Trampská osada Korzáři a jejich kamarádi                         
Fotografie z pozůstalosti posledního Korzára Františka Hřebíčka...

Na fotce zleva: p. Dubišar, nad ním Alois Vácha, jeho bratr Adolf Vácha, Antonín Znamenáček, František Hřebíček, dole šerif  Václav Kovář, dále potom  Jaroslav Krása - Jim a Jindřich Slezák.