Přehled prezentací města na veletrzích cestovního ruchu   
První prezentace - Regiontour  Brno 2001
 Česká Třebová se prezentovala jako jediné město v Pardubickém kraji v samostatné expozici.  (Tomu předcházela v  letech 1998 - 2000 účast na dubnovém veletrhu investičních příležitostí  URBIS Brno). Česká Třebová vystavovala jako jediné město z Pardubického kraje v samostatné expozici na mezinárodní výstavě cestovního ruchu a regionů na brněsnském výstavišti v pavilonu E ve dnech 11. až 14. ledna. zahájení výstavy se zúčastnilo také vedení města Česká Třebová - starosta Jiří pásek, místostarostové František Čech a Ing. Jiří Kubínek. Expozice České Třebové byla v sektoru pavilonu b v sousedství expozice okresů Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí n.O. Výstavní stánek města České Třebové byl na výhodném exponovaném místě a i když neměl žádnou zázračnou  magickou sílu, tak přece jen přitahoval návštěvníky veletrhu v dostatečném počtu a byl často obležen návštěvníky. Měl jsem možnost zde pobývat po dobu několika hodin, kdy se ve výstavní expozici vystřídaly desítky návštěvníků s konkrétními dotazy na naše město, ubytovací a stravovací kapacity, ptaly se po propagačních materiálech  našich restaurací (nejznámější byl Padevět, Hory, restaurace Bohemia). Připravené barevné propagační materiály doslova mizely pod rukama, zájem byl i o rozhlednu na Kozlovském kopci, městské muzeum. 
 
Regiontour 2002

Ve dnech 10 - 13. 1. na brněnském výstavišti v pavilonu B konal tradiční veletrh Regiontour 2002. Již po druhé se zde představila s vlastní prezentací v samostatném stánku také Česká Třebová. Její stánek na téma "Česká Třebová - město pod rotundou" přilákal  odborníky i návštěvníky. Byl velmi dobře umístěn v sousedství  výstavní expozice Pardubického kraje. V našem stánku se vystřídala  řada vzácných návštěv, neboť v den zahájení veletrhu 10. ledna se zde uskutečnilo i zasedání rady Pardubického kraje. Byl zde např. primátor Pardubic p. Stříteský, krajský hejtman Roman Línek i další radní Pardubického kraje
 
REGIONTOUR 2003 Společná prezentace v rámci Pardubického kraje.

Město Česká Třebová se tohoto veletrhu účastnilo již potřetí. Dvakrát vystavovalo samostatně, nyní mělo k dispozici významnou a nepřehlédnutelnou část expozice Pardubického kraje. Město se i na letošní ročník dobře připravilo, připravilo nové propagační materiály, které vhodně doplnily dřívější sadu a tvoří s ní ucelený komplet, ze kterého lze získat o našem městě řadu poměrně ucelených informací. K dispozici tak byly barevné skládačky "Max Švabinský a Česká Třebová, Rotunda sv. Kateřiny Česká Třebová, Třebovské stěny, informace o Krytém plaveckém bazénu a skládačku "Česká Třebová - město pod rotundou". Zájem o naši expozici byl  velmi potěšující. Stánek České Třebové navštívili starostové ostatních měst, krajští radní v čele s hejtmanem Pardubického kraje Romanem Línkem a např. také PhDr. Kadlec, správce pražského hradu, který je kupodivu českotřebovským rodákem. Návštěvníci  dále mohli shlédnout nový videofilm o loni otevřené Stezce smyslového vnímání  v údolí Srnovského potoka.  Česká Třebová se  navíc prezentovala i na stánku regionu Orlicko-Třebovsko v nově připraveném materiálu. Prezentace České Třebové v expozici kraje byla  dobře organizovaná a přitom poměrně levná (25 tis. Kč), nesrovnatelně levnější než loni a předloni, kdy mělo město vlastní stánek mimo krajskou či okresní expozici.
 
