Hráli a zpívali Linha singers:  Pavla Fendrachová, soprán, Marta Marinová a Jitka Rydvaldová (alt), Pavel Jindra (tenor), Karel Zochr (bas). Na klavír hrála Eva Šilarová, na flétnu Kateřina Chudobová, kontrabas Petr Kořínek, na bicí Eduard Rousek. Koncert měl dvě různé poloviny (viz program na závěr příspěvku) Pořad velmi pěkně uváděl umělecký vedoucí tohoto pozoruhodného souboru a autor většiny úprav písní  Jiří Linha. Sledování koncertu bylo velkým zážitkem pro všechny posluchače, kterých se opravdu sešlo hodně. Pěvecké výkony byly velmi dobře vyváženy nejen vlastním aranžmá písní, ale také kvalitní a vyváženou  zvukovou aparaturou  obsluhovanou zvukovým mistrem Igorem Froňkem. Za svůj výkon byl hostující soubor oceněn  dlouhotrvajícím srdečným potleskem, soubor pak posluchače odměnil zajímavým přídavkem
 
 

PROGRAM  KONCERTU

1. A. Borový : Menuet z Rozličných kousků pro varhany
2. B. Marcello :  Allegro ze Sonáty D dur pro violu dá gam ba
3. G.Ph. Telemann : Adagio z Koncertu D dur pro trubku
4. J. Haydn : Allegro z Kvartetu E dur
5. B. Marcello: Adagio ze Sonáty D dur pro violu dá gam ba
6. W.A. Mozart: Presto z Divertimenta pro 6 dechových nástrojů
7. W.A. Mozart: Andante di molto z Kantáty "Dir, Seele děs Weltals"
 
Přestávka
 
1. J.A. Benda : Allegro spiritoso ze Sinfonie D dur
2. J. Linha: Dívka z Nantes (úprava francouzské lid.písně)
3. J. Linha: Cadett Rousselle ( úpr. franc. lid. písně )
4. J. Linha : Proč kalino v struze stojíš ( slezská lid. píseň)
5. J. Linha : Šípová růžička a Sadaj že do voza ( slovenské lid. písně )
6. J. Linha : Na čičmanském cintěri ( slovenská lid. píseň)
 
Soubor LINHA SINGERS tvoří skupina zpěváků a instrumentalistů, jejichž hudební řeč záměrně překračuje hranice několika hudebních žánrů. Osobitý způsob přednesu je dán především promyšlenou kombinací různých pěveckých technik, odvozených z hudby vážné, lidové, šansonu a jazzu. Zpěváci tak mohou zazpívat i náročné party hudebních nástrojů, aniž by je napodobovali nebo karikovali, ale mohou také plně uplatnit přirozené vlastnosti svého hlasu - jeho barvu, pohyblivost i nenapodobitelný výraz. To vše za předpokladu, že také přesně intonují, cítí rytmus a navzájem spolupracují na úrovni, připomínající kázeň hráčů smyčcových kvartet. Výsledný projev celého souboru je ještě umocněn citlivým použitím zvukové techniky, která tak dotváří konečnou po- dobu nového žánru, pohybujícího se na rozhraní hudby vážné a populární. Soubor LS má ve svém kmenovém repertoáru cca 200 skladeb autorů českých i světových. Jde vesměs o vokální transkripce instrumentálních děl autorů významných a obecně známých. Vedle nich však soubor popularizuje i díla získaná rekonstrukcí a úpravami rukopisů, uložených a zapomenutých často po celá staletí v různých archivech či soukromých sbírkách. Kmenový repertoár LS obsahuje také řadu tanců a lidových písní různých národů. Jejich úpravy i způsob interpretace respektují nejen hudební řeč souboru, ale také charakteristické znaky lidové hudební kultury místa i času jejich vzniku. Nejcennější částí kmenového repertoáru LS jsou však skladby významných českých soudobých autorů. Nejde už pouze o transkripce starších kompozic, ale o nová originální díla, v nichž je osobitý reprodukční styl LS rozvíjen s neopakovatelnou fantazií jednotlivých tvůrců. Ti vedle krátkých jednovětých skladeb komponují také díla cyklická či hudebně dramatická. Většina z nich je instrumentována pouze pro obsazení LS, ale nechybí ani partitury předpokládající spolupráci LS s komorním orchestrem, či díla symfonická, kde vedle plného obsazení symf. orchestru jsou exponováni zpěváci souboru jako sólová koncertantní skupina.