Českotřebovský deník 74/2011  (11.3.) 2011                          

Paní Matylda Vagnerová oslavila sté narozeniny 

V sobotu 12. března 2011 oslaví paní Matylda Vágnerová z České Třebové stoleté narozeniny. K tomuto krásnému životnímu jubileu jí přišel v pátek 11. března poblahopřát osobně pan starosta Jaroslav Zedník spolu s paní místostarostkou Ing. Jaromírou Žáčkovou.
Paní Vágnerová je obdivuhodně svěží a jasné mysli, což potvrdila ve svém vyprávění, které je plné různých vzpomínek na doby minulé.
Na otázku, co je tajemstvím její dlouhověkosti, odpověděla jubilantka, že je to především práce, ale také skromná strava. Oslavenkyně až donedávna pracovala na zahrádce, kterou celý  život milovala a pro její pěstitelské úspěchy jí zůstala půvabná přezdívka „Jahodová královna". 

 

 Ludmila Rašnerová
ZUŠ v Č.Třebové uspěla i v dalších soutěžních oborech

Ve středu 23.února 2011 proběhlo v Chocni Okresní kolo celostátní soutěže Základních uměleckých škol – obor hra na akordeon. Do soutěže byli vysláni dva žáci. Radka Mikulecká a Jan Mrštný – oba ze třídy p.uč. Ludovíta Štarka. I zde se můžeme pochlubit velmi dobrými výsledky. Radka Mikulecká  získala 2. cenu ve II. kategorii, Jan Mrštný si přivezl 1. cenu v VI. kategorii. V úterý 1.3.2011 se uskutečnilo v Lanškrouně Okresní kolo – obor hra na smyčcové nástroje. Všichni tři houslisté uspěli velmi dobře. V I.kategorii získala Martina Mikulecká, ze třídy p.uč. Jitky Novákové, 3.cenu, Petr Rohlík, ze třídy p.uč. Andrei Herrmanové, získal ve IV. kategorii rovněž 3.cenu a Kateřina Přívratská – ze třídy p.uč. Jitky Novákové, získala v VIII. kategorii 1.cenu s postupem do Krajského kola, které se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2011 zde v Č.Třebové, v obou sálech Kulturního centra. Ve čtvrtek 3. března 2011 proběhlo ve Vysokém Mýtě Krajské kolo Celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír, kam postoupil z Okres. kola  Lukáš Tomeš – ze třídy p.uč. Miluše Mimrové. Stejně jako v Okresním kole i zde podal Lukáš vynikající výkon a získal v VIII. kategorii krásnou 2. cenu. Jistě je třeba opět poděkovat všem soutěžícím, jejich pedagogům za odborné, vysoce fundované vedení i všem rodinným příslušníkům za podporu při domácí přípravě. Děkuji také za příkladnou reprezentaci školy i Města Česká Třebová.                                                                       MgA. Bohuslav Mimra, řed. ZUŠ
                   
KOLEM PASTVINSKÉ PŘEHRADY POJEDOU PO ŠESTADVACÁTÉ

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá v neděli 17. dubna 2010 26. ročník cyklojízdy „Kolem Pastvinské přehrady“. Start je mezi osmou a devátou hodinou z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí. Trasy 50 a 100 km vedou společně na Hejnice a Žamberk. Padesátka pokračuje na Klášterec, Pastviny, kde obdrží účastníci v restauraci U Dolečka diplom a přes Letohrad pokračují do Ústí nad Orlicí. Cyklisté účastnící se stokilometrové trasy zamíří přes Kunvald do Bartošovic, na Zemskou bránu, Čihák, České Petrovice, Mladkov, Pastviny, Bredůvku, Jablonné nad Orlicí, Horní a Dolní Čermnou (zde obdrží diplom a turistické materiály) a pokračují přes Petrovice a Dolní Dobrouč do Ústí nad Orlicí. Cykloakce není závod, vítězí každý kdo projede kontrolami v Pastvinách a Dolní Čermné. Samozřejmostí při podobných akcích je dodržování silniční vyhlášky, děti mladší patnácti let jedou v doprovodu dospělé osoby. Za dvacet pět let projelo na tratích Kolem Pastvinské přehrady 5975 cyklistů, rekordní účast byla v roce 2002 kdy přijelo 572 cyklistů.  Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé z KČT Ústí nad Orlicí.  Dodržuj zákon 361/2000Sb o pozemních komunikacích! MR.
 
Zvýšit vstupné není efektivní řešení

Nedávno se v médiích objevila zpráva o zdražování vstupného do památek v Pardubickém kraji. Toto zdražení sice nebude ve většině případů nijak dramatické, nicméně v součtu s tím, že zdražují například i potraviny, pohonné hmoty a jiné nezbytné věci, se může z pohledu cestovního ruchu jednat o problém. Turisty je třeba motivovat k návštěvě domácích památek a zajímavostí, tento krok je však spíše odradí. Takto to pochopil například soukromý majitel zámku v Nových Hradech nedaleko Litomyšle pan Kučera, který vstupné nezdražuje. Všeobecně se jako důvod zdražení vstupného uvádí neustále klesající návštěvnost. U těch nejatraktivnějších akcí a památek se ale návštěvnost naopak zvedá. Je všeobecně známo, že náklady na údržbu a provoz památek jsou obrovské a že je v této oblasti spíše nedostatek peněz. Problémem je i absence jasného, zákonem stanoveného způsobu financování památek.
Pozitivní pak může být snad jen to, že se provozovatelé hradů a zámků zavazují, že jako kompenzaci za dražší vstupné nabídnou turistům o něco více, že zatraktivní své prohlídky. V této souvislosti je však třeba poukázat na fakt, že památky měly možnost získat nemalé prostředky z evropských fondů. Někteří provozovatelé dotace čerpali nebo doposud čerpají, a díky tomu se jejich možnosti prezentace zásadně zlepšují. Snižování výdajů státu na památky a pokus o kompenzaci této skutečnosti formou zdražování vstupného se zejména v době všeobecné krize jeví jako neprozíravé. V mnoha případech to povede ke snížení počtu návštěvníků a tím znovu ke snížení finančních prostředků , které budou pro památky k dispozici pro jejich další rozvoj. Vzniká tím začarovaný kruh, což v konečném důsledku znamená z dlouhodobějšího pohledu neefektivní řešení.
Miroslav Stejskal  radní Pardubického kraje pro cestovní ruch

y