V neděli 11.12. byla vernisáž poslední letošní výstavy ve výstavní síni Kulturního centra - tradiční výstavy betlémů.  Součástí bylo vystoupení desetičlenného pěveckého sboru Kajetánek českotřebovské ZUŠ  a úvodní slovo  historika umění, které však mnozí považovali za méně srozumitelné a na úvod naší výstavy i nepříliš vhodné. Daleko více by potěšila  prezentace vystavených betlémů, představení jejich tvůrců nebo  třeba i  jakási  exkurze do bohatých sbírek českotřebovského muzea, které má betlémů více než tři desítky, ale vysvětlit je najednou ani nemůže. Na prezentaci by se však mohly dostat na veřejnost alespoň na chvíli na projekčním plátně. Prezentace na vernisáži by je ale mohla  postupně ukázat a přinesla by všem návštěvníkům výstavy více než obsáhlý projev odborně vzdělaného člověka poměrně však vzdálený chápání obyčejných lidí.  Po vernisáži se všichni těšili na letošní prezentaci betlémů "dole" ve výstavní síni.  Nebyli rozhodně zklamáni především proto, že se po mnoha letech objevil na výstavě Tomšův Českotřebovský betlém", který byl správně umístěn  na četném místě přímo proti vchodu na výstavu. Na veřejnosti se objevil již před dvěma lety v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové, letos jej rodina zapůjčila na výstavu českotřebovskou.  Betlém je skutečné svérázný a jistě se u něho zastavili všichni návštěvníci výstavy. Tradičně byl na výstavě také pohyblivý betlém z Orlických hor, největší plochu zabíral Marešův betlém. Jsou zde vystaveny také dva betlémy ze sbírek našeho muzea, získané jako dary z Agrate Brianza, keramický betlém Alice Formánkové, Janzův vyřezávaný betlém, národopisný betlém M. Fischerové - Kvěchové, nebo třeba i betlém z kaple sv. Jana Nepomuckého z Chmelíku u Litomyšle z r. 1864  a pod. Mezi návštěvníky byla řada  betlémářů z Ústí nad Orlicí. Výstava je otevřena do konce prosince. Navíc bude možné o svátkách tradičně navštívit i depozitář v Borku, kde jsou instalovány další zajímavé betlémy, zejména pohyblivý betlém Unzeitigův. Škoda, že není možné jej  přemístit přímo do města, byl by jistě dalším skvostem výstavy.