75 let Marie Sotonové                                                              

V březnu letošního roku se dožívá významného životního jubilea 75 let jedna ze známých českotřebovských  prodavaček, paní Marie Sotonová. Obchodu zasvětila celý svůj život. Narodila se dne 22. března 1936 v  chalupě čp. 204 v tehdejší Havlíčkově, dnešní Riegrově ulici do obchodnické rodiny. Její rodiče, Anna a Josef  Švábovi, provozovali ve Třebové hokynářství a obchod ovocem a zeleninou, prodeji  stejného sortimentu  zboží se věnovali i babička a dědeček paní Sotonové, manželé Beranovi. Maminčina sestra, Marie, provdaná Kuchařová, zase prodávala občerstvení v jedné z kramářských bud naproti restauraci  na Horách. A tak prostředí v němž Marie vyrůstala, nejspíše ovlivnilo její budoucí povolání.
Prodavačkou se nejprve vyučila v textilu, v prodejně koberců v Ústí nad Orlicí poblíž hotelu Avion. Poté prošla několika dalšími pracovišti, mezi nimi dnes již neexistující prodejnou textilu u Svatošů na Farářství, galanterií u Poldaufů v Hýblově ulici  či u Kunstů na Parníku, kde je dnes sídlo pobočky městské  knihovny. Tam prodávala společně  s paní Jarmilou Quellovou, bývalou majitelkou textilního obchodu na Farářství. 
A právě na Parníku  poznala svého budoucího manžela Josefa, pocházejícího ze Lhotky. V roce 1957 se za něho provdala.
V roce 1963 se  na výzvu vedoucí prodejny drogerie na Starém náměstí čp. 17,  Elišky Komárkové, jejíž dcera Helena byla kamarádkou sestry paní Marie, Jaroslavy,  přestoupila do jiného odvětví obchodu. A drogerii až do odchodu na zasloužený odpočinek neopustila. Již během práce na novém místě  složila  na podnikovém ředitelství v Hradci Králové  rozdílové zkoušky a absolvovala třídenní školení v Chlumci nad Cidlinou.
Z prodejny drogerie na Starém náměstí odešla v roce 1970 do drogerie na  Parník, kde prožila za pultem celých  šest let. Následovalo další, tentokrát šestnáctileté období, v němž paní Sotonová prodávala v nové samoobsluze drogerie na Novém náměstí. Zde si ji řada z nás ještě pamatuje. Odsud také odešla na zasloužený odpočinek. Ale ani v důchodu nezahálela. Jako brigádnice po dobu deseti roků prodávala v drogerii Anděly Dufkové naproti gymnáziu.
Během svého působení za pulty  drogistických obchodů získala Marie Sotonová od  vedení  mateřského podniku řadu pochvalných a čestných uznání za dlouhé roky odpracované na úseku obchodu. Ke svým zákazníkům se  vždy věnovala s ochotou a nakupujícím vždy ráda a dobře poradila.
Popřejme paní Marii  Sotonové do dalších let života hodně zdraví, štěstí a optimismu.                                                Martin Šebela