Přípravy na stavbu kontejnerového překladiště vrcholí     

Dlouho očekávaná výstavba kontejnerového překladiště firmy Metrans v České Třebové je před zahájením, v pondělí 14. 2. bude předáno budoucí staveniště stavební firmě. Dojde k využití několik let opuštěného prostoru za nádražím Střed, který je známý pod názvem „montážní základna“. Ta zde vznikla v polovině 80. let pro potřeby železničního vojska. Zde byla montována kolejová pole pro rozsáhlé opravy železničních tratí v širokém okolí České Třebové. Po zrušení železničního vojska byly prostory opuštěny, vybudovaná kasárna byla nejprve ponechána svému osudu a po jejím zdevastování a rozkradení, byly žalostné zbytky strženy. Zůstaly jen koleje a jeřábová dráha, místy staré kolejnice a zapomenuté pražce. Pak základnu využívaly k montážním pracím firmy, podílející se na výstavbě koridoru nejprve z České Třebové do Brna, později i mezi Pardubicemi a Olomoucí. Pak i koleje osiřely, jen sporadicky využívány pro montáž nebo demontáž kolejových polí různými firmami. Pouze asfaltové plochy, kdysi sloužící pro příjezd aut bylo využíváno autoškolami jako cvičná plocha.
Nový kontejnerový terminál firmy Metrans bude mít 6 průjezdných kolejí, jednu výtažnou a napojení na jižní spojovací kolej od vjezdového nádraží i od odjezdové skupiny. Užitná délka kolejí má být 800 metrů a části kolejí mají být zatrolejovány, aby přímo z areálu mohly být vozy odváženy elektrickými lokomotivami. Nad vlastním manipulačním prostorem překladiště troleje nebudou, posun zde bude prováděn motorovými lokomotivami. Kromě vyhybek na překladiště, bude v jižní spojovací koleji vložena vyhybka směřující do skupiny kolejí Sřed. Odbočná kolej zatím nebude zaústěna, je to pouze příprava pro budoucí rozšíření terminálu. Upravena bude také příjezdová komunikace. Most přes odjezdovou a vjezdovou kolej byl opraven již minulý rok a za ním dojde k úpravě a vybudování parkovišť pro kamiony. Postaveny budou také nezbytné objekty pro řízení provozu překladiště, kanceláře a sociální zařízení. V dalších etapách rozšíření terminálu se počítá s vybudováním vícepatrové budovy pro vedení Metransu s centrálním dispečerským stanovištěm pro kombinovanou dopravu v ČR a již zmíněné rozšíření kolejiště. Příjezdová silnice na vjezdové nádraží k stavědlu 014 bude také upravena, nově bude příjezd na tuto silnici veden okolo stavědla 039. Zde bude upraven terén do mírnějšího stoupání, než je nyní na provizorní komunikaci.             Pavel Stejskal 
Obr. 01: Opuštěné kolejiště vojenské základny se brzy stane staveništěm.
Logistický projekt přinese rozmach České Třebové            

Výstavba obřího překladiště kontejnerů v České Třebové má být zahájena do konce letošního roku. Projekt za 1,5 miliardy korun přinese stovky pracovních míst a rozvoj celého odlehlého regionu v podhůří Orlických hor.
Výstavba obřího překladiště kontejnerů v České Třebové má být zahájena do konce letošního roku. Projekt za 1,5 miliardy korun přinese stovky pracovních míst a rozvoj celého odlehlého regionu v podhůří Orlických hor.

Rozsáhlý logistický projekt na vybudování kontejnerového překladiště v České Třebové pomalu spěje k odstartování prací. Investor Metrans si malé východočeské město vybral díky tamnímu významnému železničnímu uzlu na strategickém koridoru do Brna a Ostravy. Zahájení výstavby areálu za 1,5 miliardy korun se předpokládá do konce letošního roku. Přítomnost tak významné investice podpoří rozvoj celého regionu Ústeckoorlicka. „Vytvořit by měla 800 až 900 pracovních míst,“ zdůrazňuje Jaroslav Zedník, starosta města se sedmnácti tisíci obyvateli.

Projekt roste pod rukama

Město Česká Třebová nyní prodává společnosti Metrans navíc další pozemky o výměře čtyř hektarů na stavbu tohoto jednoho z největších kontejnerových překladišť v zemi. „Metrans od nás již koupil 16 hektarů, a tím bude mít veškeré potřebné pozemky k dispozici,“ poznamenává starosta. Parcely využije na provozní záležitosti, manipulaci s kontejnery, technické zázemí. Do areálu bude nutné vystavět nové příjezdové komunikace a železniční koleje. Vzhledem k tomu, že Česká Třebová je největším železničním uzlem v republice, má zboží podle plánů putovat zejména vlaky. „Počítá se denně s 13 vlaky na příjezdu a 12 vlaky na odjezdu,“ přibližuje starosta. První etapa projektu by mohla být spuštěna na jaře 2012, další etapa bude navazovat. Jenom překladiště by zaměstnalo asi 550 lidí.

Zájem mají i další společnosti

Vedle logistické firmy by mohly v průmyslové zóně koupit pozemky i další společnosti. Město v minulosti odkoupilo pro rozvojové účely asi 20 hektarů pozemků sousedících s bývalým armádním areálem v Borku, z nějž vznikla tato průmyslová zóna. Prodávat by se měly zpočátku za pořizovací cenu, později i se ziskem. „Hlásí se nám už tři výrobní firmy, které chtějí zboží dávat přímo do kontejnerů, namísto do skladů. V následujících přibližně čtyřech letech nás čeká bouřlivý průmyslový rozmach,“ popisuje výhody projektu. Do českotřebovské zóny chtějí přesunout výrobu dvě rakouské a jedna česká firma, jejichž výroba a dodávky jsou na terminál navázané. Chtějí asi deset hektarů pozemků pro strojírenskou výrobu a zaměstnat by mohly 200 až 250 pracovníků. „Také České dráhy by přijaly další pracovníky, aby pokryly potřeby překladiště,“ dodává Zedník. V tomto případě půjde zhruba o 50 nových míst.

Město zjišťuje možnosti bytové výstavby

Další zaměstnanci by se mohli uplatnit u celní správy a služeb. Postupně by měli přicházet i subdodavatelé výrobních firem. Město již zjišťuje, zda při nárůstu pracovních příležitostí bude mít dostatek míst v mateřských a základních školách a jestli v městě bude dostatek bytů a pozemků pro jejich výstavbu. Na konci ledna přesahovala míra nezaměstnanosti v České Třebové 12 procent, v celém mikroregionu dosahovala téměř 13 procent. Dlouhodobě se drží nad průměrem celého Pardubického kraje a každá možnost zaměstnání je tak pro tuto oblast životně důležitá. V opačném případě se bude potýkat s odlivem obyvatel.

( Zdroj: (http://realit.cz)