Českotřebovský deník 64/2011 (2.3.)                                      
Dozorčí rady městských společností v novém složení       

Město  zřídilo 3 městské společnosti s ručením omezeným, ve kterých vykonává funkci valné hromady rada města, složená z 5 zástupců hnutí Nestraníci s podporou TOP09, tří zástupců ČSSD a jednoho zástupce ODS. Ve funkci valné hromady městských společností se rada města schází  třikrát, někdy čtyřikrát  ročně, obvykle v prosinci, červnu a září. Podle stanov má každá městská společnost tříčlennou dozorčí radu, zvolenou zastupitelstvem města. Složení dozorčích rad se zpravidla mění po volbách a nástupu nového zastupitelského sboru.  Jejími členy nemusí být jen zastupitelé. Složení dozorčích rad navrhuje rada města jistě tak, aby to vyhovovalo uzavřené koaliční dohodě, podle mého názoru by neměla vynechat opozici. Zastupitelé návrh rady mohou teoreticky změnit, ale to je spíše hypotéza.Členové dozorčí rady totiž vidí do hospodaření městských společností, které normálně není  zveřejňováno mimo celkový ekonomický výsledek hospodaření roku a mohou se k němu vyslovovat. Hlavní slovo má však valná hromada.  Za členství v dozorčí radě náleží jejím členům odměna. Myslím, že neporuším žádné státní tajemství, když napíšu, že jde o částku 3 - 4 tisíce korun ročně podle toho, jde-li o člena nebo předsedu  rady. Spolu s členstvím vzniká také jistá odpovědnost. Zastupitelstvo města  na své únorové schůzi zvolilo nové složení dozorčích rad, ve kterých nyní budou pracovat především členové nominovaní stranami radniční koalice. V dozorčí radě TEZY 1x ODS 1x Nestraníci  s podporou TOP09 a 1x Strana soukromníků, v dozorčí radě Eko Bi je 1x zástupce ČSSD, 1x Koalice pro Č. Třebovou a 1x Nestraníci s podporou TOP09 a v dozorčí radě Vodárenské společnosti  to jsou výhradně nominanti radniční koalice, tedy 1x ODS, 1x ČSSD a 1x Nestraníci s podporou TOP 09.  V souvislosti se  složením posledně  jmenované dozorčí rady  si dovolím připomenout, že v následujícím období bude právě Vodárenská společnost s.r.o. investorem  rozsáhlé investiční akce v hodnotě téměř 300 mil. Kč s dotací od EU ve výši 208 mil. Kč, tedy dosud nejvyšší, která  kdy byla ve městě administrována. Vše bude pod pouze dohledem valné hromady, tedy rady města a dozorčí rady, navržené zase radou města, bez jakékoliv kontroly z řad opozice. Domnívám se, že to není cesta ke zvýšení transparentnosti investování, které bude ve Vodárenské společnosti odděleno od rozpočtu města, a přece do dalších let velmi zatíží obyvatele. Nikdo se dosud netajil tím, že průvodním jevem investice bude další zdražování vodného a stočného, které bude jistě také záviset na výši investice a co největší efektivnosti činnosti Vodárenské společnosti. Nebude třeba zaplatit jen investici a další údajně cca 40ti milionový úvěr, který s tím  má být spojený, ale potom hradit i odpisy z hodnoty investice a vyšší provozní náklady modernizované čistírny odpadních vod. Každá koruna, která se tedy v rámci hospodaření Vodárenské společnosti ušetří, bude potřeba a mělo by to pocítit také obyvatelstvo města. Nyní několik let vykazuje Vodárenská společnost třeba i několikamilionový zisk, který se "skladuje" a odůvodňuje budoucí investicí. Peníze na účtu VS lákají  k žádostem o poskytnutí půjček, nejlépe bezúročných. To však není zrovna hospodárné využití prostředků. Domnívám se, že by zvýšení transparentnosti prospělo, kdyby do dozorčí rady byl  zvolen také zástupce z opozice, která  má právo radu města kontrolovat. Současná situace však opozici toto právo odpírá, nemá možnost se jakkoliv účastnit jednání valných hromad a aktivně zde působit a dokonce ani být nějak informována, protože jde i o vnitřní hospodářské údaje společnosti. Je otázka, zda by se dalo již přijaté rozhodnutí napravit. Těžko a jen dost kostrbatě. Valná hromada by musela změnit stanovy Vodárenské společnosti a zvýšit počet členů dozorčí rady např. na 5 a navrhnout zastupitelstvu dodatečně zvolit další její členy. Odůvodnit by se to jistě dalo, tak velkou investici ve skutečnosti jen velmi malá společnost s několika zaměstnanci nikdy nerealizovala.  To je však spíše možnost teoretická.       (mm)

