Českotřebovský deník 60/2011 (26.2.)                                    
Rybníčky v Křivolíku  se změnily na kluziště 

Příroda pomohla a tak máme najednou kluzišť ve městě více. Bruslí se na Zámostí, dokonce i při umělém osvětlení, na pivovarském rybníčku a také o něco výše na Panamáku, plno dětí na bruslích  jsem našel také na rybníčku u školy v Přívratu. Nejvíce  bruslařů je zde samozřejmě odpoledne.  Fotil Luboš Kozel   kolem poledne, to ještě bruslilo málo dětí.
 
6. Údolní hry v Přívratu  


Družstvo Miroslavovy země uspořádalo 6. zimní údolní hry v Přívatu letos na téma "Dařbuján a Pandrhola". A tak na přívratské návsi nechyběla ani postava smrtky s kosou, která sledovala to velké hemžení. Jak je zvykem,  soutěžilo se v netradičních disciplínách s těmito názvy:
1. Sakramentská mizérie čertovská, musíme pod zem
2. Jitrnice jsou pro Barborku a ty Anka neužírej
3. Pandrholo, prodej nám trochu mláta, vyval a naraž sud
4. Karborundum ultra sekvestrum teď!
5. Práce počká, teď jseš na řadě ty
Bohaté občerstvení bylo samozřejmostí, také stánky s perníkem a dalšími dětskými radovánkami, jen ceny byly poněkud vyšší, jako by se už v Přívratu připravovali na vyšší DPH.. Pivo skutečně teklo potokem a jitrnice visely na sosnách, klobásy a uzené bylo tradičně v udírně, jako v pohádce Pařbuján a Pandrhola.  Ke kafíčku byly chutné koláčky a další dobroty. Večer pak zábava v sousedním sále, pěkně v teple. Psalo se že bude diskotéka, ale hrála skupina ZIPS. Účast byla vynikající, stejně jako počasí, zájem měl a i média, mimo Českotřebovského zpravodaje a Orlického deníku také rozhlas a televizní štáby nejen ze Třebové, ale i regionální redakce celostátní televize NOVA. Více fotografií ZDE
Výjezdní zasedání Hospodářské komory Pardubického kraje

Pracovní jednání krajské  hospodářské komory - sekce pro rozvoj dopravy se konalo v České Třebové. Zúčastnil se i  ředitel  Krajské hospodářské komory Roman Sodomka. V centru pozornosti bylo téma nově budované  kontejnerové překladiště společnosti METRANS v České Třebové. K jednání byli přizváni také zástupci místní podnikatelské veřejnosti, aby se mohli s investicí podrobněji seznámit. Po vzoru Dunajské Stredy má tento terminál vzniknout na zelené louce, zabírající plochu cca 140 tisíc m2. Během prezentace se účastníci dozvěděli, v jakém stádiu se výstavba nachází, jak bude překladiště po dokončení vypadat a jak bude fungovat. Co se týká vlastní realizace první etapy stavby, zahajuje se stavba s přicházejícím jarem  Drážní úřad vydal  společnosti METRANS potřebné  stavební povolení.
Kontejnery na hlavní ulici u budovy ČSOB - to je síla!  


Nákladnou úpravou  části Nádražní ulice jsme vytvořili bulvár tzv. polopěší zónou, která nás zavede.z moderního dopravního centra a terminálu přímo do centra. Ovšem musíme mezitím projít  kolem výstavné před nedávnem upravené budovy ČSOB a  Základní školy a také kolem  rezatých kontejnerů. Vždycky byly zastrčeny na Hrdličáku, kde  přece jen nebyly na očích  veřejnosti jako nyní. Opravdu blahopřeji tomu, kdo to vymyslel. Proč nemáme také takové podobné kontejnerové "hnízdo" přímo před radnicí?  Docela dobře my zde mohli pracovníci odboru ŽP hodnotit jak probíhá třídění odpadu.... Umístění kontejnerů ve městě je problematické i jinde. Třeba na Masarykově ulici  kazí architektonicky řešenou budovu  starého křídla základní školy, trochu schovány jsou jen na sídlištích, kde jsou pro kontejnery připraveny  zakryté plochy. Nejde jen o samotné kontejnery, ale o častý nepořádek, který vzniká na plochách kolem nich. Na jedné straně investujeme do vodotrysků, umělých potůčků, nové sochy Jana Pernera, do nových svítidel, zámkové dlažby laviček, "citylightů" a na druhé straně a nedokážeme pro kontejnery připravit takové lokality, kde  nebudou tak na očích jako dosud. Co takhle si dát  závazek: každý rok vyřešit alespoň jednu  takovou ošklivou kontejnerovou lokalitu?                (mm)
 
Aktuálně z juda - 12 medailí z Chlumce !!
 

