Českotřebovský deník 71/2011 (8.3.)                                    
Digitalizace městského kina se ukazuje jako nutnost, která se nedá odkládat    

Bude to stát peníze (3 - 4,5 mil. Kč), ale existuje možnost dotace. Termín pro žádost o dotaci hoří, uplyne již v dubnu t.r.  K dotaci bude třeba spolufinancování, které však lze odložit až na příští rok. Realizace projektu bude mít návratnost. Umožní získat k veřejné projekci filmy ihned pro premiéře, nebude třeba čekat dva měsíce, jako dosud. V této době je o film daleko větší zájem, za projekcí přijedou i odjinud.  Digitální projekce umožní nevídané efekty včetně 3D projekce a případně i přímé dálkové přenosy přenosy, získání původních filmových kopií. Kino po digitalizaci začne opět žít. Digitalizací se nezruší současná možnost projekce z filmového pásu, naopak dojde ke komplexní modernizaci, kterou lze naplánovat v různém rozsahu. Ovšem na dotaci z MK ČR dosáhnou jen takové úpravy, které nebudou v ničem ošizeny. Nečekejme, až bude digitální kino v každém městě. Návratnost projektu je právě v tom, že nebudeme digitalizaci řešit jako poslední v okolí.  Právě digitální projekce vrátí zase návštěvníky do kina!  Současná situace je totiž kritická, většina naplánovaných filmových představení se nekoná, není odpovídající zájem publika. Každý zájemce si film tak dlouho po premiéře nějakým způsobem zajistí a promítne - sice třeba jen na notebooku, ale když už ho viděl, tak ho do kina nic netáhne. Nová kvalita ve spojení s aktuálním  uváděním premiérových titulů by zase mohla  zvýšit i frekvenci filmových představení. Zajistila by, že se nebudou prostory sálu zbytečně vytápět a nebudou se projekce zbytečně propagovat, nebudou zbytečné režijní náklady. Situace je vážná. Dáváme-li prostředky na kulturu, chceme je dávat smysluplně do moderních a aktuálních projektů. Právě takovým je digitalizace kina. Navíc je právě doba, kdy lze (zatím) na takovou investici získat 50% dotaci.  Neměli bychom tedy váhat !   (mm)
 
Filmový festival POHÁDKOVÁ VÝHRA 2011  má své pravidelné návštěvníky 

Každé dopoledne až do soboty je v sále Kulturního připraven stejně jako v minulých letech filmový festival  pro mládež s názve,m Pohádková výhra. Každý den se hraje od deseti hodin zajímavý titul, který je uvede hereckým vystoupením na forbíně a na závěr se koná slosování losů, které si mohli v libovolném množství zakoupit návštěvníci filmu. Vstup je sice zdarma, ale  podmínkou se koupit alespoň jeden desetikorunový los. Tento způsob se v minulých letech osvědčil, také v roce letošním. Letos mají mladí návštěvníci navíc jeden bonus - možnost návštěvy Strašidelné výstavy Muzea strašidel Plzeň ve výstavní síni Kulturního centra v přízemí. A tak má dostatek zájemců jak výstava, tak i filmový festival. (mm)
 
Zveme vás na vítání jara písničkou!  

Dne 18.4.2011 v 18.18.hod do kavárničky"U TYGRA". Zazní trempské a folkové písničky, i českotřebovských autorů.
V podání DAFNE (Dany Straňákové) - basa, zpěv, Petry Mrštné - kytara, zpěv,  Romana Kalibána - kytara, zpěv, Petra Pešiny -mandolina. Uskuteční se i prodej CD-LIVE českotřebovské skupiny VAGABUND (70 Kč).
 
