Připomeňe si, co se událo před 10 lety (v lednu a únoru 2001)       

1.ledna 2001, 30 minut po půlnoci, začíná na českotřebovském Starém náměstí ohňostroj, podložený hudbou. Z příchodu nového roku se zde raduje více než tisíc lidí, vypije se nejméně 320 lahví šampaňského, starosta města přednese zdravici, a připíjí si s místostarostou Františkem Čechem a tajemnicí Věrou Pirklovou. Mimo desítek raket hořelo 3000 prskavek a 2000 svíček…

První miminko nového milénia v Pardubickém kraji se narodilo 8.25 minut v ústecké porodnici manželům Pakostovým z polní ulice v České Třebové. Holčička Kateřina vážila 2330 g .  S gratulací a malým darem přišlo 19. ledna vedení města v čele se starostou Jiřím Páskem.

Ve městě a okolních obcích proběhla ve dnech 5. – 6. ledna Tříkrálová sbírka. Městem prošly skupinky „Tří králů“ a vybíraly příspěvky na pomoc lidem v nouzi. V rámci akce se konal v kostele Tříkrálový koncert pěveckých sborů Bendl a Kajetánek.

Ve dnech 11. – 14 ledna  se město Česká Třebová jako jediné v novém Pardubickém kraji zúčastnilo samostatnou expozicí na brněnském veletrhu Regiontour Brno 2001.

19. – 21. ledna se na Kozlově, poprvé pod rozhlednou, konal 8. ročník zimního táboření. Vedoucím akce byl opět František Uma ze Svinné. Setkání se zúčastnilo 30 táborníků.

Od 1. února 2001  nastoupil do funkce nový přednosta železniční stanice Česká Třebová Ing. Zdeněk Kudrna. Dosavadní přednosta Ing. Jan Grebík byl pověřen vedením a zřízením nového OPŘ ČD pro východní Čechy se sídlem v Pardubicích, jehož součástí je i dispečerské pracoviště, zřízené od června 2001 v České Třebové.

Městská knihovna získala nové prostory v přízemí budovy, dříve pronajaté podniku PVT.   V nové místnosti v přízemí byla zřízena čítárna a internetové pracoviště. Od 1. října byl v knihovně zřízen automatizovaný výpůjční systém, přijat další pracovník a podstatně rozšířena provozní doba.

Volejbalisté VK LDM Česká Třebová hráli v jarní části sezóny baráž o postup do nejvyšší volejbalové soutěže .- extraligy. Přes velké úsilí a pomoc sponzorů se postup nakonec zajistit nepodařilo. Snad následkem toho došlo před začátkem nové sezóny k problémům a odchodům několika hráčů. Zahájení podzimní sezóny bylo umožněno nakonec jen díky podpoře města.

Salon 2001 – Výstava obrazů Třebováků měla  svůj druhý ročník, tentokrát nižší účast autorů a tím i o něco nižší úroveň.  Snad proto se v květnu uskutečnila další výstava „Třebováci vystavují“, kde získali příležitost vystavit své práce ti, kteří na Salonu chyběli. 

Zdeněk Šebek – zdravotně postižený sportovec z České Třebové získal na halovém Mistrovství Evropy lukostřelců v Belgii zlatou medaili. V srpnu pak Zdeněk Šebek získal další zlatou medaili na Mistrovství světa handicapovaných lukostřelců v Novém městě nad Metují.

V neděli 25. února zemřel náhle při lyžařském výletě poblíž Svinné na srdeční slabost bývalý starosta města  Ing. Zdeněk Lang. Čest jeho památce! Na jeho památku vztyčili kamarádi ne místě úmrtí dřevěný kříž a Okrašlovací spolek připravil instalaci kamenného pomníku, který bude instalován na jaře 2002. Ing. Lang byl m.j.i jedním ze zakládajících členů znovuobnoveného Okrašlovacího spolku.

Ke dni 1.3. 2001 se konalo sčítání lidu, domů a bytů, které organizoval Český statistický úřad.. Podle předběžných výsledků má Česká Třebová 17095 obyvatel, ze kterých je 7684 ekonomicky aktivních. 44,9% ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za zaměstnáním jinam.  Bez vyznání je 69% obyvatel, nejvíce věřících se hlásí k Církvi římskokatolické (2984), dále CČE (276). Podle národnostního složení je v České Třebové 16300 ob. české národnosti, 43 moravské, 253 slovenské, 23 obyvatel se hlásí k německé národnosti, 45 polské a jen 53 obyvatel k romské národnosti (u 378 osob nezjištěno).  Ve městě je 2784 domů, z toho 293 neobydlených a 6720 bytů, z toho 430 neobydlených.