Českotřebovský deník 34/2011 (2/2)                                      
Poslanecký den poslanců Jiřího Skalického a Václava Cempírka v České Třebové  7. 2. 2011        

Téma návštěvy: Aktuální problémy Českotřebovska s akcentem na dopravu a zdravotnictví ve městě.
8:30 - 9:30 návštěva u starosty Jaroslava Zedníka – setkání se starostou a zástupci radnice. Rozhovory o dopravě a zdravotnictví a dalších aktuálních událostech ve městě. Rozhovory o tom, jak funguje samospráva největšího města Ústeckoorlicka, o plánované výstavbě logistického centra apod.) 
10:30 – 11:00 poslanecká kancelář  - setkání s místními médii
Zdravotnictví v regionu – komentuje Dr. Jiří Skalický, doprava v regionu – komentuje Prof. V. Cempírek. O průběhu dne bude vydána zpráva na web, ve které bude zmíněna základní problematika rozhovorů, názory poslance J. Skalického a V. Cempírka
 
Publikace Týden sportu v České Třebové je v prodeji                       

Na vernisáži výstavy  Týden sportu v České Třebové ve fotografiích  byl proveden slavnostní křest nové publikace, kterou pak přímo ve výstavní síni podepsali  hosté vernisáže: Jan Čenský, Petr Jančařík a Zbygniew Czendlik, také dlouholetý hlavní organizátor  a nositel myšlenky Týdne sportu Luboš Vašina a  také autor fotografií  n výstavě a v publikaci Mgr. Milan Michalski. Vernisáž se konala 18. října 2010. Kniha byla v prodeji  během otevírací doby této výstavy ale potom se po ní jako zdánlivě slehla zem. Přitom se dostala do prodeje jak do Knihkupectví Paseka, tak do městského infocentra. Vydavatel však trochu zanedbal propagaci prodeje, nikde jsem o tom v Českotřebovském zpravodaji  nepsal, snad proto, že jsem o distribuci knihy a podmínkách prodeje žádné podrobnosti  ani nevěděl. Proto tato publikace jako zdánlivě "zmizela z očí" a nikdo ji nesháněl, chybí mi tedy v připraveném výčtu událostí loňského roku 2010, který vyšel právě v únorovém čísle Českotřebovského zpravodaje. Tím vysvětluji, jak se mohlo stát,  že tato kniha nebyla uvedena mezi ostatními jako "kniha roku", ač by sem jistě také patřila. Je to určitě škoda, publikace potřebuje další propagaci.  Dnes jsem se přesvědčil, že je knížka v prodeji na obou místech. Mají zde sice jen omezený počet asi 20  knížek, ale Jan Jasanský (Evro) je připraven další výtisky do prodeje doplnit, zásoba je stále značná.  Knížka totiž vyšla na zdejší poměry v obdivuhodném nákladu 1000 výtisků, cena knížky v prodeji je stanovena na 150 Kč. Jak jsem se dozvěděl  na městském infocentru, tak o knihu prý není zatím velký zájem, možná však i proto, že o ni nikdo neví. Publikací je rozhodně dostatek, vydavatel předpokládá, že se většina nákladu prodá až v  červnu při dalším ročníku Týdne sportu, zřejmě proto nebyla provedena žádná velká propagace této knihy.  Je rozhodně škoda, aby publikace zůstaly v krabicích, vždyť příprava a tisk publikace stál jistě dost peněz a prodejem by je bylo možné získat zpět. (mm)
Fotografie z autogramiády dne 18. října 2010 (foto Martin Šebela)
 

Holiday world 2011 - Česká Třebová bude jediným zastoupeným městem našeho kraje !                