2004 - Poprvé na veletrhu Holiday World: Česká Třebová - město sportu 

Ve dnech 12. - 15. února se na výstavišti v pražské Stromovce konal další ročník velmi populárního a prestižního Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World.  Proti brněnskému výstavišti mají v Praze zejména potíže s prostorem, velké návaly návštěvníků se musely vejít do úzkých uliček. Mezi různě velkými a různě komponovanými nabídkami cestovních kanceláří byly nijak systematicky vloženy také stánky jednotlivých českých i zahraničních regionů a také různě velikých měst.  Mezi nimi byla na velmi dobrém místě ve vstupní výstavní hale výstavní expozice města České Třebové, která se zde prezentovala jako město sportu.   Svou expozici tu naše město mělo už loni, ale jen jako součást Pardubického kraje, podobně jako letos na Regiontouru v Brně. Letošní pražská expozice umožňovala především vlastní zajímavé výtvarné řešení, které více zaujalo a které bylo dobře využito.  Ústí nad Orlicí po třech letech účasti v krajské expopzici letos od vystavování ustoupilo. A tak jediným městem z našeho kraje, které mělo (mimo Českou Třebovou) vlastní samostatný stánek, bylo město Pardubice. Město Česká Třebová mělo pro návštěvníky expozice připraven ucelený systém propagačních materiálů, které představovaly  historii, okolí města, Českou Třebovou jako město železnice a město sportu, k dispozici byl i přehled letošních zajímavých kulturních i sportovních akcí České Třebové, které by mohly být cílem jejích návštěvníků. Další materiály týkající se sportu připravila českotřebovská firma Iscarex Jan Šimůnek, která je velkým propagátorem sportu a organizátorem. sportovních akcí v širokém regionu. V sobotu dopoledne, v době největšího náporu návštěvníků mizely z pultu výstavního stánku propagační materiály tak rychle, že je Vít Steiber, tak tajemnice Věra Pirklová nestačily ani doplňovat a hrozilo, že nebudou stačit ani na jeden den.  Velká sháňka byla především o materiály s plánem města a s informacemi o ubytování a stravování ve městě  Ve výstavním stánku byly připraveny i nové velké plakátové materiály, představující opět Českou Třebovou obecně, její okolí, historii, kulturu i možnosti sportovního vyžití, které budou vedle dosavadních tvořit novou řadu v propagaci města. Na propagaci na veletrzích v Brně (Regiontour), Bratislavě (Slovakiatour), Pardubicích (Regionpropag)  a nyní v Praze propagace města nekončí. Vedení města si uvědomuje, že dalším následným krokem musí být zlepšení práce informačního centra ve městě, které bylo dosud na nádraží ČD a které tuto činnost plnilo jen z části. Proto bude letos ještě v jarním období vybudováno ve vstupních prostorách radnice nové infocentrum, které bude ve své práci navazovat na propagační akce na veletrzích.
 
2005 - Česká Třebová - město kultury.

Česká Třebová měla ve vstupní "Veletržní hale" samostatnou expozici č.. VH560, ve které dominovala  a byla důstojným partnerem okolním stánkům a regionům. Česká Třebová se zde letos prezentovala jako "město kultury".  Znovu se na veletrhu prezentovalo samostatně  i město Ústí nad Orlicí. Během let lze vidět jisté změny v expozicích, ze stánků mizí televizní prezentace a videa, na která stejně nikdo nemá čas, objevují se přehledné mapy a velkoformátové fotografie, expozice nabírají na výšce, aby dobře využily zastavěný prostor a byly vidět z dálky, aby zaujaly. A na vlastním stánku pak jde především o dostatečnou a pestrou nabídku tištěných materiálů a možnost osobní konzultace a ochotu ji poskytnout. Českotřebovskou prezentaci lze hodnotit jako moderní, nápadnou a nápaditou, umístěnou na dobrém místě ve vstupní veletržní hale, kudy musela projít do celého areálu rozhodující většina návštěvníků veletrhu. Na stánku byl dostatek  barevných propagačních materiálů o městě a to jak ucelenou řadu  materiálů připravených agenturou Lorien JK, tak i dva letošní nové materiály.  byly prakticky stejného formátu, které pro svou prezentaci užívají  a v uceleném souboru modely udělat dobrý dojem o našem městě.  Možná zde bylo méně konkrétních informací, adres, termínů letošních akcí a telefonních čísel. Nicméně to už je práce  městského infocentra, aby se zájemci pracovalo a to jak po telefonu nebo po internetu. Možná zde chyběl nějaký počítač i internetovým připojením, na kterém se mohly prezentovat městské webové stránky jako živý informační zdroj o našem městě a tištěný přehled velkých  letošních  kulturních a sportovních akcí. 
 
