V sobotu dne 17. prosince 2011 se v jídelně zdejšího domova pro seniory v Bezděkově uskutečnil již tradiční vánoční koncert, během něhož všem přítomným obyvatelům domova  a také jeho návštěvníkům zahrála dechová hudba Řetůvanka.
Program, jako  již tradičně, sestával ze dvou částí. V té první zazněly vánoční písně a koledy v podání kapelníka Jiřího Zemana a zpěvačky Olinky Charvátové. Řada babiček a dědečků si zazpívala společně s kapelou. Současně s Řetůvankou poprvé vystoupila mladá zpěvačka Lucie Maierová  z Řetové, studentka Střední zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí. Základy zpěvu získala na zdejší ZUŠ u učitelky Kateřiny Dostálkové.
Ve druhé části odpoledne zazněly známé lidové písně, pocházející od řady našich autorů. Zpestřením koncertu zajisté bylo vystoupení nejmladších členů  kapely, Kryštofa Klumpara a Natálie Burešové.
Jelikož se jednalo o koncert jubilejní, již desátý v pořadí, připravila paní Věra Zemanová, manželka kapelníka a zvukařka Řetůvanky, obyvatelům domova malé překvapení v podobě vlastnoručně zhotovených vánočních zdobených perníčků.
Koncert se dle nekonečného potlesku všem líbil a nezbývá než se těšit na ten příští.                       Martin  Šebela (TEXT I FOTO)