Sbírka Postavme školu v Africe v České Třebové                

Již šestým rokem pořádalo skautské středisko Javor v České Třebové sbírku Postavme školu v Africe. Sbírka je organizována humanitární organizací Člověk v tísni a Junákem-svazem skautů a skautek ČR, jejím cílem je stavět školy v Etiopii, kde do školy může chodit pouze polovina dětí. Z výtěžků sbírky bylo postaveno už 12 škol pro více jak 3000 dětí. Místo pro třináctou školu je už vybráno, ale aby se mohlo začít se stavbou další školy, musí se vybrat minimálně 1 700 000, to je cena školy o 4 třídách a sborovně.
Během čtvrtku a pátku jste mohli na Starém náměstí pod podloubím u „Mlíčáku“ vidět skauty, jak prodávají své výrobky a veškerý výtěžek z tohoto prodeje, šel na sbírku. Výrobky na prodej skautům darovaly i děti ze ZŠ praktické z České Třebové.  V pátek se v Malé scéně konalo promítání dokumentárního filmu z festivalu Jeden svět: Krev v mobilech a promítání fotek již postavených škol. Malou scénu se nám zaplnit nepodařilo, všem zúčastněným děkujeme za účast a za zájem o sbírku. V sobotu sbírka vyvrcholila v klubu Modrý trpaslík. Sbírku svým hudebním vystoupením podpořila pardubická skupina Čellisti, hradecká dívčí skupina K2 a jazzová kapela Trio de Janeiro. Z koncertu jste si mohli odnést i vizuální zážitek po vystoupení orientální tanečnice Nareen. Modrý trpaslík byl nabit doslova k prasknutí!
Tímto chci poděkovat všem, kdo se na chodu klubu podílejí, za neuvěřitelnou výdrž při obsluhování zúčastněných a za dlouhodobou ochotu a pomoc při pořádání sbírky.
V České Třebové se do sbírkových kasiček vybralo 9083 Kč. Všem přispěvatelům moc děkujeme! Děkujeme i všem kapelám, krásné orientální tanečnici, organizačnímu týmu z Modrého trpaslíka a organizačnímu týmu z Malé scény. Musím také poděkovat skautkám z 8. oddílů a skautům z 3. oddílu Dlouhá Třebová, že se odvážně chopí kasiček a vyráží vybírat peníze na další školu mezi lidi. Bez těchto všech dobrovolníků by naše sbírka nikdy nemohla být uskutečněna.
Více informací o sbírce se dozvíte na:  www.skolavafrice.cz
Můžete přispět i pomocí DMS ve tvaru: DMS AFRIKA na telefonní číslo 87777.                               Za 8. oddíl Petra Kunstová