K jednání na lodi Arnošt z Pardubic                                    

Rady města Pardubice a Pardubického kraje  společně zasedli  na  hladině Labe na lodi Arnošt z Pardubic, aby projednali některé společné problémy, respektive problémy města Pardubice, na  jejichž řešení dosud přispíval Pardubický kraj. jednalo s etedy o míře účasti kraje  na těchto projektech i v dalším období. Jde především o  investici do modernizace pardubického mezinárodního letiště,  na opravu či provoz lodi Arnošt z Pardubic, do pardubického Technoparku, který má finanční problémy a o chystané investici do úprav pardubického přednádraží..  K uvedené schůzce vydal Pardubický kraj komuniké, další text, který si všímá  především problémů a "jiskření" mezi krajem a magistrátem  vyšel v pardubické mutaci MFD.

Podle zveřejněného komuniké  obě rady diskutovaly o situaci kolem přípravy modernizace civilního letiště, která má být z velké části financována z dotací EU. Pardubický kraj vyčká na stanovisko UHOS k výběrovému řízení na dodavatele stavby. Pokud úřad potvrdí správnost zvoleného postupu, kraj vyčká na výsledek výběrového řízení a pokud nebude mít pochybnosti o jeho výsledku, předloží zastupitelstvu Pk ke schválení návrh na spolufinancování celé akce. Hejtman Pk Radko Martínek ujistil, že čerpání evropských dotací není ohroženo. Lze požádat o prodloužení termínu jejich čerpání, s velkou pravděpodobností úspěchu žádosti. Rady se shodly na tom, že společně nechají zrevidovat zadávací dokumentaci, aby se eliminovala možnost vzniku vícenákladů, na něž nelze čerpat dotace.  Z vyjádření v MFD se naopak píše o zklamání, že Pardubický kraj zdržuje, neboť vyjádření Úřadu pro hospodářskou soutěž investici zpozdí. Bude ovšem  zajištěno, že vše probíhá dle regulí a že nemůže být investice napadena.  Za důležité považuji i přezkoumání projektové dokumentace. Na podobné akci při rekonstrukci pardubické reálky kraj ušetřil velké peníze. Lze očekávat, že i tento postup přinese úspory a omezí  finanční úniky

 TechnoPark vykazuje dlouhodobě ztrátu, Pk i město Pce se proto vrací k jednání o možném řešení. Hejtman Pk konstatoval, že v minulém období již kraj navrhl dvě řešení, žádné však nebylo akceptováno. V tuto chvíli nemá řešení, které by bylo „životaschopné“. Pokud město předloží plán restrukturalizace společnosti, který by mohl reálně vést k její záchraně, bude se jím kraj zabývat. Jinak řečeno, příspěvek od Pardubického kraje na dofinancování ztrát v současné době nelze očekávat. Podle všeho  byl tento přístup kraje spíše zklamáním, alespoň pro pardubického redaktora MFD Milana Zlínského. Jako by článek vyhledával pouze problémy a o domluvené spolupráci  se již psát nemusí, možná nechce.

Možná proto článek v MFD již nehodnotí  až nadstandardní přístup kraje k plánované investici do úprav pardubického přednádraží, které lze srovnat s úpravami terminálu Jana Penera v České Třebové. Pardubický kraj potvrdil ochotu finančně se podílet se na realizaci projektu Přednádraží, který má být z podstatné části financován ze Švýcarských fondů. Pokud město se žádostí uspěje a získá 80 až 85 procentní dotaci z částky 120 mil. korun, kraj je připraven se podílet 50 procenty na dofinancování akce.  Zde je třeba ukázat, že terminál v České Třebové si muselo naše (malé) město zaplatit z poloviny samo, zatímco (velké) Pardubice dostanou vše jako na dlani a budou se na akci, která bude sloužit  z více než 80% občanům města podílet spíše symbolicky. Při čtení článků o přípravách této akce se také ukazuje, že  úsilí o investice vychází spíše z Pardubického kraje než z pardubického magistrátu. V České Třebové by nás nyní, po dokončení velké investice alespoň potěšilo, když by byl nový terminál alespoň dobře využitý, tedy aby nám zde zastavovala většina vlaků vyšší kvality. Ukazuje se, že se zatím nedá zajistit ani  toto. Oceňuji přístup města Česká Třebová a jeho starosty, poslance Prof. Václava Cempírka, vedení kraje, ale chybí mi odpovídající spolupráce se zmocněncem ČD pro Pardubický kraj Ing. Štěpánem, jeho pravomoce jako by zdánlivě končily někde před Chocní.  Tady již nejde o peníze (zastávky vlaků v České Třebové nic stát nebudou a nezpomalí dopravu), ale o osobní iniciativu a tak ze strany ČD a zástupce ČD pro náš  kraj opravdu chybí. 

Další body jednání na lodi Arnošt z Pardubic:  Město Pardubice je připraveno stabilizovat fungování výletní a restaurační lodi Arnošt prostřednictvím společnosti Dopravní podnik města Pardubic. V současné době je nejdůležitější oprava lodi a získání technického průkazu, aby mohl její provoz pokračovat. Pokud město po zjištění technického stavu lodi dojde k závěru, že projekt má smysl, bude se Pk zabývat možností podpořit nad rámec krajského rozpočtu provoz lodi v letošním roce. O tom, že loď potřebuje nejdříve opravit a potom teprve provozovat zase MFD nepíše. Pouze se zaměřila na to, že kraj chce poskytnout  cca 100 tisíc, zatímco loni dal třikrát tolik.   Ve schváleném rozpočtu  kraje však dosud není zakotvena ani tato částka, její využití je tedy podmíněno tím, že bude loď opravena a  pak teprve bude zváženo její využití.

 Pardubický kraj ještě také nabídl městu Pardubice převedení areálu bývalé Tesly v Kyjevské ulici za podmínek, že město vybuduje podle projektu Centrum Pardubičky sjezd do areálu a parkovací plochy využitelné pro nemocnici. Další možností je, že kraj areál odprodá, jak o tom již rozhodlo krajské zastupitelstvo. O obou možnostech budou oba subjekty dál jednat.  

Ještě (řečnická) otázka:  Má cenu se z České Třebové zabývat výše uvedenými (pardubickými) problémy?  Podle mého názoru ano. Pardubické letiště by mohlo být naše nejblíže dostupné letiště. Investice do něho mají být  vyřešeny průhledným způsobem, pokud však ve výběrovém řízení byly ze 16 zájemců náhodou  vylosovány dva, které se shodou okolností podílejí na další velké pardubické investici do rekonstrukce bazénu, mohou být pochybnosti na místě. Dalším důvodem  by měla být starost o to, aby Pardubický kraj nevytvořil s pardubickým magistrátem až příliš úzce spolupracující skupinu, která si tzv. "hraje do karet".  Už podle reakce v MFD je vidět, že toto nehrozí, rada Pardubického kraje opravdu zvažuje, co může a co nemůže podpořit.

Poznámka: pardubická primátorka je současně také zastupitelskou Pardubického kraje  za Koalici pro Pardubický kraj, která je tedy součástí krajské koalice a má své zástupce v radě Pardubického kraje...

Milan Mikolecký, fotografie ze schůzky na lodi Arnošt z Pardubic fotografoval Luboš Kozel.