Českotřebovský deník 41/2011 (9.2.)                                      
Rozpočet města se bude schvalovat 23. února.

 Podrobněji můžete  rozpočet nastudovat  podle dokumentu  ZDE.  Další program jednání zastupitelstva je již stanoven, najdete jej na tomto odkazu ZDE. Středeční termíny zastupitelstva města budou po té změněny, zastupitelům vyhovuje lépe pro jednání pondělí.
 
Stydím se za to, že jsem Třebovák

 Dne 31.1.2011 se mi v podvečer narodil vnuk.Když se vrátil z porodnice, měl od města uvítání občánků v podobě složenky na popelnici za leden, kdy nebyl na světě. Je to necitlivé, absurdní, obludné.Už se nemusí zvát na vítání,už byl přivítán. To vymyslelo představenstvo do vyhl.6. čl. 4. Ani se nedivím, že se každoročně počet lidí v ČT snižuje.Proto se stydím, že jsem Třebovák.           Vnoučkův dědeček Pavel Hruška.
 
 Za odpady se musí platit, i když je dítě ještě v porodnici ?

Stejnou zkušenost mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.  Náš vnuk Richard se narodil 30. října 2010 a domů z porodnice přijel logicky až  začátkem měsíce listopadu. To ovšem nic neměnilo na tom, že pěkně dle požadavku z pokladny na českotřebovské radnici  museli rodiče uhradit poplatek za "shromaždování a likvidaci odpadu" absurdně také ta měsíc říjen 2010.  Považuji to za nehoráznost a takto uhrazený poplatek by měl být vrácen. Jistě to platí nejen pro oba popsané případy. Poplatek za psy se naproti tomu platí až pro štěňata starší tří měsíců, ale děti musí platit za odpad, i když jsou ještě v maminčině bříšku? Jsem nyní předsedou kontrolního výboru ZM a tak se budu  snažit, aby se vyhláška změnila. Podle připraveného plánu práce máme právě na nejbližší schůzce nově zvoleného kontrolního výboru na programu kontrolu všech vydaných městských vyhlášek. Logicky by  pak měly být odstraněny i nesmysly v jejich obsahu.  V dnešním znění určuje závaznost vyhlášky článek č.1. Je otázka, odkdy má narozený občánek na území města trvalý pobyt. Je to i v době, kdy mu ještě nebyl vydán rodný list ? (mm)
 
Martínek: Naším cílem je zajistit neodkladnou a akutní péči v kraji

Pardubice - Pardubický kraj hledá již několik týdnů cestu jak se dohodnout s lékaři, vládou i ministerstvem  zdravotnictví. Vedení samosprávy věří, že všechny strany nakonec najdou řešení a zabrání tak zhroucení zdravotnictví. Přesto již několik týdnů připravují odborníci krizový scénář k zajištění neodkladné a akutní lékařské péče  pro občany Pardubického kraje od prvního března letošního roku.  „Kraje jsou v nesnadné pozici. Spor lékařů a vlády se krajského zdravotnictví přímo dotýká a přitom nemáme nástroje, jak situaci vyřešit. Snažíme se předejít  krizovému stavu, proto jsme požádali lékaře, aby své výpovědi vzali zpět,“ řekl hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. „Prioritou krizového scénáře, pokud k němu přistoupíme, je  zajištění akutní péče ve všech nemocnicích Pardubického kraje v základních oborech,“  informoval hejtman o strategii Pardubického kraje, kde podalo výpověď v pěti nemocnicích 224 lékařů. Krizový scénář byl zpracován a je neustále ve spolupráci s řediteli nemocnic, ředitelem zdravotnické záchranné služby a dalšími spolupracujícími subjekty a odborníky upřesňován. Scénář definuje odpovědnosti a úkoly pro:
 
- krajský úřad (administrativní centrum řízení zdravotnictví kraje, koordinace s vládou, ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami, ostatními kraji a  veřejností, nonstop krizová linka),
 
- zdravotnickou záchrannou službu (koordinace péče o pacienty v terénu),
 
- nemocnice (poskytování akutní a neodkladné péče).
 
Součástí krizového scénáře jsou například:   
- seznamy ambulantních specialistů, kteří jsou schopni provádět zákroky nevyžadující nemocniční péči,
- evidence provozovatelů dopravních zdravotních služeb, které budou převážet  pacienty, jejichž stav nevyžaduje akutní zákrok, podle požadavků operačního střediska ZZS a jednotlivých nemocnic.
 
