Vydařené předvánoční sokolské setkání                               

V pátek 2. prosince 2011 se v sokolovně Na Skále uskutečnilo předvánoční setkání členů Odboru sokolské všestrannosti a turistiky.
Za velice příjemné atmosféry a hudebního doprovodu Ládi Zoubka, Petra Skalického a Květy Beranové  jsme se zastavili uprostřed příprav na svátky. Přišel i čert a anděl, aby potěšili přítomné dárečky.
Proběhlo také vyhlášení nejúspěšnějších členů turistického oddílu a byly odevzdány odměny za „našlapané“ kilometry.
Děkuji všem, kteří toto setkání připravili a postarali se o krásný podvečer. Zároveň přeji nejen jim, ale všem našim členům a příznivcům hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.                                                                                     Lenka Strouhalová