ŘETŮVANKA V ROCE 2011 NEZAHÁLELA
ANEB
MALÁ „INVENTURA“ VYSTOUPENÍ 

Rok 2011 byl pro Řetůvanku nejen nabytý náročným programem, ale i jubilejní. Dechový orchestr oslavil páté narozeniny od založení kapelníkem Jiřím Zemanem.
Naše sezóna započala 25.března slavnostním koncertem v Kulturním centru v České Třebové  ku příležitosti významného životního jubilea bývalého kapelníka českotřebovské železničářské dechovky pana Dobromila Keprta, který byl a stále je pro našeho kapelníka hudebním vzorem. Zde s Řetůvankou poprvé vystoupil nejmladší člen našeho orchestru, teprve jedenáctiletý Kryštof Klumpar, žák třebovské ZUŠ a hráč na klarinet.
V měsíci květnu Řetůvanka účinkovala v parku Javorka v České Třebové na oslavách Dne matek, které tradičně pořádala místní organizace KDU-ČSL.
Čtvrtého června se uskutečnila v nedaleké obci a „základně“ naší dechovky v Řetůvce 3. přehlídka dechových hudeb. Spolu s Řetůvankou zde vyhrávaly Poličanka, Astra Svitavy a hlavní host odpoledne Cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem, který také celý program moderoval. Kapelník Řetůvanky Jiří Zeman zde převzal od starostky obce paní Radky Hudcové čestné občanství jako poděkování za dosavadní činnost a propagaci obce Řetůvky. Tato akce se stala velice oblíbenou a navštěvovanou a pořadatelé již nyní pilně připravují další ročník.
Prázdninová vystoupení byla započata v obci Hrušová, kde se  Řetůvanka účastnila setkání rodáků a přátel obce a oslav místního sboru dobrovolných hasičů. Dechovka stála v čele slavnostního průvodu obcí a poté svým repertoárem vyplňovala slavnostní odpoledne. Hned následující den Řetůvanka absolvovala velice důležitý koncert a to společné vystoupení s Evou a Vaškem na Hudebním odpoledni v Dlouhé Třebové. Počasí pořadatelům přálo, návštěvníci zcela zaplnili přírodní areál. Řetůvanka se střídala v hodinových blocích se známým hudebním duem a na konci programu došlo i ke společným skladbám, kde si za doprovodu Řetůvanky společně zazpívali naši zpěváci Olinka a Jiří Zeman s Evou a Vaškem. Nejen tyto skladby sklízeli nekonečné ovace, pořadatelé se proto rozhodli tuto akci zopakovat v roce 2012.
V polovině prázdnin, poslední neděli v červenci se dechovka vydala na delší cestu na Krkonošský festival dechových hudeb v Jilemnici, kam byla Řetůvanka pozvána jako hlavní host celého programu. Všichni naši muzikanti byli překvapeni vřelým přijetím a vystoupení dechové hudby si získalo velký úspěch. Ředitel Kulturního domu Jilm pan Jiří Paulů nám na naše internetové stránky napsal: ….byli jste ozdobou letošního festivalu a budu se těšit na některém z příštích ročníků. Děláte to dobře, jen tak dál…. .
 V srpnu 2011 Řetůvanka uzavírala sérii promenádních koncertů na náměstí ve Vysokém Mýtě, v tomto městě bylo naše vystoupení premiérou a koncert se velice povedl. Již nyní můžeme prozradit, že v příštím roce 2012 zde Řetůvanka vystoupí na jubilejním ročníku Čermákova Vysokého Mýta a to na společném koncertě s Hudbou hradní stráže a naše dechovka bude opět doprovázet legendu české dechové hudby pana Josefa Zímu. Ještě v tomto měsíci si Řetůvanka zahrála na pouťovém odpoledni ve Voděradech.
V září 2011 přijala Řetůvanka pozvání od svitavských dechovek na tamní festival dechových hudeb. Měsíc listopad byl charakteristický pro Českou Třebovou konáním tradiční a vyhlášené Jabkancové pouti. Pořadatelé i letos oslovili Řetůvanku k jejímu vystoupení. Naši muzikanti se v dopoledních hodinách shromáždili na Starém náměstí, odkud se vydali průvodem, který byl pozváním obyvatelů na jabkancovou pouť, k chaloupce pod Rotundou sv. Kateřiny, kde se odehrávalo veškeré pouťové dění a Řetůvanka zde vyhrávala k poslechu všech návštěvníků.
 
 
Naše dechovka se při svém náročném programu stihla věnovat i charitativní činnosti. V roce 2011 odehrála čtyři takové koncerty. První se uskutečnil 21.5. v Domové pro seniory v Ústí nad Orlicí, 11.6. následovala tradiční Zahradní slavnost v Domově pro seniory
v Bezděkově, o prázdninách Řetůvanka vyhrávala
pod rozhlednou na Andrlově chlumu na „Odpoledni pro ústecký stacionář“ a naši letošní sezónu kapela zakončila Vánočním koncertem 17.12. v Domově pro seniory v Bezděkově. Zde se jednalo o desáté vystoupení v tomto zařízení a pro Řetůvanku je vždy srdeční záležitostí.
Dechová hudba Řetůvanka si dovoluje touto cestou poděkovat všem lidičkám, kteří navštěvují naše koncerty a společně pomáhají vytvářet pohodovou a radostnou atmosféru při poctivé české a moravské dechovce. Závěrem jsme ocitovali slova pana starosty Petra Marka z Oucmanic, kterými vystihl přání Řetůvanky při každém svém vystoupení. Citace: „ V dnešní době je pro člověka štěstím prožít příjemné chvíle, kdy hladí po duši česká hudba, může si zazpívat, zatancovat a projevit radost ze života. Takové pocity jsem měl při koncertě Řetůvanky 28.8.2011 ve Voděradech. Poprvé jsem Vás slyšel hrát a překvapila mě nejen velikost souboru, ale především profesionalita a člověčenství, které z vystoupení čišelo……“
Muzikanti Řetůvanky přejí všem pohodový rok 2012, plný radosti a zdraví.
 

 

                                                                                                                                    Za DH Řetůvanka  Věra Zemanová.
 
PŘEDBĚŽNÝ  HARMONOGRAM VYSTOUPENÍ  ŘETŮVANKY V ROCE 2012                                 

30.3.2012  -   Slavnostní koncert -  Kulturní centrum Česká Třebová
6.5.2012   -    Koncert ke Dni matek- Park Javorka Česká Třebová
12.5.2012 –    Mezinárodní festival dechových hudeb Letovice
19.5.2012 -    Společný koncert s Hudbou hradní stráže, s Řetůvankou vystoupí Josef Zíma
                      Čermákovo Vysoké Mýto
9.6.2012  -     Přehlídka dechových hudeb – Řetůvka
1.7.2012  -     Společný koncert s Evou a Vaškem – Dlouhá Třebová
29.7.2012 –   Festival dechových hudeb – Dřevohostice u Přerova
26.8.2012 –   Pouťové odpoledne s Řetůvankou – Voděrady
15.12.2012 – Vánoční koncert – Domov pro seniory Bezděkov