Pronajmu nebytové prostory na Novém náměstí vhodné jako prodejna nebo služby - velikost 158 m2.  Ihned k dispozici.  Cena dohodou. Volejte 603 52 63 07 

 
Ski areál Peklák Česká Třebová

Zveme Vás na parádní lyžovačku za pouhou stovku

v době 9-13 hodin -   lyžujete jen za 100 Kč !!!!!
v době 12-16 hodin – lyžujete jen za 100 Kč !!!!!
v době 17-21 hodin – lyžujete jen za 100 Kč !!!!!
Cena platí pro děti, dospělé i seniory. Akce trvá od 1.3. do 4.3.2011

Druhou variantou jízdného je jízda s odečtem 10 bodů. 

Vyberte si co je pro Vás nejlepší a přijďte si zajezdit.
 
Distribuce Ročenky Českotřebovsko 2011 je ke dni 28.02.2011 ukončena

Prosíme všechny občany, aby nás nejdéle do 16.03.2011 informovali o případných nedostatcích (neúplných, chybných či zcela chybějících údajích, kontaktech ...), vyskytujících se v této publikaci.Připomínky zasílejte na e-mailovou adresu: vera.pirklova@ceska-trebova.cz, nebo sdělte telefonicky na tel. čísle 465 500 113. Pokud někdo ročenku neobdržel může si ji vyzvednout v Turistickém informačním centru Česká Třebová, Staré náměstí 78 (budova radnice, přízemí), každý pracovní den v době od 08:30 do 17:00 hodin.
 
Zajímavá prezentace nové  napřímené železniční tratě mezi Chocní a Ústím nad Orlicí 

Je to snad ta poslední verze. Napřímení tratě  bude vyžadovat proražení dvou tunelů, jsem zvědavý zda při tom nenarazí na spodní vodu, zejména u toho tunelu u Chocně, kde je  nad ním zdroj pitné vody pro celé město. V každém případě tam bude mnoho  třetihorních zkamenělin jako při bývalém tunelu u Chocně  na  žel. trati v roce 1845 -  Josef Jirsa  http://www.usti-chocen.cz/nova-trat-usti-nad-orlici-chocen-prezentacni-video-dvd">http://www.usti-chocen.cz/nova-trat-usti-nad-orlici-chocen-prezentacni-video-dvd</a>
 
Kraje chtějí zvýšit svou konkurenceschopnost - regionální operační programy mají pokračovat

Připravovaný model konkurenceschopnosti regionů, který od roku 2014, tedy v dalším programovacím období Evropské unie, hodlají kraje použít ke snížení rozdílů mezi vysoce, středně a méně rozvinutými regiony v České republice, představili novinářům 1. března 2011 v Praze Radko Martínek a Michal Hašek, hejtmani a představitelé Asociace krajů ČR.  Podle obou zástupců českých a moravských krajů by se měla po roce 2013 zvýšit konkurenceschopnost regionů. „Neexistuje univerzální řešení. Aby byla pomoc účinná, musí být šitá na míru danému území,“ řekl Radko Martínek, který byl za Asociaci krajů ČR nominován hlavním vyjednavačem s Evropskou komisí v otázkách financování projektů od roku 2014. „Regiony by měly porovnat úroveň své vyspělosti podle jedenácti konkrétních oblastí, jako je infrastruktura, kvalita základního a středoškolského vzdělávání, efektivita práce, velikost trhu, inovace, sofistikovanost podnikání a další. Tam, kde budou zaostávat, chceme směřovat evropské dotace,“ pokračoval Martínek. Podobný model vytvořila Evropská komise pro všechny regiony soudržnosti označené NUTS II v Páté kohezní zprávě vydané na konci loňského roku. „V novém programovacím období musí dojít k posunu. Je třeba, aby se regiony připravily na to, že budou unijní prostředky postupně ubývat. Chceme podporovat inovativní projekty, regiony by se měly naučit kombinovat dotace s jinými finančními nástroji,“ vysvětlil Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR. Ten se s Radko Martínkem shodl na tom, že je třeba zachovat regionální operační programy i v následujícím programovacím období.
 
75 let skautingu v Moravské Třebové.