2006 - Česká Třebová byla  představena v zeleném a nebyl to špatný nápad.

Nový atraktivní stánek uváděly dvě velkoplošné fotografie od fotografa Michala Horáka, který se se svou agenturou 1M podílel  na návrhu expozice i na přípravě dvou nových propagačních materiálů, které doplnily předcházející spektrum materiálů starších.  Jeden z nich je zaměřen na  zimní a druhý na letní část roku, na  rekreační vyžití na lyžích a také na kolech.  Letní materiál  byl skládankou z formátu A3, na jedné straně text a na druhé žádaná cyklomapa. Nové propagační materiály města představím v jiném článku. I při krátkém pobytu na našem stánku jsem získal dobrý dojem  o jeho návštěvnosti. Mimo běžných "sběratelů propagačních materiálů" se zastavovali kolemjdoucí s konkrétními žádostmi o informace, bývalí rodáci a také dřívější návštěvníci, kteří znovu objevili svoje město při prezentaci na veletrhu.  Vynikající pozice stánku uprostřed výstavní haly na křižovatce nejfrekventovanějších cest  dále účinek zvyšovala.  Při zahájení veletrhu ve čtvrtek 23.2. stánek navštívil starosta Jaroslav Zedník, měl zde řadu zajímavých jednání, např. s organizátory dalších obdobných  veletrhů na Slovensku. 
 
2007  - Česká Třebová - místo pro aktivní odpočinek.

Zajímavě nově řešený stánek je na fotografiích. Již ve čtvrtek, kdy byl veletrh otevřený pro odbornou veřejnost, navštívili veletrh VIP hosté, zúčastnil se i starosta města Jaroslav Zedník. Na českotřebovském stánku jsou pro návštěvníky k dispozici propagační materiály města, které byly i pro letošní rok nově připraveny, spolu s dříve vydanými tvoří ucelený informační systém, který představuje naše město z různých stránek, zájemce o cestování rozhodně dokázaly oslovit.  Velký zájem byl např. o materiál "Na kole okolo České Třebové", obsahující cyklomapu okolí, o katalog ubytovatelů regionu Orlické hory a Podorlicko, kde byla Česká Třebová uvedena  velmi přesvědčivě, i když zde zatím chyběla informace o nové turistické ubytovně Kozlov. Přímo do města zval starší materiály  "Turistika a sport" a "Historie a kultura" a nově i trojjazyčný "Česká Třebová - Krok za krokem", informující o poznávací stezce s šesti zastaveními vedoucími začínající a končící na našem vlakovém nádraží. Nové dva připravené zajímavé materiály jsou zaměřeny na Kozlov - Kraj Maxe Švabinského. Myslím, že to je dobrá trefa, o tuto problematiku se zajímala velká část návštěvníků našeho stánku na výstavě. Nově se v naší expozici objevily turistické odznaky České Třebové, z DVD disků se promítaly zajímavé propagační materiály a pořady.  Každý rok se propagační materiály obnovují, věřím, že příští rok bude obměněna především sportovní nabídka našeho města, neboť na zatím vydaných mapkách zatím není ani zimní stadion na Skalce, ani lyžařský areál Peklák,  ani nové nákupní a obchodní centrum,  hlavní příjezdová silnice je označena chybně jako "E14", mapky by měly pro lepší orientaci  potenciálních návštěvníků alespoň v okrajích ukazovat návaznost na sousední města Litomyšl a Ústí nad Orlicí. Také na dalším novém materiálu o kulturním životě bych nepropagoval jako předtím výhradně kouřící členy Triaria při dramatickém čtení, ale třeba právě externí koncert Smetanovy Litomyšle, který byl historickou událostí, nové restaurované varhany v rámci mezinárodního festivalu nebo některou významnou událost v rekonstruovaném Kulturním centru, případně i jeho architektonicky hodnotnou budovu, nějakou fotku z natáčení "Šumné České Třebové"..... Je ovšem správné, že letos dostaly nové prioritu materiály  z Kozlova. Osobně si myslím, že by na veletrhu cestovního ruchu mohla být také využita i připravená ročenka Českotřebovsko, které bylo vyrobeno 9000 kusů a tak určitě mnoho výtisků zbývá nevyužitých.... Výstavní stánek města Česká Třebová vzbudil ohlas, zas tak mnoho měst zde vlastní expozici nemělo, spíše se propagovaly celé turistické regiony.
 
