Nabídka kraje pro lékaře: zvýšení základních platů           
Pardubice – Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a radní pro zdravotnictví Markéta Tauberová se ve čtvrtek odpoledne sešli s řediteli nemocnic. Společně se dohodli, že vzhledem k neúspěchu jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a lékařskými odbory, jehož důsledkem může být ohrožení zdraví obyvatel i ekonomické ztráty nemocnic, předloží lékařům svoji nabídku na zvýšení základních platů. „Toto opatření jsme přijali i přesto, že nemáme doposud písemně garantovanou kompenzaci ani základních, ministrem však přislíbených, nákladů na platy lékařů,“ uvedl hejtman Radko Martínek. Zároveň konstatoval, že úhradovou vyhláškou jsou krajské nemocnice výrazně diskriminovány. Ministrův slib, že navýší úhradovou vyhlášku, nepokrývá v krajských nemocnicích na rozdíl od fakultních ani deklarované zvýšení platů. Nemocnice Pardubického kraje letos přišly změnou úhradové vyhlášky o zhruba dvě procenta příjmů, a to i přesto, že se vybrané pojistné zvyšuje. „Ministrem přislíbený finanční příspěvek, pokud přijde, tak ani nevyrovná odebrané prostředky,“ dodal hejtman. Pardubický kraj bude s Ministerstvem zdravotnictví ČR jednat o nápravě tohoto stavu.
 
Záruky kraje lékařům  

 
                                                                                                                                     V Pardubicích dne 10. února 2011
 
Vážený pane předsedo České lékařské komory Pardubického kraje,
vážený pane předsedo Lékařského odborového klubu Pardubického kraje,
 
na základě veřejného příslibu Ministerstva zdravotnictví ČR zaručujeme lékařům všech pěti nemocnic, že celou ministrem garantovanou částku rozdělíme mezi lékaře následovně:
          1) u lékařů zařazených od 11. a 12. platové třídy o 5 000 Kč měsíčně každému
          2) u lékařů zařazených do 13. platové třídy o 6 500 Kč měsíčně každému  
          3) u lékařů zařazených do 14. a 15. platové třídy o 8 000 Kč měsíčně každému.
Zároveň garantujeme, že z prostředků jednotlivých nemocnic dokryjeme tuto částku:  
  1) u lékařů zařazených od 11. a 12. platové třídy do 8 000 Kč měsíčně každému
  2) u lékařů zařazených do 13. platové třídy do 10 000 Kč měsíčně každému  
  3) u lékařů zařazených do 14. a 15. platové třídy do 12 000 Kč měsíčně každému.

Toto opatření bude znamenat, že Pardubická krajská nemocnice bude mzdy za 10 měsíců dotovat ze svých prostředků částkou 8 mil. Kč, Orlickoústecká nemocnice 7 mil. Kč, Svitavská nemocnice 7,1 mil. Kč, Litomyšlská nemocnice 5 mil. Kč a Chrudimská nemocnice 6,7 mil. Kč. Tyto částky budou použity na zvýšení základní mzdy lékařů. Recipročně očekáváme, že lékaři vezmou zpět své výpovědi a obnoví dohody o pracovní činnosti a to do 15. 2. 2011, tj. do doby než nemocnicím z krizového stavu začnou reálně nabíhat ztráty z hospodaření. Zavazujeme se, že všechny lékaře, kteří vezmou zpět výpovědi, přijme nemocnice na jejich původní místo.

  Za ředitele nemocnic:    MUDr. Martin Šácha
                                      MUDr. Jiří Řezníček
                                      MUDr. Pavel Havíř
                                      MUDR. Libor Vylíčil
                                      MUDr. Tomáš Vondráček    
        
                                                                                           Radní Pardubického kraje: Mgr. Markéta Tauberová   
                                                                                           Hejtman Pardubického kraje: Mgr. Radko Martínek