Dne 26.2.2011 se v Chlumci nad Cidlinou konalo 2.kolo 24. ročníku Polabské ligy. Soutěže jsme se zúčastnili s 25 našimi žáky a vybojovali jsme 12 medailových úspěchů – 5 zlatých, 5 stříbrných a 2 bronzové. Tohoto kola se účastnilo 251 žáků z celkově 27 oddílů z celé ČR. Jako oddíl jsme v soutěži družstev obsadili 5.místo.
Mláďata: 2.místo – Jakub Stehlík, do 25 kg, 2.místo – Sára Horská, do 32 kg, 1.místo – Anna Macková, do 44 kg, 1.místo – Lucie Rybková, do 48 kg, 3.místo – Ondřej Málek, do 46 kg
-mladší žáci: 3.místo – Kristýna Klimešová, do 32 kg, 1.místo – Magdaléna Klimešová, do 36 kg, 1.místo – Jan Růžička, do 38 kg, 2.místo – Ivo Bartoň, do 46 kg, 2.místo – Tomáš Verner, do 60 kg 
Starší žáci: 2.místo – Tomáš Kovář, do 38 kg, 1.místo – Vojtěch Typl, do 60 kg
 
Informace z minulého víkendu. Dne 20.2.2011 jsem se zúčastnili přípravného turnaje v Brně, s celkovou účastí 121 závodníkú, s našimi 19 dětmi z nichž 16 získalo medaili.
Mláďata: do 25kg Janiš Jan 3.místo, do 25kg Stehlík Jakub  3.místo, do 28kg Temnyák Alexandr 3.místo, do 28kg Gregarová Zuzana 3.místo, do 29kg  Janíček Jan 2.místo, do 32kg Ezr Michal  2.místo, do 32kg   Čížová Michaela  2.místo, do 43kg   Rybková Lucie   1.místo, do43kg   Tomek Tomáš 2.místo, do43kg  Macková  Anna  3.místo
Mladší žáci: do 34kg Klimešová Magdaléna 1.místo, do34kg Klimešová Kristýna 2.místo, do 44kg  Kobza  Antonín 2.místo, do 48kg Adamský Filip 1.místo, do 48kg Jirsa Matouš 2.místo
Starší žáci: do 42kg Kovář Tomáš 2.místo                                                                                                        Judu zdar!

Další vítězství v I. kuželkářské lize mužů: Kovářská - Loko Č. Třebová 1 : 7 Zápis o utkání najdete ZDE

BAREVNÝ TURNAJ V MINIVOLEJBALE:  ZELENÝ A MODRÝ MINIVOLEJBAL ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ  

NEDĚLE 27.ÚNORA 2011 v hale ZŠ Nádražní od 9 hodin
-     Obě kategorie hrají podle pravidel modrého volejbalu.   Družstvo tvoří 3 hráči/ky narozené v zeleném volejbale od 1.1.1999, modrém od 1.1.1997  Hraje se v trojicích na hřištích o rozměrech 4,5 x 12 m a výška sítě je 210 cm. Na turnaji budou čtyři družstva z absolutní české špičky v této kategorii.V modrém volejbale družstvo Litomyšle skončilo na druhém místě na turnaji v Nymburce a naše třebovské družstvo v kategorii zeleného volejbalu se stalo dokonce absolutními vítězi mezi bezmála třiceti družstvy z celé české republiky bez ztráty jediného setu. Dalšími družstvy z absolutní špičky budou družstva z Brna a Chocně.


 
Moody’s snižuje rating města Ústí nad Orlicí na Aa2.cz ( výhled stabilní) 