2008  Stánek města  Česká Třebová se opět snažil přilákat a přimět návštěvníky

Chceme, aby se zastavili a potom jim také mít co nabídnout a co prezentovat, umět poradit. Jsou zde v podstatě dva typy návštěvníků.   Pro návštěvníky byl připraven dostatek propagačních turistických materiálů, i letos  přibyly dva nové. Jeden z nich byl zaměřen na historii a vývoj železnice v našem městě s textem Pavla Stejskala, který dodal i dostatek zajímavých fotografií. Také druhý připravený materiál byl zaměřen do oblasti historie a to na naši nejstarší nemovitou kulturní památku - rotundu sv. Kateřiny opět s krásnými fotografiemi Michala Horáka, text zajistilo českotřebovské Městské muzeum.  V realizované expozici města však dominoval sport a jeho letní i zimní podoba.  Dokonalé velkoplošné fotografie zvaly na Peklák jak v zimním, tak letním provedení, v čele expozice byla velká  hodně vypovídající fotografie Starého náměstí s osvětleným čelem, tvořícím jeho dominantu. Zahájení se zúčastnila i delegace vedení našeho města v čele se starostou Jaroslavem Zedníkem,  již v úvodní den byla řada možností pro nejrůznější kontakty a setkání, ke kterým by bez účasti na veletrhu buď nedošlo, nebo za jiných třeba nepříznivějších podmínek. To je totiž ta druhá stránka prezentace města. Někteří hosté chodí do českotřebovské expozice již opakovaně nebo pravidelně.  Při procházení lze porovnávat prezentace krajů.  Jak mohutná je třeba expozice Karlovarského nebo Ústeckého kraje! Vedle ní by se expozice našeho kraje Pardubického (nebo i to co zní zbylo) zcela ztratila. To proto, že dle  našich krajských radních není tento způsob prezentace efektivní, nepřináší výsledky, Pardubický kraj zůstává na jednom z posledních míst v turistické návštěvnosti. Jak by ne, pokud náš kraj nabízí turistům šest let starý propagační materiál "Zimní sporty v Pardubickém kraji" z roku 2002(!), kde třeba o našem Pekláku či zimáku není ani písmeno.... A tak prý bude více peněz dávat na internetovou prezentaci kraje, případně na granty podporující přímo ruch v některých oblastech kraje.
 
2009 - Samostatně zde vystavovalo jen poměrně málo měst.
Z Pardubického kraje jen Česká Třebová a Ústí nad Orlicí, Litomyšl měla svůj malou prezentaci ve společné expozici měst UNESCO. Jiná města z našeho kraje byste na veletrhu marně hledali.  Zřejmě se projevuje snaha šetřit co to jde.  To by právě umožnila společná expozice kraje, zvláště pokud je dobře řešena. Jako dobrý nápad třeba oceňuji expozici Středočeského kraje, jehož expozice měla podobu tržnice, kde mělo každé město nebo region svůj stánek.  Stánek města Česká Třebová byl i letos na dobrém místě, měl opět poněkud odlišnou podobu od loňska, zdánlivě  jen detailech. Lze to porovnat z fotografií. Pokud hodnotím svůj osobní dojem z letošního stánku města Česká Třebová, tak si myslím, že loňský stánek byl hezčí a poutavější, název "Město Česká Třebová" svítil do dálky, letos musel návštěvník natáčet hlavu, aby přečetl nápis na sloupech expozice. Stánek připravuje veletržní organizace, projekt stánku byl odsouhlasen v komisi na českotřebovské radnici. Zaměření expozice bylo letos určeno  tématem "Česká Třebová - město pro aktivní odpočinek".  Možnosti aktivního vyžití v České Třebové bylo dokumentováno  krásnými velkoplošnými  fotografiemi Michala Horáka z oblasti sportů letních (lanový park, cyklistika,  turistika, plavání,  běžecký sport), zimních (sjezdové i běžecké lyžování, zimní stadion) i z oblasti kulturního dění (divadlo, velký swingový orchestr, Komorní orchestr Jaroslava Kociana, Tříkrálový koncert,  Chlesťakov v podání DS Hýbl, varhanní koncert  a další.... Na stánku  byly k dispozici starší i nově připravené propagační materiály v dostatečném množství, největší zájem byl o materiály  o Kozlově a  kraji Maxe Švabinského a  také o cyklomapy.  Zajímavostí  naší expozice byl panel s informací o zavedeném systému Blue info, který dokáže zdarma předat turistické informace o České Třebové na mobil návštěvníka  na našem Starém náměstí. K prezentaci systému Blue info byl také k dispozici tištěný materiál. V den zahájení veletrhu stánek navštívil i starosta města Jaroslav Zedník, stavila se zde i řada dalších významných hostů, podobně jako v jiných letech. Návštěvníci naší expozice se zajímali o možnosti ubytování, o cykloturistiku, možnosti rekreačního vyžití nebo měli některé konkrétní dotazy např. na kozlovskou expozici v chaloupce Maxe Švabinského nebo na železniční muzeum. Sám jsem navštívil výstavní expozici města až v poslední den veletrhu - v neděli a to bylo ve výstavních expozicích poněkud volněji. 
 
