Ve středu dne 23. listopadu 2011 se v odpoledních hodinách  v Domě práce v Masarykově ulici uskutečnilo již tradiční „Podzimní setkání diabetiků“. Obdobná setkání pořádá výbor DIA klubu při OV SPCCH dvakrát do roka, jako jarní a podzimní.
Zpestřením setkání byl zajímavý doprovodný program. Akce byla zahájena hudebním a recitačním vystoupením čtyřčlenné skupiny mládeže. Jednalo se o žáky zdejší učitelky paní Jindřišky Vaníčkové, kteří se u ní již po několik let ze zájmu  scházejí a  jako zpestření svého volného času tato vystoupení  společně nacvičují. Dvakrát ročně  potom  výsledky svého snažení předvedou veřejnosti.  Žáci se  také pravidelně objevují v českotřebovské obřadní síni při příležitosti svatebních obřadů a vítání novorozeňat. Programem provázela Michaela Svobodová.  V jednotlivých číslech mohli přítomní slyšet Terezu Manovou (kytara, zpěv),  Danielu Stránskou (zpěv), Veroniku Synkovou (zpěv, recitace) a Tondu Všetulu (keybord, kytara, zpěv).
Po hudebním úvodu následovala přednáška ředitelky městského muzea Mgr. Jany Voleské,  pojednávající o historii zdejšího chrámu sv. Jakuba. Následně byla přednesena zpráva o činnosti DIA klubu a předvedeny zdravotní ponožky paní Pilíkové.
Prostory Domu práce byly téměř zcela  zaplněny.  Všem přítomným se akce, připravená předsedkyní klubu  Věrou Salivarovou společně s dalšími členy výboru, velice  líbila. Všem, kteří zde veřejně vystoupili paní Salivarová osobně poděkovala.  Skupinu mladých hudebníků pozvala na další plánované  jarní setkání.                                                                          Martin Šebela