Agentura Moody's Investors Service dnes snížila národní rating města Ústí nad Orlicí (dále „město“) z Aa1.cz na Aa2.cz. Výhled ratingu města je stabilní.  Dnešní změna ratingu odráží zhoršení finančního profilu města v posledních dvou letech, který aktuálně více odpovídá ratingové kategorii Aa2.cz. „Čistý přímý a nepřímý dluh města Ústí nad Orlicí se v roce 2010 pravděpodobně zvýšil na
vysokou úroveň 50 % provozních příjmů, což je výrazné navýšení ve srovnání s 27 % v roce 2009 a 3 % provozních příjmů v roce 2005,“ vysvětluje Miroslav Kňažko, hlavní analytik Moody’s pro  město Ústí nad Orlicí. „Nárůst odráží fakt, že město v posledních dvou letech realizovalo vysoké kapitálové výdaje a to navzdory zhoršujícím se příjmům a snižující se schopnosti samofinancování kapitálových výdajů, což vedlo k hlubokým deficitům před financováním  v letech 2009 a 2010.“
Moody’s věří, že se rozpočtové výsledky města v roce 2011 navrátí na udržitelnou úroveň, a dále ve střednědobém horizontu neočekává prohloubení jeho přímého dluhu, jelikož fiskální  konsolidace a snížení zadluženosti patří mezi hlavní priority nového vedení města. Snižování dluhu města bude však jen pozvolné, což je způsobeno zejména dlouhodobým splátkovým kalendářem čerpaných úvěrů. I proto se bude dluh města držet citelně nad průměrem českých měst (34 % v roce 2009). Nárůst dluhu města navíc s sebou přinese zvýšení dluhové služby a zvýší tlak na už tak napjatý rozpočet i likviditu. „V letech 2009 a 2010 město téměř vyčerpalo své hotovostní rezervy, což přimělo vedení k čerpání provozních úvěrů nejen k předfinancování očekávaných dotací na  kapitálové výdaje, ale i k zabezpečení běžné likvidity,“ vysvětluje Kňažko. „Očekáváme, že na konci roku 2010 dosáhly zůstatky na bankovních účtech města jen 2 - 3 % provozních příjmů, což je pokles ve srovnání s 11 % v roce 2009 a s 18 % v roce 2008.“ Pro rok 2011 agentura očekává  v tomto ohledu pouze mírné zlepšení. Rating na úrovni Aa2.cz zohledňuje napjaté provozní výsledky města a jejich velmi mírné  zlepšení v následujících dvou letech. Rating rovněž zahrnuje očekávaný nárůst nepřímého dluhu  města v důsledku poskytnutí garancí za městskou společnost TEPVOS.

 

Česká Třebová o podobný rating zatím nikdy nepožádala   

Myslím, že to není tak významné, jaká se tomu dává publicita.  Ovšem můžeme snadno porovnat situaci v Ústí nad orlicí s tou naší českotřebovskou a zjistíme, že jsme na tom tak nějak podobně.  Také u nás máme velký dluh (jistina je k 1. ledna ve výši cca 132 mil. Kč) a roční obsluha dluhu je cca 18 mil. Kč (!). (splátky jistiny a úrok) Také u nás činí tedy dluh města cca polovině provozních příjmů  a budeme ho splácet dlouhodobě. Vysoké splátky dluhu budou podle splátkového kalendáře nejméně do roku 2017. Také u nás máme zapojeny do rozpočtu  téměř všechny prostředky a v rezervě nám růstalo jen necelých 6 mil. Kč. V České Třebové na rozdíl od Ústí nad Orlicí pokračujeme v investiční výstavbě na akcích dotovaných z fondů EU (sběrný dvůr, dostavba městského muzea, technologické centrum na radnici) a nijak neomezujeme  příspěvky na sport a kulturu ani na městské oslavy plánujeme v podobném rozsahu jako loni či předloni. Ústí nad Orlicí  ve svém navrženém rozpočtu citelně šetří, dává ale prostředky pro inženýrskou přípravu bytové výstavby, u nás v rozpočtu takové prostředky chybí a přitom město nemá lokalitu pro výstavbu rodinných domů připravenou. Není divu že pak Třebováci staví v Ústí nebo v obcích v okolí.... Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2011 najdete ZDE
 
