Tenisu v České Třebové bude letos 60 let (1951-2011)        

Tenis byl jedním z mála sportů, pěstovaných v České Třebové již před první světovou válkou. Hrálo se na několika soukromých kurtech, ale tenis byl tehdy velmi nákladným sportem a dostupný jen „horním vrstvám“. Po druhé světové válce se situace začala měnit. V té době se hrál tenis na dvorcích v Javorce, kde se scházeli nejvíce studenti, a v továrním parku, kam chodili převážně zaměstnanci místní textilky. Nakonec se obě skupiny v létě 1951 dohodly, že založí tenisový oddíl při tehdejší tělovýchovné jednotě PERLA Česká Třebová. Dvorec v továrním parku byl sice ve velmi hezkém prostředí, ale nestačil velkému zájmu ani nevyhovoval regulím soutěže družstev, které požadovaly alespoň dva dvorce. Bylo třeba hledat řešení. To přišlo v podobě výstavby plochy pro kluziště na současném místě a bylo rozhodnuto, že v létě bude sloužit tenisu. Hlavním organizátorem všech prací při výstavbě kluziště i plochy se čtyřmi dvorci a zařízením pro tenis byl tehdejší předseda tělovýchovné jednoty Jiskra Česká Třebová-Parník Ladislav Beran. Na dvou dvorcích se začalo hrát již v roce 1954. Konečnou podobu dostal celý areál v roce 1956. V roce 1961 došlo ke sloučení dvou tělovýchovných jednot - Lokomotivy a Jiskry - v jedinou s názvem TJ Lokomotiva Česká Třebová. Prvním předsedou oddílu byl Míla Urbanec, který funkci vykonával do roku 1967. Další výraznou postavou mladého oddílu byl Alois Zuch, který byl nejen výborným hráčem, ale také trenérem, který do oddílu přinesl systematický trénink. V letech 1956-1967 oddíl pravidelně pořádal celostátní turnaj „O štít Orlicka“, kterého se účastnili i takový hráči jako Štrobl, Pála, Kukal, Huťka, Konrád, Suk apod. Vrcholem byl sedmý ročník (1962), kdy se turnaje zúčastnilo 66 mužů a 28 žen. Obrovským magnetem pro diváky byl start Heleny Sukové, která krátce předtím hrála ve Wimbledonu, kde prohrála až ve finále. V roce 1967 se novým předsedou stal Vratislav Pišta, který tuto funkci vykonával až do roku 1975. V letech 1976-1985 byl předsedou oddílu Josef Pácl, dosud aktivní hráč, trenér, ale současně člověk s velkými ambicemi a chutí do práce. Výrazně se zasloužil o současnou podobu areálu. V roce 1977 se začalo s výstavbou pátého dvorce, který byl dokončen v roce 1980. V roce 1982 byla zahájena výstavba nových šaten, která byla dokončena a zkolaudována v roce 1984. Vzniklo dílo, jehož hodnota činila bezmála 1 milión korun a 12 000 brigádnických hodin. V roce 1986 se stal předsedou oddílu Přemysl Beran. V roce 1987 začala příprava plochy na výstavbu šestého dvorce na místě starých šaten. Ten byl dokončen v roce 1989. V roce 1991 se o pozemky na kterých stály kurty přihlásil dědic bývalého majitele. Soudní spor s ním se táhl téměř 10 let.. V letech 1994-1995 byl předsedou Vlastimil Jansa a 1996-1998 Ladislav Beran, který se svým bratrem Přemkem odvedl pro oddíl velký kus práce. V letech 1999-2002 oddíl neměl předsedu, protože se této nevděčné funkce nikdo nechtěl ujmout. Na podzim roku 2000 byl zahájen provoz dvoukurtové přetlakové haly, díky které se výrazně zlepšila zimní příprava. Problém s restitucí nám pomohlo vyřešit město tím, že pozemky od majitele v roce 2001 vykoupilo. Tím jsme dostali jistotu, že v budoucnu o své sportoviště nepřijdeme