Českotřebovský deník 39/2011 (7.2.)                                     
Poslanecká kancelář TOP 09 slavnostně otevřena

V pondělí 7.2.  se v České Třebové konal poslanecký den poslanců parlamentu ČR Prof. Ing. Václava Cempírka a Dr. Jiřího Skalického (TOP09 s podporou Starostů). Součástí poslaneckého dne byla návštěva obou poslanců u starosty města Jaroslava Zedníka. podle vyjádření obou poslanců i starosty města byla oboustranně prospěšná, neboť se diskutovaly velmi aktuální témata z důležitých oblastí doprava, školství a zdravotnictví a sociální oblast.  V oblasti dopravy   domlouval Prof. Václav Cempírek, dopravní expert TOP 09,  strategii, která by měla zajistit větší počet vlaků vyšší kvality zastavujících ve zdejší železniční stanici. "Nejde o všechny vlaky, ale ty důležité, které by měly význam pro dopravní obsluhu regionu, zajistily taktování dopravy", řekl Václav Cempírek.  "Diskutovali jsme současně také aktuální situaci spojenou se vstupem nového investora, tedy firmy Metrans, která má již nyní vydané stavební povolení a zahájí stavební práce," dodal starosta Jaroslav Zedník.  Václav Cempírek se zajímal také os tav českotřebovského středního školstvím vyjádřil uspokojení nad tím, že se v České Třebové podařilo zachovat elektroobory, což by mělo mít význam i proto, že  se v poměrně nedaleké Mohelnici připravuje velké rozšíření závodu Siemens,  kde se budou vyrábět elektromotory.  Na druhé straně naopak vyjádřil nespokojenost nad nově  vyhlášenou koncepcí ve školství, která by měla počítat (postupně) prakticky až s úplným rušením  osmiletého gymnázia, i když jde o druh studia, kde se v současnosti dosahují nejlepší výsledky a je obava, že  dlouhodobě nastřádané zkušenosti budou ztraceny.  Dr. Jiří Skalický se seznámil  s problematikou zdravotnictví a sociální péče v České Třebové. I když bydlí v Pardubicích, pochází z našeho kraje, narodil s v Ústí nad Orlicí  a má v České Třebové také své příbuzné. Ocenil přístup města, které investovalo do úprav městské polikliniky a vel,mi se zajímal také o připravovaný projekt ústředí ČČK, který připravuje do České Třebové investici - výstavbu domu pro seniory. projekt označil za nadregionální a významný i proto, že  město nebude nejen dofinancovávat investici, ale ani se podílet na provozu budoucího zařízení.  Od půl jedenácté pak oba poslanci slavnostně zahájili  práci poslanecké kanceláře v prostorách galerie Ještěr, která by měla sloužit pro východní polovinu Pardubického kraje, tedy pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy. Kancelář již vlastně funguje, je zde možné zajistit kontakt na oba poslance, domluvit si termín schůzky, který  by navazoval na jejich práci v parlamentu a regionu. Václav Cempírek  slíbil spolupráci s Českotřebovským zpravodajem v tom smyslu, že bude postupně podávat informace o aktuálním dění v Parlamentu, a vysvětlovat některé důležité problémy z pozice vládní koalice. Podobně přislíbil spolupráci také Jiří Skalický, na kterého se můžeme obracet s dotazy. Takové, které by zajímaly  zejména v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb větší počet občanů také otiskneme v Českotřebovském zpravodaji. Nově  otevřená poslanecká kancelář    je určitým nadstandardem, který nyní ve městě máme, bude určitě občanům ku prospěchu. V každém případě máme poměrně přímou cestu na "naším poslancem", ale i jeho kolegou z Pardubic a pomocí nich třeba i dál na místa či úřady, kde mohou pomoci jak  představitelům města, tak i občanům města a regionu.
.
O JANU BALABÁNOVI (I) S BLANKOU KOSTŘICOVOU   

