolerance 5.místo

Zdravotnictví a sociální síť 6. místo

Rozvoj infrastruktury  7. místo

Volnočasové aktivity a turismus  10.místo

Ekologie a životní prostředí 12. m.

Péče o děti a vzdělávání  14. místo