Každým novým jízdním řádem ubude na mapě železniční sítě nějaká místní trať. Letos jsou postiženými tratěmi, ty, které leží na území Pardubického kraje. Zastupitelé tohoto kraje jsou hrobaři železnice. Kdyby se jednalo o nějakou opravdu nevytíženou krátkou lokálku, dalo by se toto pochopit, ale likvidace tratí, které jsou spojnicemi, nebo mají i síťový charakter, je tento krok zcela nepochopitelný. Jednou z takto postižených tratí se stává trať č. 261 Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče. Trať byla budována v letech 1896 – 97, přinesla pokrok do té doby velmi chudého kraje. Trať se stala za 1 republiky důležitou spojnicí a byla modernizovaná. Důležitou se stala vždy hlavně v zimním období, trať vede napříč Českomoravskou vrchovinou a při zimách, zde bohatých na sníh, to vždy byla jediná komunikace, která dokázala být života schopnou při sněhových kalamitách. První náznak likvidace trati přišel počátkem 90 let minulého století, kdy se uvažovalo o likvidaci téměř všech místních tratí. Proti rušení se zvedla velká vlna protestů a likvidační záměr, jak se nyní ukazuje, byl pouze odložen na pozdější dobu, která bohužel nyní přichází. Na trať přišla v roce 2010 poslední modernizace, vcelku pochopitelná, byla zde na celé trati zavedena tzv. dálkovina. Z jednoho místa ve Svitavách se tak řídí provoz na celé trati. Dálkovina stála zhruba 200 milionů Kč (jiné zdroje mluví až o 360 milionech Kč) a tak nemalé investice do modernizace dávaly velkou naději, že tato trať prožije renesanci provozu a začne být více využívána. Ale ve skutečnosti je tomu právě naopak. Část trati, konkrétní úsek Pustá Kamenice – Žďárec u Skutče nyní osiří, zde bude osobní doprava zastavena. Jako přestupní bod z vlaku na autobus a obráceně je zastávka Pustá Kamenice zcela nevhodná. Nevede sem pořádná komunikace, není zde místo na otočku autobusů a tak cestující bude muset k nejbližší silnici dojít asi 300 metrů. V zimě to bude téměř nemožné. Vlaky zde vždy jezdily obsazené, většina lidí z tohoto kraje dojíždí za prací, do škol a k lékaři do Poličky, Skutče popř. do Hlinska. Pardubický kraj se k nim nyní zachoval macešsky, stejně jako v případě tratí na Svitavsku, Moravskotřebovsku a Jevíčsku, stejně tak na Kralicku a na tratích z Heřmanova Městce do Prachovic a Borohrádku do Holic. Osobní doprava zde bude vedena pouze v sobotu a neděli a to budou spíše výletní vlaky, v zimě pro lyžaře, v létě pro turisty. Zůstane pouze nákladní doprava manipulačními vlaky ze Žďárce u Skutče do Čachnova. Trať bude chátrat jako stejně postižené družky v pardubickém kraji, stane se cílem různých nenechavců a vynaložené peníze na modernizaci přijdou vniveč. I takto tento kraj dokáže šetřit, i když to nejsou finance krajské, ale ministerstva dopravy, fondu infrastruktury, které byly proinvestovány přes SŽDC. Náš kraj se stává ukázkovým pro cílenou likvidaci železniční dopravy. Vlaky na všech těchto tratích budou nějakým způsobem nahrazené autobusy, doprava bude v systému IREDO, ale už nyní se ukazuje, že tvorba nových jízdních řádů a spojů v některých obcích nevyhovuje.
                                                                                                                                                                   Pavel Stejskal