Českotřebovský deník 57/2011 (24.2.)                                  
Zastupitelstvo města se sešlo na svém prvním letošním jednání  o něco později, než se původně předpokládalo. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení rozpočtu města na rok 2011.  Rozpočet byl tzv. "předjednán" a tak byla většina problémů vysvětlena již před tímto zasedáním.  Proti  návrhu, který byl vyvěšen na úřední desce, byly nakonec jen dvě změny, které navrhl sám starosta města Jaroslav Zedník. Posílil prostředky na dotace pro kulturní činnost a akce  z 200 tis. Kč na 250 tis. Kč a o stejnou částku snížil rozpočet na služby spojené s ozvučováním náměstí (ze 155 tis. Kč na 105 tis. Kč), které nebyly v minulých letech v celém rozsahu využity. Zastupitelstvo schválilo pro nové volební období také složení osadních výborů ve Skuhrově, Kozlově, Svinné a na Lhotce, změna nastala  v osobě předsedy osadního výboru Skuhrov, kde byl do funkce zvolen místo Tomáše Broulíka Daniel Klika, předseda občanského sdružení Náš Skuhrov. Zastupitelé také schválili složení tříčlenných dozorčích rad městských společností EkoBi, Teza, a Vodárenská společnost Česká Třebová. Projednávaných bodů bylo celkem 11, ale i tak bylo jednání ukončeno v rekordně krátkém čase. Zprávu o průběhu jednání připravím v pátek, mám velmi napilno s přípravou březnového tištěného vydání ČtZ.  (mm)
Foto Luboš Kozel..

Karneval v Borku 


Dne 19. 2. 2011 uspořádalo MC Rosa ve spolupráci s Nadějí Česká Třebová karneval pro děti v nízkoprahovém centru na sídlišti Borek.  Mateřské centrum má bohaté zkušenosti s pořádáním této oblíbené dětské akce a tak by se zdálo, že se nejedná o nic mimořádného…Ale přípravy se odlišovaly. Poněkud „vyloučené“místo České Třebové je domovem mnoha dětí, které mají často jiné podmínky a zážitky než ty, které běžně docházejí do MC ve městě. Také z těchto důvodů jsme před organizováním akce oslovili zástupce Naděje o. s.  Ti se ochotně zapojili a napomohli vcelku bezproblémovému průběhu karnevalu. Jmenovitě bych chtěla poděkovat vedoucí pobočky Janě Pakostové, Dis. a panu Janu Holubovi. Ti využili znalosti místního prostředí a doporučili 3 šikovné pomocnice a jednoho mladíka z řad místních obyvatel.  Karnevalu se zúčastnilo asi 30 dětí ve věku do 10 let, několik starších kamarádů a asi 8 maminek.  Nám klaunům se karneval líbil a to hlavně proto, že jsme se úplně utancovali…
Za MC klaun Lucka a klaun Jitka

Zástupci DDM Kamarád reprezentovali ve španělském Santiago de Compostela 

Ve dnech 24. – 31.1.2011 se ve španělském městě Santiago de Compostela konala, pod záštitou organizace Youth in Action (Mládež v akci), mezinárodní výměna s názvem Tiraboleiros. Mimo pořádajících Španělů a českých účastníků se výměny zúčastnili také zástupci z Portugalska, Kypru, Itálie, Bulharska a Ruska.
Hlavním tématem výměny byl život dospívajících v zastoupených zemích Evropy, jejich životní styl a vztah k životnímu prostředí. Dalším tématem byl vztah většinové populace ke starším spoluobčanům a reakce vlád jednotlivých zemí na demografické změny. Nedílnou součástí každé takové výměny jsou návštěvy tamních neziskových organizací, ale i setkávání s představiteli samosprávy. V rámci těchto aktivit jsme navštívili organizaci Quérote zabývající se problémy mládeže a byli jsme přijati na radnici v městečku Vilalba. Navštívili jsme také experimentální větrnou farmu a ukázkový bioklimatický dům využívající nejmodernější technologie podporující ochranu životního prostředí v oblasti bydlení. Úspěšný manažerský projekt připravený a uskutečněný mladými lidmi jsme měli možnost poznat v sýrárně Queixería Casleiras s produkcí cca 100 sýrů za den. Sýr z této sýrárny získal ocenění „Nejchutnější sýr Španělska“. Během výměny jsme také navštívili města Baiona a La Coruňa. Mezi velmi vydařené akce patřil pro výměny již tradiční „Mezinárodní večer“, během kterého jednotlivé národy prezentovaly svou kuchyni, národní tance a zpěvy. Česká skupina, jejímž účastníkům bych tímto chtěl ještě jednou poděkovat za vzornou reprezentaci DDM Kamarád a města Česká Třebová, měla pro tento večer připravenu výuku polky a mazurky a k ochutnání přichystala některé vybrané sýry, uzeniny, lázeňské oplatky a k pití pivo. Na výměně jsme navázali přátelství s ostatními zahraničními účastníky, které se utužovalo nejen na formálních akcích, kterými byly jednotlivé workshopy a oficiální návštěvy, ale především v každodenní komunikaci, která probíhala zejména v anglickém jazyce. Doufáme, že se díky navázaným kontaktům budou v budoucnosti konat další výměny, kterých se reprezentanti DDM Kamarád zúčastní.                                         Martin Žáček

Hasiči dostali tři sta tisíc korun na činnost 

Pardubice (22. 11. 2011) – Pardubický kraj poskytl 300 tisíc korun na činnost krajského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Hejtman Radko Martínek podepsal v úterý  smlouvu o poskytnutí dotace se starostou krajských hasičů Josefem Bidmonem.  Slavnostnímu aktu přihlíželi  profesor Václav Liška, náměstek starosty SH ČMS ČR,  a starostové okresních sdružení.  „Kraj omezuje výdaje, peníze pro dobrovolné hasiče však zůstaly ve stejné výši. Ceníme si aktivit  hasičů, kteří pracují s dětmi již od předškolního až po dorost. V obcích se starají o hasičský sport, ale také o společenský život,“ uvedl hejtman. „Nezastupitelná je jejich práce také v oblasti prevence,“ dodal, proč Pardubický kraj  již devět let finančně podporuje krajské sdružení  ¨Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Pardubickém kraji má největší členskou základnu, sdružuje více než 22 tisíc členů.