Rybova mše zaplnila kostel sv. Jakuba                                 
Koncert uspořádala 19. 12. v kostele sv. Jakuba Římskokatolická farnost, Komorní soubor Jaroslava Kociana a pěvecký sbor Bendl, jako hosté se koncertu zúčastnili také zpěváci pěveckého sboru Otakar Vysoké Mýto. Koncert dirigoval MgA. Bohuslav Mimra. Sólové party zpívali Martina  Houdová (soprán), Pavla Skopalová (alt), František Mikeš (tenor) a František Čech (bas). Byl to závěrečný koncert zmíněných hudebních těles v letošním roce, který dokázali naplnit dlouhou řadou  akcí, které přinesly všem posluchačům  velké zážitky. Kostel sv. Jakuba byl zcela naplněn, přijela také řada příznivců krásné hudby a Komorního orchestru Jaroslava Kociana  z Ústí nad Orlicí, kde ke škodě tamních posluchačů Komorní orchestr Jaroslava Kociana vystupuje jen  málo často.  Posluchači odměnili  vystupující umělce bouřlivým potleskem ve stoje.  Předvánoční koncertní provedení Rybovy mše Hej mistře vstaň bystře  bylo umocněno jak chrámovým prostorem, tak jeho vynikající akustikou a lze je jen stěží srovnávat s dřívějšími koncerty konanými např. v Kulturním centru nebo v Národním domě.  Přineslo skutečnou předvánoční atmosféru.