Českotřebovský deník 29/2011 (29.1.)                                    
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země  EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v  Evropské Unii obvyklá ).
 
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.

Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci České pošty. Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím  datových schránek. V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání. Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.
 
Generálka na Sčítání lidu.

V České republice se letos od 6. dubna do 7. května uskutečnilo zkušební sčítání lidu. Celkem 6,4 % obyvatel využilo možnost odeslat formuláře elektronicky přes internet, ostatní zvolili klasickou cestu a vraceli formuláře komisařům nebo je posílali poštou. Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel České republiky, aby prověřili všechny potřebné procesy před ostrým sčítáním v příštím roce, otestovali srozumitelnost a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové techniky skenování dat. „Sčítání lidu se na našem území provádí pravidelně od roku 1869. Letos se poprvé v historii testovalo i elektronické vyplňování sčítacích on-line formulářů na internetu, které bude při sčítání příští rok úplnou novinkou,“ upozorňuje místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal. „Samotné informace z dotazníků nebyly při zkušebním sčítání tím nejdůležitějším, zaměřili jsme se hlavně na srozumitelnost otázek a formulářů. Výstupem byla zpráva, jaké procesy je potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde jsou slabá místa nových systémů.“
                                                                                                   Termíny sčítání lidu - najdete ZDE
 
Senátor Petr Šilar zahájil práci své senátorské kanceláře

 v I. poschodí budovy Konzumu v Tvardkově ulici za účasti mnoha hostů z regionu, mezi ně patřili především starostové měst a obcí.Po krátkém úvodu se konalo neformální  setkání všech se všemi, bylo jistě důležité, neboť v regionu je mnoho nového a je řada problémů, které se řeší na vyšší úrovni a starostové  jsou za každý kontakt do centra, tedy i velmi vděčni. za spolupráci, kterou všem nabízí nově zvolený senátor. Setkání se zúčastnil také českotřebovský starosta   Jaroslav Zedník, Orlickoústecký starosta Ing. Petr Hájek i s místostarostou Mgr. Jiřím Holubářem a také bývalý senátor v našem obvodu Bohumil Čada.   
Střední školy zahájily přípravu na přijímací zkoušky s testy SCIO

Zástupci společnosti SCIO dnes na pracovním setkání v Domě hudby seznámili ředitele středních škol v Pardubickém kraji s průběhem přijímacího řízení. Přijímací zkoušky financuje Pardubický kraj, pro který je to jeden z kroků ke zvyšování úrovně školství. Podle aktuálních informací se budou přijímací zkoušky týkat všech středních škol s maturitními obory. Připojila se totiž i Střední zemědělská škola Lanškroun.
Pardubický kraj letos nabídl srovnávací zkoušky studijních předpokladů všem devátým ročníkům základních škol. „Měli jsme na to ze škol dobrý ohlas, mnoha dětem to pozdvihlo sebevědomí a přestaly mít z přijímaček obavy,“ říká radní pro školství, kulturu a tělovýchovu Jana Pernicová. Nyní si mohou střední školy vyzkoušet takzvanou generálku se současnými žáky a několik dní na to si mohou vybrat jeden z termínů (28.2., 1.3., 2.3. a 4.3.) a pozvat uchazeče na přijímací zkoušku nanečisto. Tyto testy budou jednotné, a proto nemá cenu absolvovat více termínů. Pro žáky to bude nicméně dobrá příležitost, jak si ve zkrácené podobě vyzkoušet typy úloh, které je čekají a nechat si vyhodnotit i výsledky.
Termíny prvního kola ostrých přijímacích zkoušek jsou 26., 27. a 28. dubna. Testy budou z obecných studijních předpokladů (60 bodů), matematiky (30 bodů) a českého jazyka (40 bodů). Žáci budou zaškrtávat vždy jen jednu z více možností. Za správnou odpověď získají bod, za špatnou se část bodu odečte. Proto se doporučuje řešit nejprve to, co znají, a spíše než tipovat, neznámé odpovědi vynechat. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami musí k přihlášce přiložit aktuální potvrzení, aby to mohlo být zohledněno v grafické podobě testu či v prodloužení doby na jeho vyplnění. Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek dodá společnost SCIO školám 28.4. po 17. hodině. Náhradní termín prvního kola se bude konat 19. května.
Jednotné přijímací zkoušky pomocí testů SCIO se letos uskuteční v Zlínském, Karlovarském, Moravskoslezském, Pardubickém a částečně v Libereckém kraji. „Ve školské komisi Asociace krajů se ale snažíme přesvědčit i zbývající kraje o prospěšnosti tohoto kroku pro kvalitu našeho školství,“ zdůraznila radní Jana Pernicová.
Ocenění vojáků po návratu z Afganistánu (na náměstí v Pardubicích)

V pátek 28. ledna dopoledne se pan hejtman zúčastnil slavnostního nástupu vojáků ÚV AČR ISAF, kteří se vrátili z území Afganistánu. Všichni vojáci byli odměněni medailemi, někteří z nich i navíc věcnými dary, vše se událo na Pernštýnském náměstí v Pardubicích za přítomnosti vojenského velení, paní primátorky Pardubic a samozřejmě i našeho pana hejtmana a primátorky města Pardubice Štěpánky Frankové.... Foto Luboš Kozel