Českotřebovský deník 72/2011 (9.3.)                                      
Ministr dopravy Vít Bárta a ministr kultury Jiří Besser pojedou v pátek do Ústí n. O. přes Českou Třebovou.

V pátek 12.3. se uskuteční návštěva ministra dopravy a ministra kultury v Pardubickém kraji, při které ministři navštíví Českou Třebovou, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a Pardubice. V České Třebové jejich návštěva začne příjezdem  Ex 145 Landek (pravid. příjezd v 10:03). Budou zde přivítáni starostou Jaroslavem Zedníkem a hejtmanem Radko Martínkem, po krátké prohlídce terminálu Jana Pernera  zde nastoupí do (zvláštního) autobusu (firmy Iveco Vysoké Mýto) a pojedou  do Ústí nad Orlicí, nejdříve na tamní radnici. Návštěva v České Třebové není samoúčelná. Ministr dopravy  uvidí (na vlastní oči) nově dokončený terminál jako důležitý bod pro dopravní obsluhu širokého regionu, do kterého patří několik měst ve dvou okresech. Ministerstvo dopravy je objednatelem dálkové přepravy a tedy především vlaků vyšší kvality, které by zde měly podle našich požadavků zastavovat v co největší míře tak, aby byla  investice do terminálu využita. Je to nakonec i součást dopravní strategie Pardubického kraje a proto se nelze divit, že je návštěva ministra dopravy také směrována vedením pardubického kraje do našeho dopravního uzlu, který by se měl po nastartování integrovaného systému dopravy v Pardubickém kraji stát východištěm  většího počtu autobusových spojů než dosud. Dalším cílem návštěvy je orlickoústecká radnice, kam pojede s oběma ministry také starosta Jaroslav Zedník.  na pracovním jednání zde mají být řešeny  zejména tyto problémy:  přestavba železničního koridoru,  rekonstrukce historického nádraží v Ústí nad Orlicí (uskuteční se také krátké jednání s představiteli  o.s. Nádraží nedáme) a řešit se bude také zastavování vlaků vyšší kvality v České Třebové na dopravním terminálu Jana Pernera. Poté si oba ministři přímo prohlédnou historickou  nádražní budovu.  Záchrana byla sice dána jejím uznáním za kulturní památku a nyní jde o její rekosntrukci, plné využití, zapojení do struktur ČD, resp. SŽDC a další případné komerční využití.  Další cesta ministra povede (zase zmíněným autobusem na radnici ve Vysokém Mýtě, do firmy Iveco a teprve nakonec na krajský úřad do Pardubic, kde se budou řešit podle připraveného dokumentu zejména tyto problémy:  trasa a budování R 35, problematika mýtného, vážení kamionů, kategorizace silnic, zdvojkolejnění trati Pardubice - Hradec Králové, dostavba železničního koridoru, průtah Paramo, křižovatka u OD Hypernova v Pardubicích a obchvaty měst Litomyšl a Svitavy.
 
