Českotřebovský deník 65/2011  (3.3.)                                     

Mizí ošklivá kamenná zeď vynikne nekonečně se vlekoucí přestavba bývalé pekárny   

 Firma Rydo zahájila ve čtvrtek 3. března práce na odstranění jedné ostudy našeho města, zbytku  polorozpadlé kamenné zdi v sousedství bývalé pekárny v Podbranské ulici. Shodou okolností jsem na tento problém nedávno upozorňoval v souvislosti s plánem prací na úpravách městské památkové zóny. Právě zde  probíhá hranice zóny, kterou by se slušelo nějak jednotně ohraničit, podobu by měl určit městský architekt. Hranice bude ovšem třeba nově vytyčit a zřejmě bude třeba i majetkové vyrovnání. Úpravy by umožnily rozšíření komunikace, která je frekventovaným úsekem silnice III. třídy a zvláště v zimě, kdy zde jsou  sněhové bariéry se zde hlavně nákladní vozidla nevyhnou. Úprava Podbranské ulice byla dlouho opomíjena.
 
Padly nemocné stromy v parku na Zámostí  

Pařezy ukazují na to, že stromy opravdu nebyly v pořádku a jejich zdravotní stav hrozil havárií, pař. při silném větru nebi časném sněhu.  Občané však upozorňují na všeobecně zchátralý stav tohoto parku, který se obvykle udržuje (seká) snad jako poslední, na nedostatek laviček. Maminky s kočárky by mohly park docela dobře využít, ale nemají kde se zastavit a posedět, cesty jsou blátivé. Proto padl i nápad, proč nebyly  velké pařezy nebo zbytky stromů využity jako zajímavé provizorní posezení pro návštěvníky parku.  Park není dosud majetkově vyřešen a části patří soukromému vlastníkovi. Město upřednostňuje úpravu parků, které vlastní na 100%. Ovšem některé úpravy jsou nenáročné a vyplatily by se. Park je v sousedství rotundy sv. Kateřiny, která patří do "výkladní skříně" našeho města a navazuje na cyklostezku. to jsou dva důvody, pro které by  neměla být údržba a doplnění parku opomíjena.  Pokud není park v zorném poli města, je tu ještě Okrašlovací spolek, který by měl  zvednout nabídku a ze zbytku svých financi ještě zakoupit a instalovat do parku několik laviček. Myslím, že by se tím potvrdila další potřebnost Okrašlovacího spolku, který by tak působil  tam, kde město již se svými plánovanými prostředky nedosáhne.
 
 
Jan Šimůnek se v únoru 2011 zúčastnil expedice Galapágy a Kolumbie. Tímto by vás rád pozval na přednášku s besedou, která se bude konat 16. března 2011 od 18:30 hodin v malém sále Národního domu v České Třebové. Přednášejícím bude Jindřich Nebojsa (vedoucí expedice). Vstupné je dobrovolné. Plakát na akci ZDE
 
Fotovoltaická elektrárna Semanín dokončena

Jde o tzv. pevný systém, má výkon 2 MW, současně bylo vybudováno kabelové vedení nn a vn, také trafostanice. Elektrárnu rozhodně nepřehlédnete při cestě ze Semanína na Zádulku a do Třebovice a Opatova.  Stavebníkem byla speciálně vytvořená společnost FVE Semanín Czech republic, s.r.o. se sídlem v Praze 1 Na Příkopě 583.Před dokončením stavby bylo 7. prosince 2010 zahájeno řízení o změně stavby . tehdy byla stavebnikem jiná společnost Lynx Shelf 05 Praha 1 Jáchymova 26. V průběhu správního řízení došlo ke změně stavebníka (při zachování IČ) a nový stavebník (FVE Semanín vzal žádost zpět, bylo řízení o změně zastaveno. Fotografie byla pořízena 14.11. 2010, nyní je vše dostavěno.
 
"Přijímačky nanečisto" využila spousta deváťáků 

Firma SCIO, která přijímací zkoušky zajišťuje se "vytáhla". Poslala výsledky  testů z všeobecného přehledu, českého jazyka a matematicky  zpět na školy, kde se přijímačky na nečisto organizovaly ještě ve stejný sen podvečer a další den dáno již byly výsledky na internetu, tedy webových stránkách škol. Horší to už bylo s dosaženými výsledky, např. na  střední zdravotnické škole především z matematiky. Zajímavé bylo také srovnání zájemců o studium s žáky prvních ročníků, kteří si zkusili přijímačky nanečisto také o den později.  Přijímačky na nečisto se konaly také na českotřebovských středních školách.  Na středních odborných učilištích se přijímací zkoušky skládají jen na maturitních oborech.
 
