Slavnostní předání keramické pece                                       


V úterý 18.1. 2011 došlo na ZŠ praktické k slavnostnímu předání keramické pece do užívaní školy. Této akce se zúčastnila řada významných osobností, které se na získání pece přímo podílely nebo naší myšlenku významně podpořily. Keramická pec, kterou zajistila paní Ing. Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči, bude majetkem města Česká Třebová a škola ji získala formou dlouhodobé výpůjčky.  Pec bude využívána k vypalování výrobků, které naši žáci zhotoví v hodinách pracovního vyučování, dále ji bude využívat keramický kroužek DDM pro děti a dospělé, jenž na naší škole několik let působí. Po symbolickém uvedení pece do provozu, poděkovala paní ředitelka Mgr. Iva Fikejsová paní Ing. Janě Pernicové za to, že největším dílem přispěla k realizaci projektu „KERAMICKÁ PEC“, dále paní místostarostce Ing. Jaromíře Žáčkové, která nás podpořila v rámci města Česká Třebová a patří k dlouhodobým sympatizantům naší školy, Bc. Ireně Tlapákové, z odboru školství, kultury a tělovýchovy Pardubického kraje – z gesce speciálního vzdělávání ZŠ a MŠ, dále JUDr. Evě Gibišové - vedoucí odboru sociálních věcí města Česká Třebová, kolektivu pracovníků DDM a o.s. Naděje, za dlouholetou spolupráci a podporu. Neopomenula poděkovat ani bývalému řediteli ZŠ praktické Mgr. Ladislavu Houserovi, za jeho celoživotní přínos do oblasti speciálního školství v našem městě. Po předání kytic a drobných keramických dárků, následovaly krátké proslovy jednotlivých hostů a kulturní vystoupení žáků školy. Celé dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře a všem, jenž se na realizaci projektu podíleli, ještě jednou děkujeme.
                                                                                                                                                 Kolektiv pedagogů ZŠ praktické