Jiří Pištora oslavil osmdesátku v optimistickém duchu s mnoha přáteli

Jiřího Pištoru není třeba Třebovákům nijak představovat. Jednak jsem to již udělal v krátkém medailonku březnovém vydání Čt. zpravodaje a jednak jej  spousta lidí zná ze svého profesního i zájmového  působení  v České Třebové osobně. Díky esperantu, na které se již od mládí zaměřil,  má také spoustu známých nejen po celé Evropě. Právě nyní, kdy slavil kulatou osmdesátku, jsem se o tom mohl přesvědčit.  Gratulace, které obdržel, nešly vystavit v žádné z vitrin jeho bytu, byly skoro všude. Jeho zdravotní možnosti jsou sice poněkud omezené a již nezvládá dlouhá cestování, tak  zase chodí (a přijíždějí) na návštěvy jeho přátelé. Neuzavírá se mezi stěny svého bytu a  pokud počasí dovolí, tak ho nejdete na každodenní vycházce. Neztratil ani zájem o dění ve městě. Vždyť dokázal pro naše město opustit své zajímavé povolání, aby  pomohl na radnici ve dvou rozhodně ne zcela lehkých obdobích - v roce 1968 a potom znovu  v listopadu  1989. Dnes s úsměvem vzpomíná na to, jak se s tehdejším "starostou" (ovšem tehdy ještě posledním "předsedou MěstNV" Ing. Slavomírem Gabrhelem) střídali v tom, kdo koupí a zaplatí kávu pro návštěvy na třebovské radnici a porovnává to s velikostí dnešního reprezentačního fondu, který dovolí takové věci, jako je možnost pohostit a ubytovat  velké zájezdy z našich partnerských měst a to jistě není všechno. Také na to, jaké měli na radnici podmínky na přebírání bytů a objektů po sovětské posádce a  to vše v době naprosto nedostatečné legislativy. Zajímá se o dění v kulturní oblasti, vždyť byl to právě on, který zachránil (ještě za komunistů)  samotnou existenci městského muzea před jistým zrušením. Nedivme se mu, když  při tom připomene s trochou lítosti třeba to, že na pár řádků gratulace k jeho jubileu neměl v dnešním městském muzeu nikdo čas. Je rodákem z Dobrušky, která je městem jeho mládí, proto najdeme ve vitrině  i čísla Dobrušského zpravodaje. I tam na něho nezapomněli. Pravidelně si píše (v esperantu) s mnoha přáteli po celém světě. Zásluhu na jeho optimistickém pohledu na svět má jistě také rodina, manželka a obě dcery s rodinami  I ve svém věku tak vede úměrně svým možnostem plnohodnotný život. Přeji tedy Jiřímu Pištorovi ještě jednou především zdraví a stálý optimismus. (mm)
  
Poděkování

Děkuji všem, kteří mi přáli k mému významnému jubileu - 80 let. Děkuji redaktorovi Českotřebovského zpravodaje panu Milanu Mikoleckému, děkuji za přání paní ing. Jar. Žáčkové, která mi přišla blahopřát jménem vedení MěÚ, děkuji kolektivu pečovatelské služby, děkuji též všem členům esperantského kroužku. Děkuji všem známým a přátelům, kteří mi přišli, a nebo poslali blahopřání. Nemohu všem poděkovat jednotlivě a proto tak činím prostřednictvím Českotřebovského zpravodaje. Jeden můj spolužák mi napsal:"chceš si přečíst k Tvým narozeninám dvě zprávy? Nejdříve tu špatnou. Zase jsme o rok starší! A tu dobrou; dožili jsme se tak vysokého věku." A já přeji všem, aby se ve zdraví dožili takového věku. Věřte mi, že to vůbec nebolí!!!                       Jiří Pištora
 
Bendl má před sebou bohatou jarní sezónu  

16.4.2011 Zkouška na Lužanskou Mši A. Dvořáka v Litomyšli
27.4.2011 Lužanská Mše v Litomyšli
29.4.2011 Koncert Přívrat
8.5.2011 Koncert v Liberci - světový kongres esperantistů
15.5.2011 Lužanská Mše ve Vysokém Mýtě
28.5.2011 Přehlídka sborů v Heřmanově Městci
10.6.2011 Lužanská Mše v České Třebové
26.6.2011 Koncert v Herolticích u Štítů

 

 

 

 

 

 
Požár v Nádražní ulici

Ve středu 9. 3 před 16 hodinou byl ohlášen požár v domě, ve kterém sídlí redakce Orlického deníku v Nádražní ulici. Přijela  hasičská technika i Policie ČR a začal zásah. Požár se podle všech svědků podařilo lokalizovat v krátké době a již před 17 hodinou  bylo místo zásahu opuštěno. Další podrobnosti teprve zjišťujeme, v daleko věští výhodě budou novináři Orlického deníku, který měli požár nad svými hlavami... Více v samostatném článku ZDE
 
Alej Maxe Švabinského stále vede

v elektronickém hlasování, které je k dispozici na webu regionálního muzea Chrudim s velkým náskokem před alejí ve Vysokém Mýtě. Pro Alej Maxe Švabinského jako nejkrásnější alej Pardubického kraje je zatím 69% hlasujících. Hlasování však pokračuje a bude uzavřeno až 14. dubna, tedy za více než jeden měsíc! Podpořte českotřebovskou alej v elektronickém hlasování, hlasy těch, kteří ještě nehlasovali  budou ještě potřeba.  Hlasovat můžete na tomto odkazu: http://www.muzeumcr.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=73&Itemid=118
 
Klubový večer s Miroslavem Donutilem v Malé scéně vyprodán  

Zábavný pořad cestou necestou se uskuteční v malé scéně v úterý 15. března a je od vyhlášení v centru pozornosti publika.
 
