Českotřebovský deník  15/2011 (15.1.)                                   
Povede vydírání odcházejících lékařů k uzavření porodnice a omezení operačních výkonů?

Lékaři chtějí odejít  zejména z oddělení ARO, porodnice,  chirurgie... O ocenění lékařů si můžeme myslet cokoliv, ovšem způsob realizace je bezohledný, hraničí s vydíráním a to je trestný čin. Doplatí na to nejen pacienti v regionu, ale  i zdravotnický personál Orlickoústecké nemocnice může přijít o práci. Už se nahlas hovoří o uzavření  porodnice a odchodu sester.  Jako samozřejmost požadují odcházející lékaři dobré podmínky pro práci, vybavení moderní oddělení, ale klidně je po  kolektivní domluvě opustí, a nechají  bez života. 
 
Tříkrálová sbírka končí 

Pořádala ji charita od 1. do 14. ledna. její výtěžek bude opět dobře využit ve prospěch potřebných. Na Českotřebovsku  se sbírka setkala s dobrým ohlasem a každoročně hodnota sbírky roste.  Rozsah sbírky je dán velikostí farnosti Česká Třebová, tedy  patří sem třeba i Damníkov, Květná, Anenská Studánka také Řetová a Dlouhá Třebová. V Ústí nad Orlicí a okolí měla Tříkrálová sbírka  pro sebe kratší období, které skončilo již v neděli 9.1.  Tříkrálovým koncertem, jehož vyvrcholením bylo provedení České mše vánoční „Hej mistře“ od Jana Jakuba Ryby v podání sboru ALOU VIVAT, Cecilské hudební jednoty, Familia Cantorum Letohrad, Campanula Dolní Dobrouč a Žerotín Brandýs nad Orlicí. Spolu se sbory vystoupil orchestr DECAPODA ZUŠ Ústí nad Orlicí
.
Ministerstvo financí výrazně zeštíhlilo

V rámci úsporných opatření došlo na Ministerstvu financí ke snížení počtu funkčních míst o 136 v rámci hromadného propouštění (v celé kapitole Ministerstva financí bylo zrušeno 911 míst), ale také se výrazně zjednodušila a zeštíhlila organizační struktura MF. Od 1. ledna 2011 se snížil počet vedoucích zaměstnanců z 267 na 180, po zohlednění vzniku samostatného Generálního finančního ředitelství pak z 231 na 180.  Redukce je umožněna snížením počtu sekcí, odborů a samostatných oddělení. Snížil se počet náměstků ministra (z pozice náměstka odešel m.j. ing. Jiří Kubínek - pozn. red,), zrušeny byly organizační útvary, tzv. skupiny a v rámci řídící struktury funkční místa vrchních ředitelů. Dále byly zrušeny referáty a pracovní skupiny. Dosavadní pětistupňová řídící struktura tak byla změněna na třístupňovou. Nově budou existovat pouze řídící úrovně náměstek ministra, ředitel odboru a vedoucí oddělení. „Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout tak významného zeštíhlení úřadu,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Razantní snížení počtu vedoucích zaměstnanců jasně dokazuje, že úspory se netýkají jen řadových zaměstnanců, ale i manažerských pozic.“  
                                                                                                           Mgr. Ondřej Jakob,  tiskový mluvčí Ministerstva financí
Díky změně odešel z funkce náměstka ministra financí Ing. Jiří Kubínek, (do této funkce nastoupil 1. dubna 2008). Zůstává  místopředsedou dozorčí rady Letiště Praha, a.s. nebo členem Rady vlády pro BESIP, členem výboru Státního fondu dopravní infrastruktury (re)
 
Projekční kancelář 
Ing. Kalouskova Jana, Na Milíři 343, 560 02 Česká Třebová    

Tel: 605219807, www.sfranskyuo.cz   e-mail:jana.stranska@ustinadorlici.cz
 
Firma nabízí ve spolupráci s firmou STRÁNSKÝ následující práce:

Poradenskou činnost v oblasti přípravy, projektování a realizace staveb
Zaměření stávajících stavů objektů
Veškeré projekční práce
(rekonstrukce bytů, objektů, rodinné domky, bytové domy, ubytovací a restaurační objekty, zemědělské a průmyslové stavby, jednoduché komunikace, zahradní přístřešky, veškeré TZB - voda, kanalizace, plyn, vytápění apod.)
Inženýrskou činnost při projektování a realizaci staveb
Technický dozor na stavbách
Výběrové řízení na dodavatele stavby
Zprostředkování realizace staveb
Žádosti a projekty pro program „ Zelená úsporám"
Propočty a rozpočty stavebních objektů
Rozpočtové podklady pro bankovní a hypoteční úvěry