 Mgr. Jiří Šmeral uvedl do života novou publikaci o historii skautingu v Moravské Třebové  k 75. výročí vzniku tohoto hnutí v tomto města. Stalo se tak ve dvoraně Městského muzea v Moravské Třebové 245. února za přítomnosti vzácných hostů z veřejného života celého regionu a také skautského hnutí. Jiří Šmeral je rodákem z Moravské Třebové, působí v Olomouci na Filosofické fakultě Univerzity Palackého a předtím také bydlel krátce v Ústí nad Orlicí. Zajímá se také o počátky osídlení  na Českotřebovsku a věnoval tomu několik studií, publikoval také v Českotřebovském zpravodaji a přednášel v České Třebové.  K této "naší" problematice se chce ještě vrátit, zatím  je však velmi vytížen.  Přínosem by bylo získat tohoto agilního mladého historika pro další přednášku v našem městě. (mm)
 
Ve čtvrtek přijede Václav Klaus na Univerzitu Pardubice 

Pardubice - Prezident republiky Václav Klaus navštíví ve čtvrtek dne 3. března 2011 Univerzitu Pardubice, kde v 10.00 hodin vystoupí s ekonomickou přednáškou pro studenty a akademické pracovníky univerzity na téma dvacet let od zahájení našich radikálních ekonomických reforem. V sídelním městě Pardubického kraje českého prezidenta uvítá hejtman Radko Martínek.  Pardubický kraj navštívil pan prezident oficiálně třikrát (2003, 2005 a 2009). Do kraje zavítal mnohokrát v rámci návštěv neoficiálních, ať už se jednalo o pozvání organizací či měst z regionu, nebo o kulturní či sportovní akce. Václav Klaus tak byl několikrát čestným hostem Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl nebo Velké pardubické steeplechase. V září 2010 zahájil prezident školní rok v Základní škole T. G. Masaryka v Litomyšli a navštívil i zdejší gymnázium. Na Univerzitě Pardubice besedoval se studenty při poslední oficiální návštěvě Pardubického kraje v roce 2009. 
 
Nové obory nabízejí lepší pracovní uplatnění  

Pardubický kraj ve spolupráci s regionálními firmami a školami představil nové obory.

Deváťáci se mohou do 15. března hlásit do oborů jako je mechanik plastikářských strojů, vodař či montér vodovodů a kanalizací, které vznikly na základě poptávky konkrétních podniků. Absolventi se tak nebudou muset bát, že po skončení školy nenaleznou práci.
V případě oboru mechanik plastikářských strojů byla iniciátorem výrobní společnost Rehau, která vyrábí plastové komponenty pro mezinárodní výrobce automobilů. Rehau je největším zaměstnavatelem v Moravské Třebové s 625 zaměstnanci a plánuje další rozšíření výroby. „V současné době velmi obtížně hledáme nové zaměstnance, ve spolupráci se zástupci školy jsme se domluvili na potřebných technických schopnostech a znalostech absolventů nového oboru, včetně jazykových dovedností,“ uvedl do situace personalista společnosti Tomáš Kroulík. Radní Pardubického kraje zodpovědná za školství Jana Pernicová se shodla s ředitelem Rehau Peterem Tremmelem na tom, že studium tohoto oboru nabízí žákům velmi dobrou perspektivu do života.
Druhým příkladem velmi dobré spolupráce podniku, střední školy a Pardubického kraje je otevření dvou nových učebních oborů na VOŠ SOŠ stavební ve Vysokém Mýtě. Ředitel školy Pavel Vacek k tomu řekl: „Komunikujeme s firmami a tak víme, že v praxi jsou velmi žádané obory vodař či montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení. Tyto obory mají navíc ve Vysokém Mýtě tradici.“ „Potřebujeme přesně tento typ oborového vzdělání,“ potvrdil poptávku po tomto oboru i Petr Michalovich z Povodí Labe. Se vznikem vodárenských oborů je spokojen i starosta Vysokého Mýta Miloslav Soušek: „Základní starostí každé školy by mělo být to, co se s žáky stane, až školu vyjdou. V tomto případě se absolventi o uplatnění bát rozhodně nemusí.“
Mezi zástupci jednotlivých subjektů panuje shoda na tom, že na středních školách musí být rozvíjeny obory, po kterých je poptávka na pracovním trhu. „Pro naplnění tohoto cíle je nejdůležitější spolupráce úřadu práce, Pardubického kraje, škol a zaměstnavatelů. Musíme vzdělávat odborníky,“ uzavřela radní Jana Pernicová.
 
Kam se můžete na nové obory přihlásit?
 
Mechanik plastikářských strojů
Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083
568 02 Svitavy
Tel.: 461 534 927 begin_of_the_skype_highlighting            461 534 927      end_of_the_skype_highlighting, 461 533 689 begin_of_the_skype_highlighting            461 533 689      end_of_the_skype_highlighting
Internet: www.sou.svitavy.cz
Vodař
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
VOŠ stavební a SOŠ stavební Vysoké Mýto
Komenského 1
566 19 Vysoké Mýto