Slavnostní otevření nově vybudovaného sběrného dvora v České Třebové na Semanínské ulici se konalo v pondělí 12. prosince 2012 za účasti pozvaných hostů. Mezi nimi nechyběl např. českotřebovský poslanec TOP 09 Ing. Václav Cempírek, hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, zástupce státního fondu životního prostředí,  krajský zastupitel Martin Netolický,  starostové okolních obcí, zástupce zhotovitele, také řada zastupitelů našeho města.  Slavnost zahájil starosta Jaroslav Zedník, přivítal hosty  seznámil s přípravou pětadvacetimilionového projektu, který byl z 90% financován  z fondu EU a SFŽP a jen 10%  dofinancovalo město.   Radko Martínek ve svém vystoupení poukázal na to, co všechno se dnes staví s pomocí EU a řekl, že si nedovede představit situaci, že by jsme v dalším období nemohli tyto prostředky dále využívat.Také další řečníci pochvalovali technickou úroveň i vzhled nově vybudovaného moderního zařízení. Jednatel Eko Bi Ing. Miloslav Cink pak v závěrečném vystoupení popsal veškeré technické možnosti nového zařízení. Po slavnostním přestřižení pásky se hosté prošli po rampě nového dvora, seznámili se s možnostmi ukládání odpadu, zastavili se u informačních stánků nabízejících informační letáky a upomínkové předměty, prohlédli i velín, vstupní a výstupní váhu a připravenou halu pro nebezpečné odpady, kde bylo pro hosty připraveno občerstvení. Vzhledem k poměrně delšímu čekání a chladnému prosincovému počasí přišly vhod zejména teplé nápoje.  Odpoledne se pak konalo ve sběrném dvoře informační odpoledne a Den otevřených dveří pro veřejnost, možná vzhledem zimnímu počasí byl však o prohlídku sběrného dvora malý zájem.