Pražské nakladatelství Kalich vydalo sborník Honzo, ahoj. Setkání s Janem Balabánem věnovaný loni zesnulému významnému českému prozaikovi, který by se letos v lednu dožil padesáti let. Jde o vzpomínkové, osobně laděné texty Balabánových přátel, blízkých, spolupracovníků i spolužáků; vše doplněno fotografiemi, reprodukcemi obrazů i autorovými dětskými deníky. Editory sborníku jsou bohemistka Daniela Iwashita a šéfredaktor nakladatelství Kalich Michal Plzák.
Jan Balabán, autor oceňovaný kritikou i čtenáři, měl dvakrát autorské čtení i v České Třebové (v rámci Literátů na trati) a byl velice blízkým přítelem českotřebovské prozaičky Blanky Kostřicové, která je spoluautorkou sborníku.
Blanka Kostřicová se také zúčastnila dvou křtů publikace: v Praze v galerii Millennium – mezi vystavenými obrazy spisovatelova bratra, akademického malíře Daniela Balabána – a v Ostravě v antikvariátě a galerii Fiducia. Křtů se dále zúčastnilo mnoho významných spisovatelů, malířů, fotografů i divadelníků – přátel a kamarádů Jana Balabána. Jmenujme např. prozaika Václava Kahudu, básníky Jaroslava E. Friče a Petra Hrušku, fotografy Jindřicha Štreita a Viktora Koláře, malíře Hanu Puchovou a Pavla Šmída…
Na pražském křtu Blanka Kostřicová o Janu Balabánovi promluvila a přečetla část svého příspěvku ze sborníku. S úplným zněním příspěvku se chystá seznámit i třebovské publikum – na podzimním literárním večeru věnovaném Janu Balabánovi, na němž zazní i některé další texty.
Sborník Honzo, ahoj. Setkání s Janem Balabánem je již možné si objednat v knihkupectví.

 

ZO Podorlicko Č. Třebová a Sdružení Ponny Expres představi RUDOLFA KRAUTSCHNEIDERA

Český svaz ochránců přírody  ZO Podorlicko Česká Třebová a Sdružení Ponny Expres představují
RUDOLFA KRAUTSCHNEIDERA V PROGRAM PLAVBA LEDOVÝMIOCEÁNY
Kdy: ve čtvrtek  10.2.2011 od 18 hodin   Kde: v České Třebové v ekocentru Podorlicko
Vyprávění známého mořeplavce, promítání fotografií a filmů z Grónského moře a Antarktidy spojené s vodním  koncertem  známé country skupiny Ponny Expres. Součástí programu je i představení a autogramiáda nově vydané knihy Rudolfa Krautschneidera  „Moře solí země“.
 
Na kraji se hovořilo o zaměstnávání postižených  

Pardubice (7. 2. 2011) – Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, takový byl název konference, která se dnes dopoledne uskutečnila v pardubickém sídle kraje. Šlo o pátou z celkem sedmi konferencí, které kraj pořádá ve spolupráci s krajskou radou osob se zdravotním postižením. Akci zaštítili náměstek hejtmana Roman Línek a radní pro sociální péči Jiří Brýdl.  „Právní a sociální postavení nejen chráněných dílen, ale i obecně zaměstnávání osob se zdravotním postižením, to jsou velice citlivá témata. Zejména dnes, v době ekonomické krize a nedostatku veřejných peněz. Legislativní a systémové změny, které zamezí zneužívání sociálních podpor v této oblasti, patří mezi užitečné závěry dnešní konference,“ řekl náměstek Roman Línek. Upozornil tak na několik vystoupení, která se týkala plánovaných změn zákona o zaměstnanosti.
Konferenci si nenechali ujít ani zástupci z parlamentu - senátorka Miluše Horská,  poslankyně Lenka Kohoutová a poslanec Miroslav Váňa. Účast zástupců vrcholných politických orgánů země svědčí o tom, že zaměstnávání postižených je tématem skutečně závažným a aktuálním. A veřejností sledovaným, jak svojí přítomností ukázala téměř stovka návštěvníků konference.
Změny zákonů jsou v rukou zákonodárců, aktivní v této oblasti je však také Pardubický kraj. „Proces transformace poskytování sociálních služeb, který kraj v současnosti realizuje, přispěje k možnosti zaměstnávat hendikepované lidi. Měl by tak být dobrým příkladem toho, že postižené spoluobčany lze aktivovat v daleko větší míře, než je tomu dnes,“ přiblížil plány kraje radní Jiří Brýdl. Příklady dobré praxe ostatně zazněly i v dalších příspěvcích. Ať už šlo o zkušenosti organizací z regionu nebo o popis přístupu k zaměstnávání postižených v USA.