a v klidu se můžeme věnovat sportovní činnosti a připravovat plány do budoucna. V roce 2003 byl předsedou zvolen Jaroslav Rybka, který již od roku 1994, kdy byl zvolen do výboru oddílu se aktivně zapojil nejen jako trenér, ale také jako iniciátor výstavby přetlakové haly a dalších úprav v areálu. Zásadní změna přišla v prosinci 2008, kdy bylo založeno občanské sdružení TK Česká Třebová a v průběhu roku 2009 došlo k odloučení od Tělovýchovné jednoty Lokomotiva a za rozumných podmínek byl odkoupen veškerý majetek používaný tenisty. Předsedou „nového“ klubu zůstal Jaroslav Rybka, který tuto funkci vykonává dodnes. V průřezu historií třebovského tenisu nesmíme zapomenout na dvě osobnosti. Tou první byl Radko Jasanský, zakládající člen, neúnavný a zanícený sportovní činovník, trenér mládeže a celou řadu let jednatel oddílu. Díky němu se nám dochovaly všechny materiály o historii třebovského tenisu. Po jeho nečekaném odchodu v roce 1994 se této práce ujala Hana Brusenbauchová, která tuto funkci zastává dodnes.  Tou druhou byl Zdeněk Dospěl, který jako trenér vychoval celou řadu výborných hráčů a jeho srdečný přístup nelze zapomenout.
V průběhu celé historie bylo mladé třebovské tenisty vidět v absolutní špičce kraje. Byl to Josef Herník, Vratislav Pišta, Bohuslav Řehák, Roman Cindr, Dana Horáková, Dominik Maršík, Karel Balcar, Michal Fiedler, Katka Kudláčková a Jakub Lustyk. Všichni jmenovaní se zúčastnili  Pardubické juniorky.
V současnosti se můžeme pochlubit především úspěchy Alana Brusenbaucha, který je v kategorii mužů krajskou jedničkou, Martinem Blažkem, který je v kategorii mladších žáků třetí a v neposlední řadě Hanou Brusenbauchovou, která je ve své veteránské kategorii první v ČR.
V soutěži družstev jsme zaznamenali největší úspěchy v letech 1996-1998, kdy družstvo mladších žáků třikrát za sebou vyhrálo krajský přebor a postoupilo na mistrovství republiky. Družstvo dospělých postoupilo v roce 1992 do východočeské divize, kde se pravidelně umisťovalo v horní polovině tabulky. V letech 2006, 2007 a 2010 se družstvo dospělých probojovalo do II. ligy. Přestože se v sezóně 2010 podařilo ligu zachránit, rozhodli jsme se tuto soutěž  prodat, neboť nemáme dostatek svých hráčů odpovídající úrovně a nechceme vynakládat finanční prostředky za nákupy hráčů.
V současnosti má klub 134 členů, z toho 64 mladších 18-ti let, kteří se připravují pod vedením trenérů Jaroslava Rybky, Antonína Hübnera, Marcela Řeháka, Josefa Hošpese a Ladislava Berana. V areálu je šest antukových kurtů a v zimě dva v přetlakové hale. V budoucnu se chceme věnovat hlavně práci s mládeží, abychom všechna družstva vrátila do nejvyšších soutěží a třebovský tenis byl zase více vidět.
Závěrem tohoto ohlédnutí za šedesáti léty třebovského tenisu bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a reklamním partnerům, kteří nám pomáhají finančně zajistit chod klubu. Máme radost, že v poslední době přibývá sponzorů z řad rodičů, což cítíme jako ocenění naší práce s mládeží. Velké díky patří Městu Česká Třebová, které v posledních letech vynakládá opravdu velké prostředky na sport a hlavně mládež.

                                                                                                                                          Tenisový  klub Česká Třebová