Krajské granty v oblasti kultury rozděleny 
Nezapomnělo se ani na žadatele z našeho města  

Rada Pardubického kraje ve čtvrtek 24. února na svém pravidelném zasedání projednala a schválila granty v oblasti kultury na rok 2011. Program na podporu kulturních aktivit je vyhlašován pravidelně již několik let. „Přestože ekonomická situace vedla v uplynulém období k výrazným škrtům ve veřejných rozpočtech, zachování grantových programů považuje vedení Pardubického kraje za prioritní. Prostředky mají jednak pomoci při finančním zajištění tradičních či zajímavých akcí, ale také by měly motivovat k jejich dalšímu rozvoji,“ řekla krajská radní pro školství a kulturu Jana Pernicová. Mezi úspěšnými žadateli se vedle Města Česká Třebová objevilo i několik dalších organizátorů kultury z našeho města. Z krajských prostředků bude v tomto roce podpořen Hudební festival Antonína Benewitze částkou 50 tisíc korun, Mezinárodní hudební festival Zdeňka Pololáníka potom částkou 20 tisíc korun. Občanské sdružení Triarius obdrží letos 25 tisíc korun na zajištění akcí Literáti na trati 2011 a Tyjátr na trati 2011. Zcela mimo grantový program kraje bude také podpořena kulturní část Týdne sportu a zábavy. „Týden sportu je v České Třebové natolik výjimečná událost, že si zaslouží pozornost kraje. Přestože tentokrát nebylo možné poskytnout dotací v rámci grantu, dohodli jsme se s paní radní Pernicovou, že akce obdrží individuální dotaci ve výši 15 tisíc korun,“ řekl poradce hejtmana a krajský zastupitel Martin Netolický.                            (re)