Stále více Čechů trpí syndromem vyhoření  

Podle odborníků ze společnosti Commservis.com, kteří se dlouhodobě zabývají společenskými výzkumy a trendy, za poslední tři roky  počet lidí se syndromem vyhoření výrazně vzrostl. „V dnešní společnosti, jíž vládne urputná snaha vyhovět veškerým požadavkům co nejrychleji a nejefektivněji, slýcháme z úst lékařů či psychologů diagnózy workoholik či workoholimus stále častěji,“ upozorňuje ředitel Neurolaboratoře Commservis.com Tomáš Zdechovský.
Podle výsledku výzkumu Commservis.com vyhořelí neumí odpočívat, jakékoliv rozptýlení od práce jim navozuje hluboké pocity viny. Sociální  život a každodenní interakce jsou pro oběti syndromu vyprahlosti noční můrou. Lidem se vyhýbají a při jednání s nimi bývají cyničtí a otupělí. Syndrom vyhoření provází poruchy spánku, nechutenství, dýchací a trávicí  obtíže, chronická vyčerpanost, výpadky paměti či vysoký krevní tlak.
„Nejohroženějšími pracovníky jsou ti, kteří často v rámci své profese komunikují s lidmi. Přední příčky žebříčku zaměstnání náchylných k vyhasnutí patří takzvaným pomáhajícím profesím, ve kterých jsou zaměstnaní kromě každodenního stresu navíc vystaveni vyčerpávající komunikaci s klienty a vysoké psychické zátěži,“ vysvětluje Tomáš Zdechovský. Podle něj se syndrom vyhoření nejčastěji vyskytuje u lékařů,  zdravotních sester, psychologů a psychoterapeutů, sociálních pracovníků  či učitelů. „U osob nezaměstnaných se syndrom vyprahlosti objevuje jen výjimečně,“ dodává Zdechovský.  V Česku se výzkumem stresu zabývají v Neurolaboratoři Commservis.com v Hradci Králové. Díky přístroji na bázi měření EEG během několika prvních  měsíců zjistili u každého osmého člověka výraznou míru stresu s předpokladem k syndromu vyhoření. „První věcí je u člověka zjistit syndrom vyhoření, druhou je pak něco s tím dělat,“ vysvětluje neurospecialista Adam Dušek. „Včasné zjištění člověka s potenciálním syndromem vyhoření dokáže firmě ušetřit obrovské náklady spojené s léčením a náhradou tohoto člověka. Problém je pak v případě, pokud se jedná o klíčové zaměstnance,“ dodává Dušek.                                                                          Monika Stachoňová
 
Odborníci: Stát zbytečně na stavbách a silnicích prodělává miliardy

Absence a špatné řízení zejména velkých stavebních a dopravních projektů vede ke značným ztrátám, které se pohybují v řádu miliard. Jednou z vážných příčin je zanedbávání a podceňování služeb spojených s řízením projektů, s důsledným sledováním termínů výstavby, rozpočtů a kvality stavebních prací. Obrovské nárůsty cen staveb, jejich neustálé zpožďování a špatná kvalita je způsobena především tím, že nejsou důsledně řízeny. Stále více odborníků potvrzuje, že téměř dvě třetiny veřejných zakázek jsou v mnohém předražené. Nyní se z důvodu šetření ve státní sféře uvažuje o něčem, co v soukromém sektoru funguje již dvacet let. U státních zakázek existuje pouze technický dozor investora a generální dodavatel . Podle něj u soukromých staveb navíc funguje právě projektové řízení a projektový manažer se svým týmem stavbu, čas, kvalitu a peníze spolehlivě řídí. Tím, že stavbu přebírá a řídí odborník, který má velmi dobré znalosti ve stavebnictví, nedochází a ani nemůže dojít k tomu, že by se například stavba výrazně prodražila, jak je to běžné u většiny veřejných zakázek. Na nízkou úroveň projektového řízení poukazují i představitelé mezinárodní manažerské společnosti Gleeds ČR, které mají s řízením investičních projektů dlouhodobé celosvětové zkušenosti. Manažer projektu odpovídá investorovi za dodržení strategických parametrů průběhu výstavby. Za dodržení termínů, nákladů a kvality.                                  Mgr. Eva Fruhwirtová