Autoři jednotného zadání  závěrečných zkoušek oboru         Elektrikář - slaboproud jednali na Skalce 
Byla to již 2. schůzka autorského kolektivu, jehož předsednictví zajišťuje  SOŠ a SOU technických oborů Česká Třebová      


Dne 6.1.2011 proběhla na úseku praktického vyučovaní 2. schůzka autorů jednotného zadání závěrečné zkoušky oboru Elektrikář - slaboproud, s pracovním názvem NZZ. (nová závěrečná zkouška 2011). Z pověření Národního ústavu odborného vzdělávání, zajišťuje zástupce ředitele pro odborný výcvik koordinaci vypracování všech předepsaných částí závěrečné zkoušky učebního oboru - tj. písemnou, praktickou a ústní část. Svými náměty přispívají další přizvané školy,které tento obor dlouhodobě vyučují. V rámci jednání se upřesňovaly určité tematické okruhy, jejich úplnost, řešila i správnost grafické úpravy. Termín ukončení přípravy zadání je 15.1.2011. Než zadání bude nabídnuto odborným školám, projde zpracovaný materiál ještě různými formami kontrol, včetně vyjádření odborníků z praxe. Je to velice rozsáhlý pracovní materiál, který jako renomovaná škola máme zájem splnit k plné spokojenosti škol i  řídící instituce MŠMT - NÚOV Praha.                                                                                                                     Petr Vaško