V pátek 2. prosince 2011 se v Národním domě konal  závěrečný věneček zdejšího tanečního kurzu, vedeného mistrem Janem Bílkem z Ústí nad Orlicí.  Kromě   řady absolventů   přišlo i mnoho jejich blízkých, tzn.  rodičů, babiček, kamarádů či mladších sourozenců.
Po slavnostním nástupu a předvedení toho, co se žáci v době od září do poloviny listopadu naučili, přišla na řadu skupina Combo 2 z Litomyšle, vedená panem Mikyskou, se zpěvačkou Ivou Kolářovou.
Po tradiční sérii věnované rodičům a příbuzným se parket zcela zaplnil. Kromě klasických tanců, známých všem přítomným, se s poměrně značným zájmem setkala série tzv.  „zapomenutých“ tanců. Taneční mistr za spolupráce partnerky Martiny Syrové uvedli tance, ve své době velice oblíbené, avšak dnes již pomalu upadající v zapomnění. Letkis, twist a charleston záhy rozhýbaly řadu tancechtivých návštěvníků. Zpestřením pátečního večera jistě bylo i předtančení ve stylu streetdance.
Hodiny rychle ubíhaly, tančilo se, fotografovalo a natáčelo  „ostošest“. Na závěr večera se taneční  mistr Jan Bílek se všemi přítomnými rozloučil, popřál hodně štěstí v dalším životě a poděkoval za výbornou spolupráci týmu  zdejších pořadatelů. Na  zdárném chodu tanečních se jako tradičně podíleli manželé  Petr a Jana Krškovi se svými spolupracovníky. Na závěr je možno vyslovit uznání též firmě Drumel a Co., s. r. o., za vzorné poskytnutí občerstvení. Nově upravené prostory Národního domu se ukázaly pro výuku tance „jako stvořené“.    
Věneček pomalu končil a  návštěvníci se pomalu rozcházeli  do svých domovů.  Martin Šebela (foto Martin Šebela)