V krizové situaci přislíbily pomoc i fakultní nemocnice Hradec Králové a Olomouc i některá  soukromá lůžková zařízení, například nemocnice v Šumperku. Kraj jednal s pojišťovnami, aby uhradily a zajistily péči pro pojištěnce. „Oslovili jsme i Armádu ČR s žádostí o případné nasazení vojenského zdravotnického personálu,“ dodal hejtman.
„Jsme si vědomi toho, že situace, která může nastat, bude pro občany nepřehledná. Proto máme připravenou informační kampaň, aby občané věděli, na koho a kam se mají v případě potřeby obrátit,“ uvedl hejtman. Od čtvrtka 10. 2. budou fungovat nová čísla (469 666 666, 469 666 999) pro Zdravotnické informační středisko ZZS, kam mohou občané zavolat v neurgentních případech a získat potřebné informace.  Dnes nikdo neví, co nastane po 1. březnu. Kraj je však připraven zajistit občanům Pardubického kraje poskytování urgentní a akutní péče. Krajním řešením stále zůstává využití možností krizového zákona a podání žádosti hejtmana premiérovi o vyhlášení nouzového stavu, případně vyhlášení stavu nebezpečí
 
Nejlevnější řešení je domluvit se s lékaři  

Pardubice - Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek dnes informoval novináře o včerejším zasedání Bezpečnostní rady státu a o krizovém plánu kraje k zajištění akutní péče po 1.březnu v krajských nemocnicích.  „Na Bezpečnostní radě státu jsem měl poprvé pocit, že si vláda uvědomuje možné důsledky krize ve zdravotnictví a že k tomu přistupuje se vší vážností,“ řekl hejtman a pokračoval: „Nejjednodušší a nejlevnější řešení je domluvit se. Všechna ostatní řešení budou dražší a problematičtější.“ Pardubický kraj je mezi pěti nejohroženějšími kraji z hlediska podaných výpovědí lékařů a struktury jejich odborností. V případě, že by k dohodě nedošlo, může kraj podle hejtmana zajistit v nemocnicích za pomocí mechanismů nouzového řízení pouze akutní péči. „Obrátili jsme se na zdravotní pojišťovny, soukromé zdravotní subjekty, ambulance, fakultní nemocnice i na armádu. Zatím máme konkrétní nabídku pomoci od nemocnice Šumperk, a to zejména pro porodnické obory na Orlickoústecku,“ říká radní Markéta Tauberová, která je zodpovědná za zdravotnictví. Z pěti krajských nemocnic jsou současný provoz schopné udržet nemocnice ve Svitavách a v Litomyšli. Proto hejtman Radko Martínek navrhl vládě postupovat v otázce platů lékařů tak, jak tomu bylo v roce 2009 s platy zdravotních sester. Kraje by pak mohly přidělené prostředky promítnout do platů lékařů už za měsíc březen a případně převzít nově vytvořené tabulky platů lékařů.  Současná situace nemá podle Radko Martínka v dějinách České republiky obdoby a ohrožuje nejen zdraví občanů, ale může také ohrozit ekonomickou stabilitu krajských nemocnic.
 
Další rána pro školství: Neučitelé zhorší kvalitu výuky  

Plán ministra Josefa Dobeše, který chce přilákat do škol absolventy nepedagogických oborů, je krátkozraký a nekoncepční. Podle senátora Chládka tahá v poslední době ministr školství Dobeš jednoho králíka z klobouku za druhým, aniž by své tahy předem promýšlel. Nesmyslem je i fakt, že peníze chce brát rušením kvalitních a zavedených škol. „Absolventi jiných, tedy nepedagogických oborů, nemají žádné zkušenosti s výukou a pochybuji, že potřebné dovednosti získají během jednoho roku při studiu pedagogického minima. Budou to zbytečně vynaložené peníze, které ministerstvo získá zrušením škol v Libereckém kraji“ ostře komentuje Marcel Chládek. Až dvacet procent škol právě v Libereckém kraji má padnout za oběť kvůli výmyslům ministra Dobeše. Rušením chce ministerstvo ušetřit peníze a na druhou stranu je vyhodí oknem za neúčelné a nekoncepční projekty. Bc. Pavla Janoušková