Rozpočet města také v centru pozornosti OIKTV

Televize není médium, ve kterém by bylo možné představit rozpočet města detailně a přehledně, vždy se bude možné zaměřit jen na některé vybrané položky či informace. Přesto si nemyslím, že by reportáž z nyní vysílaného pořadu "Zprávy regionu" plně vystihovala podstatu letošního rozpočtu města Česká Třebová. Snad nejvíc vystihují situaci slova starosty města o tom, že se letos připravoval rozpočet mimořádně těžko, prostředků opravdu není nazbyt. Další poskytnuté informace však myslím nevystihují podstatu problémů. Rozhodně nejsou v tom, že bylo nutné snížit mzdy úředníkům  městského úřadu o 10%, o stejnou částku totiž město dostalo ponížené globální dotace na státní správu a městu tedy nic nezbývalo. Rozpočet ale (vlastně navíc) šetří i na mzdových prostředcích  pro městské strážníky a městské příspěvkové organizace. Tímto způsobem město ušetří více než milion korun. Městských společností se žádné šetření na mzdách netýká, jejich hospodaření není ani součástí  rozpočtu. Šetřit se opravdu musí, protože daňová kvóta v příjmovém rozpočtu města  vzroste minimálně. V reportáži OIKTV bohužel nezaznělo, že město musí letos počítat s 50% zvýšením prostředků pro dluhovou službu, kam je třeba poslat  místo loňských 12 již 18 milionů korun. A to není málo a hodně to omezí možnosti města investovat. Přesto se dotační prostředky občanským sdružením v oblasti sportu a kultury nesnižují, stejné prostředky jsou i na městské oslavy a prezentaci města.  V investiční oblasti  rozpočet počítá s financováním nového sběrného dvora, zahájením dostavby a rekonstrukce muzea  a vybudováním technologického centra ORP na třebovské radnici, které jsou podpořeny dotacemi EU. Nepočítá ale s financováním programu ozeleňování, jak bylo uvedeno. Ten sice na jednání zastupitelů projednáván byl, ovšem jako žádost o dotaci na projekt, který se město snaží prosadit na  MŽP pro příští léta. Obecně je možné říci, že  v reportáž je jen jednostranná, vyjadřuje (podobně jako jindy) především názor vedení města a nikdo se nepídil po tom, jaký je názor opozičních zastupitelů.  (mm)
 
Dětský karneval v sokolovně na Skále 

 Vydařená akce ukázala na všechny přednosti  sokolovny a ochotných a iniciativních pořadatelů Sokola Česká Třebová. proti loňsklu byla podstatně vyšší návštěva děti  a jejich rodičů či prarodičů, v plné permanenci byl také dobře zásobený bufet. Večer se totiž konaly navíc II. sokolské šibřinky, to byla zase akce pro dospělé. Takové akce bývaly dříve v sokolovně pravidelně.  Více ZDE
 
 
Mladá směna Lokomotivy vybojovala v Chocni zlato   

 I když se mladá hokejová směna Lokomotivy přála na turnaji v Chocni vybojovat stříbro, které ji chybělo ve sbírce, nakonec vzala zavděk prvním místem a zlatými medailemi. Marodkou zdecimovanému Rychnovu nad Kněžnou na turnaji hráčsky vypomohly další dva kluby. „Mistrovský turnaj přípravek poznamenala značná marodka, tým Hlinska kvůli tomu vůbec nedorazil. Chrudim přijela pouze se sedmi hráči, my jsme však této příležitosti nvyužili a těsně prohráli. V následném duelu se Skutčí byla na našem týmu patrná únava," uvedl trenér Slávek Pecina.
Výsledky ze  soboty 19.2.
Česká Třebová - Chrudim 3:4     Česká Třebová - Skuteč 3:7
Sestava: Rudová, Trnková, Páv, Fikejz, Fiala, Novotný,Bárta, Pachl, Pecina, Telecký, Klacl, Slezák, Čečotka, Kovář.
 
V nedli 20.2. se mladé českotřebovské naděje (kluci i holky) představily na přátelském turnaji v Chocni, kde se hrálo o medaile a poháry. Rychnov nad Kněžnou dorazil pouze s šesticí hráčů, a tak náš tým společně s družstvem Chocně dohodl, že soupeři hráčsky vypomůže. Hrálo se dvakrát patnáct minut, každý poločas byl počítán jako samostatný zápas.
„Turnaj hodnotím velmi kladně. Naši borci si mohli trochu spravit náladu před koncem sezóny. Chrudim nás v soutěži v poslední době přehrávala rozdílem třídy. Skutči a Hlinsku jsme vyrovnaným soupeřem, svádíme s nimi tuhé boje, ovšemv posledních dvou turnajích bez kýženého úspěchu. Kladem bylo, že Rychnov turnaj neshodil, přestože měl obrovskou marodku. Vypomohli jsme mu a naši kluci si měli možnost zahrát s neznámými spoluhráči a pod vedení cizího trenéra. Někteří se toho zhostili naprosto neuvěřitelně, byli herně uvolnění a dokázali se prosadit gólově," hodnotil úspěšný turnaj českotřebovský trenér Pecina.
Výsledky:
Česká Třebová - Rychnov nad Kněžnou 9:0
Česká Třebová - Rychnov nad Kněžnou 8:0
Česká Třebová - Opočno 1:2
Česká Třebová - Opočno 4:1
Česká Třebová - Choceň 8:0
Česká Třebová - Choceň 9:0
Sestava: Rudová, Páv, Fikejz, Fiala, Pachl, Bárta, Pecina, Telecký, Klacl, Slezák, Čečotka.