Ročenka Českotřebovsko 2011 je na světě                            
Město ale mělo hledat zhotovitele, nikoliv vydavatele ročenky                            

Letos máme ročenku s měsíčním zpožděním, důvodem mělo být to, že výběrové řízení na jejího vydavatele bylo  později než v jiných letech.  Vydavatelem je jiná firma, má poněkud jiný přístup a jiné zdroje a možnosti.

Nechci hodnotit úplnost obsahu či přesnost informací, chci se zamyslet nad samotným projektem, který se jmenuje "Ročenka Českotřebovsko". Autorem myšlenky vydávat ročenku je Karel Kubišta, ke kterému se zase opět  ročenka dostala. Česká Třebová je město, která ročenku vydává od roku 1999 a stále ji považuje za nezbytnou i v době internetu, kde úlohu hlavního a aktuálního informátora převzaly webové stránky města. Skutečně je ještě spousta lidí, kterým pojem internet nic neříká.  Město, které se projektu účastní,  ale svůj podíl postupně snižuje. Byly roky, kdy vydavatel získal na ročenku 170 tisíc i více korun, dnes to je již pouhý zlomek této hodnoty. O to větší je rozsah a také cena zveřejňované inzerce. To všechno přináší dnešní doba.

Sám jsem byl osloven, ale výběrového řízení na vydavatele ročenky jsem se nezúčastnil. Považuji ho totiž za zmatené.  Podle mého názoru je chyba, když Město hledá vydavatele ročenky, která přináší z vůle města informace občanům a reprezentuje město (i region) za co nejmenší peníze, aniž má potom  kontrolu nad tím, co dalšího bude v ročence napsáno (vedle stanoveného tzv. "povinného obsahu"). Vydavatel za těchto podmínek přemýšlí především na získání dostatečného počtu stran drahé inzerce a už méně nad tím, zda jsou jím samým doplněné informace objektivní, úplné, ověřené či vyvážené. A tak by se třeba mohlo stát, že bude publikace  využita k nějakému prosazování  třeba jednostranných  politických  nebo skupinových názorů, třeba i extrémních a naopak pro jiné potřebné informace již "nezbude místo". Hlavně že vyjde město co nejlaciněji. Co kdyby se našel takový, který vydá ročenku rovnou zadarmo? Za 80 tisíc, které dnes město na ročenku zhruba dává, získá exkluzivitu, kterou využije především pro sebe a případně své kamarády. . Když byste listovali minulými ročenkami, tak si to možná připomenete. Uvedu ještě, že 80 tisíc je cena jen několika (4 - 5) stran barevné inzerce. A tak snížit cenu nabídky o 5 - 10 tisíc "pod cenu druhého" tedy není vlastně velký problém.

Podle mého názoru by město mělo hledat spíše zhotovitele (a případně distributora) ročenky. Pro zajištění jejího obsahu by měla vzniknout pracovní skupina (např. v gesci kulturní komise nebo zastupitelstva) která se bude  zabývat výběrem, úplností a zajištěním materiálů pro ročenku do stanoveného termínu, přičemž tu informační část  v co nejaktuálnější podobě  (zdravotnictví, školství, telefony na firmy a podnikatele, organizace... ) jistě hravě zajistí jednotlivé odbory městského úřadu. Vydaná ročenka by se tak mohla  nějak tematicky profilovat každý rok třeba do jiné oblasti, měla by obsah, pro který by se ji vyplatilo schovávat v knihovně po léta. Byla by komplexním materiálem o městě. Jistě by také obsahovala komerční inzerci a záleželo by na smlouvě, jak by byla zajištěna. Upřednostňoval bych smluvní  inzerci firem přímo pro Město, neboť by v tom případě se dalo zajistit několikanásobně více prostředků, nejen na ročenku, ale i na další aktivity města, např.  Týden sportu nebo jiné účely. Byl by to vlastně sponzoring, který by se shromažďoval na zvláštním účtu a přispívatelé do něho by byli  (pokud by s tím souhlasili) také zveřejňováni na webu města, což by zajistilo transparentnost projektu. O využití případného přebytku by rozhodovalo zastupitelstvo města. Obsah a struktura takové ročenky by byla v rukou odpovědných, t. j. stálé pracovní skupiny, která by mohla pracovat třeba také jako výbor zastupitelstva města. (Není to nový vynález, v některých městech to tak funguje). Vlastní výroba (a distribuce) publikace by pak byla  zajištěna zhotovitelem  ročenky podle uzavřené smlouvy na základě výběrového řízení. Tam má co nejnižší cena svou logiku. Ročenku by dostala od distributora každá rodina  domů zdarma, další výtisky by bylo možné zakoupit např. v infocentru.

Z výše uvedeného vyplývá, že město tím, že dá peníze na ročenku, dělá jen polovinu práce. Zatím vydavatelé dodržovali etická pravidla. Snažili se o co největší úplnost a velké odchylky od objektivity byly jen výjimečně, ale zárodky popsaných problémů se daly vystopovat. Abychom se do budoucna problémů vyvarovali, považoval bych větší aktivitu městské samosprávy v této oblasti za potřebnou. Městskou ročenku by především mělo vydávat město a nikoliv ji delegovat  na firmu, která vyhraje nějaké výběrové řízení, sice třeba i s dobrým úmyslem. Připomeňme si třeba i situaci z loňska. Občané se v dobré víře obraceli při nedoručení ročenky na  městské infocentrum, kde jim však bylo řečeno, že distribuci (městské) ročenky (která je hlavním informátorem občanů města)  nedělají, ale zajišťuje to vydavatelská firma na jiné adrese. Není to protimluv?:

Milan Mikolecký