Odbory chystají akci "Otevřete oči"  

V sobotu 19.2.2011 se v pražském Kongresovém centru sešlo v íc než 1000 zástupců odborů různých firem, podniků i státních organizací. Dále se účastnili zástupci občanských iniciativ a renomovaní ekonomičtí a právní experti.
Na programu byla obsáhlá prezentace vládních návrhů (mají se schvalovat během nejbližších měsíců) DŮCHODOVÉ a ZDRAVOTNICKÉ REFORMY. Připravované návrhy jsou pro většinu obyvatelstva naprosto nepřijatelné a sociálně neúnosné. Panuje shoda, že reformy jsou nutné, ale ne tímto způsobem. Občané a zaměstnanci, kteří mají průměrné a podprůměrné příjmy (rodiny s dětmi, důchodci) nebudou schopni toto ekonomicky zvládnout !!!  I ekonomičtí experti odsoudili vyvedení ročně mnoha miliard Kč do privátních důchodových fondů (za 30 let půjde o 2 biliony Kč, u kterých není ani jistota jejich návratu střadatelům) a především upozornili na to, že není možné, aby stávající zaměstnanci platili navíc k současným odvodům na důchod 3-5 tisíc Kč měsíčně do privátního fondu. S nižší částkou totiž nedosáhnou ani na stávající výši státních důchodů! Návrh reformy zdravotnictví vůbec neobsahuje mediálně proklamovaný boj s korupcí, ale především zvýšení spoluúčasti pacientů. Už se nehovoří jen o připlácení za NADSTANDARD (tady by jistě bylo možné o tomto diskutovat), ale o platbách za jakousi BANÁLNÍ PÉČI a SVÉPOMOC příbuzných v případě onemocnění. Odhadovaná výše připojištění na zdravotnictví je 1000 Kč měsíčně/osoba. 
Občané, kteří si ho nedají (je dobrovolné), budou skutečně odstaveni od dostupné plnohodnotné zdravotní péče. Zároveň (jak již víte z médií) se v rámci důchodové reformy velmi razantně zvyšuje DPH na všechny životně důležité komodity (potraviny, energie, nájemné, doprava..) v řádu dalších cca 500Kč osoba/měsíc.  Po zavedení navrhovaných "reforem" by každý občan ČR musel vynaložit měsíčně navíc cca 5500 Kč aby si zajistil dostupnou zdravotní péči a důchod alespoň v současné výši. Přesto existují jiné alternativy reforem (zpracované nejen odborovými svazy, ale taky svazy zaměstnavatelů a občanskými sdruženími - např. Svaz pacientů), které navrhují řešení ve zdravotnictví (zastavení úniku 20 mld. Kč ročně ze systému) a druhá varianta důchodové reformy (bez nutnosti zvýšení DPH). Tyto materiály byly oficiálně předány vládě i projednány, ale veřejnosti se o nich záměrně neříká.  Prosím, věnujte této problematice velkou pozornost a sledujte v nejbližší době veškeré dostupné informace! Jde o každého z nás!  Odbory společně s občanskými společnostmi budou v nejbližší době v rámci kampaně "OTEVŘETE OČI" informovat veřejnost o tom, co se připravuje a vyzývat ke společným protestům.
 
Pronajmu nebytové prostory na Novém náměstí vhodné jako prodejna nebo služby - velikost 158 m2. Ihned k dispozici. Cena dohodou. Volejte 603 52 63 07
 
Začínající zemědělci dosáhnou na dotace, uspěje jen čtvrtina z nich

 Mladí lidé se v posledních letech začali více zajímat o zemědělství a motivací jsou jim mimo jiné evropské dotace, které kompenzují nevýhody tohoto odvětví, mezi které patří nestabilita trhu, nízké ocenění práce či nevhodné pracovní podmínky. V dotačním  programu je právě teď 200 milionů korun a každý začínající zemědělec může získat přibližně jeden milion. Šanci uspět má jen čtvrtina z odhadovaných sedmi  set žadatelů. Podle Společnosti mladých agrárníků je však možnost, jak počet úspěšných žadatelů navýšit.  „Nyní běží Opatření Programu rozvoje venkova, které je rozvrženo na roky 2007 až 2013. Minulé vlády však snažily vyhovět co nejvíce žadatelům v minulých letech a tak na poslední roky čerpání peníze nezbudou. Tento dotační program se mezi zemědělci rychle rozšířil a  za poslední roky bylo vyhověno asi 1150 mladým zemědělcům a počet uchazečů pořád stoupal. Podpůrný program tak splňoval svůj cíl – přimět mladé lidi, aby se věnovali zemědělství.
Šance pro mladé zemědělce: přerozdělení peněz z jiných programů Na další dva roky peníze v programu nejsou, ovšem je kde brát. V rámci Programu rozvoje venkova je vícero opatření a některá z nich jsou podobně přečerpaná, ale jiná jsou naopak nedočerpaná a tady je šance, aby se dostalo na větší počet začínajících zemědělců.  V nejbližší době tak budou následovat politická rozhodnutí, která řeknou, kam půjdou nedočerpané prostředky. Zájemců o tyto prostředky je totiž více.  Do 2. března mohli zájemci podávat své žádosti o dotace.                                                                                                                   Bc. Pavla Janoušková