Středoevropský veletrh cestovního ruchu se letos koná na Výstavišti v Holešovicích od 10. - 13. února a také letos zde bude mít město Česká Třebová svůj vlastní výstavní stánek uprostřed vstupní veletržní haly.  Zastoupení města na tomto veletrhu opakuje od roku 2002, dosud zde současně vždy vystavovalo město Ústí nad Orlicí, v některých letech zde měl svůj samostatný stánek také svazek obcí "Region Orlicko-Třebovsko" a také zde bývala společná expozice  Pardubického kraje. Postupně zájem opadával a tak v loňském roce byste zde  již expozici Pardubického kraje  marně hledali, některá města byla zapojena do expozice destinační společnosti Orlické hory
Také letos se již můžeme orientovat  podle "seznamu vystavovatelů"   Bude zde samozřejmě velká přehlídka cestovních kanceláří, které budou chtít usilovat o získání co největšího počtu klientů, aby si nahradila výpadky z po loňské krizi.   je zde také veletrh regionů, kde se budou i letos  vyskytovat komplexní expozice jednotlivých krajů a také z turistických oblastí, jako je např. "Český ráj", města UNESCO apod.  Také Pardubický kraj zde nemá samostatnou expozici naplánovanou a tak se města a obce a jejich svazky většinou i letos schovají pod křídla destinačních společností Orlické hory a Podorlicko a dalšího celku Východní Čechy,. Bude tam patřit i  propagace  Regionu Orlicko_Třebovsko, které bude  lákat   lákat turisty na aktivní dovolenou i výlety za historií. Má mít i samostatnou expozici týkající se  Orlického cyklo&in-line království za účasti  tzv. "Královské družiny" , která bude  působit na návštěvníky veletrhu přímo  mezi stánky. Nabízet bude až  60 km cyklostezek a navíc i možnost táboření a plavbu po Tiché Orlici. Pozve i do České Třebové do lanového centra na Pekláku nebo horolezecké stěny v  Cakli (a věřme, že i v České Třebové). Pozváním do regionu nepohrdnou ani milovníci historie, které můžou zaujmout válečné pevnostní objekty. V Holešovicích nebude letos ani samostatná expozice města Ústí nad Orlicí, která byla pravidelně v dnes již chybějícím levém křídle veletržního paláce, nahrazeném stanovou náhradou. zajímavostí ústeckoorlického stánku bývalo  spojení s Bystřicí Klodskou  a italským partnerským městem Massa Martana.  Letos se šetří a tak nově připravené orlickoústecké propagační materiály budou nabízeny na pultech destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko.
A tak samostatný stánek  nabídne z celého kraje jako jediné město Česká Třebová.   Kromě cyklostezky bude nabízet zajímavé turistické cíle v okolí i ve městě. Vyhledávaným místem se Česká Třebová stala i pro lyžaře, a to díky areálu Peklák. Pochlubit se chce i moderním dopravním terminálem. V této souvislosti je na místě se zeptat, zda se to vyplatí, i my musíme obracet každou korunu.  Je předčasné dělat závěry před veletrhem, počkejme si na to, jaká bude účinnost naší expozice. Právě v loňské expozici (viz přiložené fotografie) se mi zdálo, že zde mohly být více propagovány  stěžejní kulturní společenské, sportovní a kulturní akce v našem městě s jejich termíny. Plochy na takovou propagaci nabízel stánek dostatek. Mimo pasivní prezentaci se ukazuje jako zajímavé využití i osobní aktivní agitace a ukázky  (železniční modely, jabkance,  maskot expozice...) Jako
zajímavou akci spojenou s veletrhem cestovního ruchu  bych také považoval za vhodné upořádat  i setkání Třebováků žijících v Praze doplněné třeba nějakou prezentací, která by mohla být využita i jako prezentace pro novináře, kteří se jinak do našeho města nedostanou. To jsou ovšem spíše náměty pro příští léta (pokud bude na prezentaci města dost finančních prostředků)
Veletrh se bude konat od 10. do 13. února v pražském holešovickém Výstavišti v tradičních prostorách Průmyslového paláce a mobilní veletržní haly. Uskuteční se zde i veletrhy Top Gastro a Golf World Prague. Záštitu nad jubilejním ročníkem veletrhu převzal ministr pro místní rozvoj České republiky Kamil Jankovský.
 
Plavecké závody  

Cena Třebovské Lokomotivy se již objevila v plaveckém kalendáři. Uskuteční se ve dnech 16. - 17. dubna  v našem krytém bazénu a je určen pro mládež od roku 2011 a starší, také pro muže a ženy.
 
