Nedělní dětský karneval v Kulturním centru                       
Konec února a začátek března je období masopustu, maškar a také dětských karnevalů. tak trochu ve stínu velmi dobře navštívených Sokolských šibřinek, uspořádaných pro děti i dospělé se v neděli odpoledne konal v malém sále Kulturního centra dětský karneval, koncipovaný jako zábavné odpoledne s dětskými umělci, které děti znají z televize. Byla to zase trochu jiná koncepce. děti se i zde dobře bavily a s nimi i jejich rodiče. Je třeba obejít i více karnevalů, zvláště, když  rodina investovala nemalé prostředky do kostýmů, ze kterých děti rychle vyrostou.  Další příležitost budou mít za týden zase v Národním domě....  Fotografie Jan Jasanský