Odpověď na petici Martina Felgra za odstranění sochy Jana Pernera               

Petice za odstranění sochy Jana Pernera

My, níže podepsaní občané a návštěvníci města Česká Třebová, jsme nespokojení se sochou Jana Pernera na Pernerově náměstí. Po městě Česká Třebová požadujeme:
 
1. Co nejdříve odstranit sochu Jana Pernera.
2. Vypsat novou regulérní architektonickou soutěž, jejíž cílem by bylo vytvoření důstojné pámátky tohoto významného vlastence.
3. Umístění nové sochy nejpozději do 200. výročí narození Jana Pernera, tj. 7. září 2015

V České Třebové 4. října 2010.                       Martin Felgr, Česká Třebová, Trávník 1990