2010  Prezentace České Třebové dávána za příklad:

České regiony (či spíše kraje) se s výjimkou Prahy představily v plné síle. Mnozí vystavovatelé letos své expozice značně rozšířili. Patří k nim například Moravskoslezský a Královéhradecký kraj. V této souvislosti je třeba připomenout podobnou situaci u samostatně se prezentujících měst. Příkladem expanze jsou určitě Břeclav a Česká Třebová, mezi městy solitéry návštěvníci dále uvidí Kadaň, Klášterec nad Ohří, Most, Příbram, Znojmo, Ústí nad Orlicí a další
 

Co na veletrhu podle mého názoru na našem stánku chybělo
l Nad velkoplošnými fotografiemi, které znázorňovaly jak naše krásné okolí, rotundu sv. Kateřiny nebo sportovní možnosti,  byla spousta volného prázdného místa, kde jsme mohli snadno propagovat velké akce a události v našem městě, které se letos v roce 2010 uskuteční a které dosvědčují  zaměření města v podtitulu,  podobně jak uváděli v protějším stánku českého ráje i jinde-.  U nás by se jednalo např. o hesla a termíny, které jsou nyní jistě dobře známé:  Hudební festival Antonína Bennewitze  (duben)  Cyklomaraton o cenu města Česká Třebová  (9. květen), Týden sportu (červen) Externí koncert Smetanovy Litomyšle (6. červenec) Českotřebovské vinobraní (září), Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka (říjen),  Jabkancová pouť  (listopad) a  třeba i jiné akce.  Byly by na očích a dosvědčovaly, že hesla v podtitulu expozice "historie - kultura - turistika - sport"  nejsou prázdná slova. Máme se jistě s čím pochlubit a škoda, že jsme to neudělali. 

l Jistě bylo možné také propagovat ve spolupráci s podnikateli a ubytovateli nějaký propagační panel nebo panely na propagaci ubytování  a restauračních služeb, v portálech expozice bylo pro tento účel ještě dostatek místa. Takové propagační panely s fotografiemi souhrnně informujících o ubytování v České Třebové by se jistě využily i při jiných příležitostech.....

Co se v naší expozici podařilo                                                                                                                                                     
l V každém případě byla expozice lepší než v loňském roce, na dobrém místě, atypická, tedy takové, které si všimnete, zasahovala do hlavní  cesty návštěvníků. V expozici byly  také propagační materiály  Regionu Orlicko - Třebovsko, také v polštině, proti loňsku tedy pokrok. Také kvalita  vlastních propagačních materiálů se rok od roku zlepšuje. Je to trvalý trend, na kterém má velkou zásluhu především Michal Horák, se kterým město nyní trvale a systematicky spolupracuje. Také nový videopořad (opět z dílny Michala Horáka)  který se trvale promítal na velkou obrazovku, byl zajímavý a zaujal. Velký dojem udělala zvláště naše sjezdovka na Pekláku. Expozice byla komplexní a působila solidním dojmem.

l Během mé návštěvy na veletrhu během sobotního dopoledne se zde zastavovaly opravdu velké počty zájemců. Lidé se ptali se na ubytování, cyklostezky, na expozici v Kozlově, hledali kontakty na instituce,  přišel se informovat i zájemce ohledně expozice betlémů v našem muzeu, vzpomínali na to, jak sloužili na vojně v českotřebovských kasárnách v Borku.