Infocentrum EU v Pardubicích  - víte o něm? 

Náměstek hejtmana Roma Línek přijal na krajském úřadě vedoucího Zastoupení Evropské komise Jana Michálka, který se dnes účastní porady Evropských informačních středisek Europe Direct. Ústředním tématem rozhovoru byla činnost Infocentra EU v Pardubicích, které je jedním z devíti v České republice. „Potěšil mě názor odborníka, že centrum v Pardubicích patří k nejlépe hodnoceným v republice,“ uvedl Roman Línek a přiblížil i další náplň jednání:  „S panem Michalem jsme diskutovali nejenom o současné realizaci evropských projektů a budoucnosti kohezní politiky, ale i o další spolupráci Pardubického kraje a stálého Zastoupení Evropské komise na akcích v letošním roce.“ Hovořilo se také o problémech, které žadatelům způsobilo rozhodnutí vlády nekofinancovat 7,5 procenty evropské projekty. „Pardubický kraj i Evropská komise se na toto rozhodnutí dívají podobně kriticky,“ uzavřel Roman Línek.
 
Hejtman Radko Martínek jednal v Bruselu o dotacích po roce 2013  

Páté kohezní fórum byla, událost, která vévodila Bruselu 31.1. a 1.2.2011. Cílem fóra bylo diskutovat nad směřováním budoucnosti kohezní politiky EU a jejím příspěvkem ke strategii Evropa 2020. Fórum formálně zakončilo veřejnou konzultaci k politickým návrhům k Páté kohezní zprávě vydanou Evropskou komisí 9. listopadu loňského roku. Fóra se zúčastnilo přes 800 lidí složených ze zástupců Evropských institucí, premiérů a ministrů, regionálních a místních zástupců, ekonomických a sociálních partnerů, nevládních organizací a akademiků. Názor Evropských institucí na fóru představil komisař pro regionální politiku Johannes Hahn či Laszlo Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Hejtman Radko Martínek, který byl součástí národní delegace ČR na tomto fóru, úspěšně prezentoval pozici a zájmy Asociace krajů České republiky v oblasti politiky soudržnosti.
„Kohezní politika by měla projít reformou, nicméně nikoli revolucí, ale spíše evolucí směrem ke zjednodušení pravidel, a tak snížení administrativní zátěže pro žadatele. Podporuji i nadále silnou politiku soudržnosti s velkým podílem krajů na jejím řízení. Tato zásada zazněla na kohezním fóru nejen z úst regionálních představitelů, ale i řady členů Evropského parlamentu a zástupce OECD. Jen na regionální a místní úrovni blízko občanovi může být posílena jednota unie, dosažena fiskální konsolidace EU a plněny cíle Strategie EU2020“ uvedl hejtman Martínek.
Jedním z hlavních témat probíraných na Kohezním fóru bylo propojení kohezní politiky EU se strategií Evropa 2020. Tato otázka byla diskutována na čtyřech tematických workshopech zaměřených na: inteligentní růst, zelený růst, inkluzívní růst a územní dimenzi Evropy 2020. Dalším důležitým tématem byla otázka, jak se může Kohezní politika EU stát více efektivní a více orientovanou na výsledky a jaká je její role v otázce stability a růstu. Kohezní politika je i jednou z priorit nadcházejícího polského předsednictví. „Kontinuita v oblasti kohezní politky mezi maďarským a polským předsednictvím bude zaručena”, uvedl polský premiér Donald Tusk, jenž se účastníkům přestavil v první den konference. Kromě něj se Pátého kohezní fóra účastnil předseda Evropské komise José Manuel Barosso, který prohlásil, že kohezní politika by měla zahrnovat všechny regiony. V diskuzi nad budoucností kohezní politiky převládla myšlenka, že politika soudržnosti by v příštích letech měla být účinnější, silnější a jednodušší.  Debata o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013, do které se mohou zapojit všichni zájemci pokračuje na: www.regionetwork2020.eu (zpk)