Promarnili jste příležitost, Třebováci

Se zklamáním čtu nyní v březnovém zpravodaji, jak málo podpisů se sešlo pod peticí, která měla upozornit naše radní na mínění občanů k umístění a vzhledu sochy Jana Pernera. Bylo mi smutno, když jsem nesla podpisový arch s pouhými šesti podpisy ze svého okolí a to přesto, že nebylo hloučku či rodiny nebo jen tak debatujících,  kteří by sochu nekritizovali a nedivili se velké investici, která do ní byla vložena.  Mne se však dotýká i vyjádření rady města, kterým se obrací na iniciátora petice.  Když jsem se před časem dopisem obrátila na paní místostarostku ing. Žáčkovou s výhradami proti soše,  bylo  mi také odpověděno ve smyslu, že  nemáme sochy jako v 19. století a umění se vyvíjí.  tak jsem poslala paní Žáčkové pár fotografií ze svých cest po Evropě právě s moderními  plastikami a architekturou. ty jsou - jak jistě i paní Žáčková poznala -  skutečným a velmi moderním uměním. Jak je teď vidět, nebyly moje argumenty příliš platné.
V jednom z vyjádření k soše kdysi ve zpravodaji konstatovala jedna občanka, že socha vypadá jako "koncentráčník". A k tomu bych přidala jednu vzpomínku mého otce: "Přes železniční trať vedl kdysi "Müllerův most, na druhé straně mělo hodně Třebováků svá pole a tak i cesta podél trati byla oplocená, byla stále frekventovaná a to i v zimě. V lednu 1945 vyděsil však procházející zvláštní zvuk. na odstavné koleji zastavil  nákladní vlak. na otevřených vagonech byly vtěsnány stovky už téměř neživých bytostí, které Němci odváželi do Polska. Zvuk, který se ozýval nebyl ani lidským nářkem! Chléb se pokusili Třebováci vhazovat mezi vězně už ničemu nepomohl Vlak tam stál snad celou noc". To co nám teď stojí před nádražím připomíná lidský skelet. Bohužel však není k uctění trpících, ale má připomenout naopak průkopníka techniky a života. myslím, že je ostudou.... Jana Hicklová
Radko Martínek: Svoje sliby plním  

Krajská zastupitelka a bývalá radní pro školství Marie Málková vytáhla už zřejmě do předvolebního boje a začala čtenáře různých deníků zahrnovat dopisy, ve kterých opakovaně napadá práci odboru školství, kultury a památkové péče. Její argumenty jsou však buď úplně vymyšlené, nebo neaktuální. Dovolte tedy, abych ty nejpodstatnější záležitosti uvedl na pravou míru. Podle zákona o úřednících může zaměstnanec vykonávat pedagogickou činnost bez písemného souhlasu územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán. Abychom se však i přesto vyhnuli námitkám, protože přednášková činnost v jistém smyslu souvisela s činností krajského úřadu, dohodl jsem se s vedoucím odboru školství, kultury a vzdělávání Ladislavem Formanem, že svou přednáškovou a školící činnost ukončí. Tak se také už roce 2010 stalo. Podobná situace je i s Janem Ptáčkem, který se podílel na prvním návrhu změn ve školství. Ten v současné době učí na malý úvazek na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích, vede maturitní ročník v maturitním předmětu, a proto je zřejmé, že musí školní rok dokončit. Navíc jeho výuková činnost přímo nesouvisí s prací na krajském úřadu. Chtěl bych dodat, že optimalizace škol není práce dvou tří lidí. Kromě toho, že vychází z materiálů, které připravoval odbor ještě za bývalé radní paní Málkové, na ní pracuje nyní celý tým odborníků z oddělení ekonomického, organizačního a vzdělávání, a také z Odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů. Pravidelně jednotlivé kroky konzultujeme s odborníky na vzdělávání, s úřadem práce, s hospodářskou komorou, se zástupci podnikatelských svazů i tripartity. Já osobně nemám žádné podložené informace o špatné práci úředníků v této oblasti a byl bych rád, kdybychom se mohli zabývat namísto osočování spíše věcnou debatou nad kroky, které děláme pro udržení kvality školství, pro zefektivnění celého systému a pro to, aby mladí lidé nezůstávali po ukončení středoškolského vzdělání zapsáni na úřadech práce.                                                                              Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje