Českotřebovský deník 79/2011 (16.3.)                                    

Pozvánka na koncert  Řetůvanky  

Dovolujeme si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat na slavnostní koncert DH Řetůvanky k vzácnému jubileu námi velice váženého nestora českotřebovské dechovky, vynikajícího muzikanta, skladatele, dirigenta a skvělého kapelníka, pana Dobromila Keprta. Koncert má pro naši dechovku ještě o to větší význam, že se uskutečňuje v roce, kdy bude Řetůvanka slavit 5 let od svého založení.Uskuteční se dne 25. března 2011 ve velkém koncertním sále Kulturního centra města Česká Třebová, začátek je v 19:30 hod.
Vzpomeňme ještě na loňský  koncert Řetůvanky, který se uskutečnil v rámci oslav desetiletého trvání Regionu Orlicko-Třebovsko. Koncert loni uváděla moderátorka Zuzana Vondrová  představila posluchačům v sále pět nových členů orchestru. Velký ohlas mělo také vystoupení  teprve osmileté flétnistky Natálie Burešové z Dlouhé Třebové, která zahrála sólový part skladby "Jednou se vrátíš" z filmu "Tenkrát na západě".  Můžeme se také těšit na letošní  koncert - jistě bude velkou propagací dechové hudby.  Je třeba vysoko ocenit Jiřího Zemana nejen jako dirigenta a zpěváka, ale i jeho vůli, a vliv na několik generací.  Kolik takto přivedl za pultky orchestru mladých lidí!                                      (mm)
 
Prosím pomozte mi získat hlasy pro super kocoura mojí kamarádky :o)

Prý jde z každého PC poslat jen jeden hlas. Moc díky. Za mou kamarádku a jejího super kočičáka Lenka:-) Stačí použít odkaz, vpravo kliknout u čísla 13 Darki a dole kliknout na "hlasovat". 
http://www.denik.cz/souteze/zvolte-miss-kocku----hlasovani-kocouru20110314.html
 
Honzíkova cesta vystoupí v Malé scéně 

Přijměte pozvání na prima muziku která k nám dorazí z Jihlavy . Skupina Honzíkova cesta vystoupí 13.4. v Malé scéně od 19,00.
Věřím že  tato osobitá hudba vás osloví a koncert si užijete. Oslovovala i obecenstvo ve Francii ač nerozuměli  krásným textům, proto věřím že se bude líbit i zde v České Třebové. Malá upoutávka pro pobavení :-)) Prosím pošlete pozvánku i vašim přátelům. Díky !!
http://www.youtube.com/watch?v=d6ScvyPI5T8&feature=player_embedded
 
POZVÁNKA NA AUTORSKÉ ČTENÍ    

Městská knihovna Česká Třebová si dovoluje Vás pozvat na autorské čtení:
BLANKA KOSTŘICOVÁ: HOMELESS
(homeless je člověk, který je doma v lese) pondělí 4. dubna v 19.00 hod., čítárna Městské knihovny
 
Příjďte vycházkou !!! 

Bufet Peklák do konce dubna v tomto provozu: Pá, So, Ne 15,00 - 21,00 

 
Kam se poděli zpěvní ptáci?   

Bydlím na Jelenici. U lesa. Na okně mám prostorné krmítko, o jehož obsah se léta pečlivě starám. "Provoz" v něm jsem sledoval (všimněte si minulého času) od kuchyňského stolu, kde byl pro všechny případy připraven atlas ptáků pro jejich případnou identifikaci. Ještě před třemi roky jsem přes zimu prokrmil na 13 kilogramů slunečnicových semen a další ptačí bašty. Na krmítko přilétala hejna zvonků, hodně sýkorek (ty si ještě pochutnávaly na lojových koulích rozvěšených po jabloních). Samozřejmě nesměli chybět vrabci - proletáři. Ti zase sezobali vše, co spadalo na zem. A o to se zase svým věčným vrtěním na krmítku postarali kosové. Nepořádek nevadil, uklízení kosové zaplatili na jaře svým líbezným zpěvem. S odcházející zimou pak přilétali hýlové, dlaskové se svými charakteristickými zobáky, vzácné křivky a občas se zabloudil strakapoud nebo žluna.
Ale to všechno nějak bylo. Krmítko postupně osiřelo a nejen u mne Zbyl jen věrný kos se žlutým zobákem. Bez pozornosti visí na větvích lůj a pytlíčky s oříšky. A v parných letních dnech zeje pekáč s vodou pro ptáky prázdnotou.
Sledování cvrkotu kolem krmítka bylo stokrát lepší než koukání na televizi. Ale to teď, žel, chybí. Při pozorném sledování nemůže uniknout fakt, že se na Jelenici rozšířily dva nové druhy ptáků. Z lesa často přilétají sojky a navíc se zde uhnízdilo nakolik párů strak. Ty expandují do okolí a jako predátor v ptačí říši vytlačují vše ostatní co létá. A zde je skutečná příčina úbytku zpěvného ptactva.
Ptám se odborníků z odboru životního prostředí našeho městského úřadu, zda lze stavy strak zlikvidovat nebo výrazně snížit. Už neexistuje pojem škodná, ale určitě se tlumí stavy srstnaté nebo pernaté zvěře. Třeba se podaří k naší radosti návrat ptačích zpěváčků zpět do našich zahrad a na naše krmítka.                                                                                                            Oldřich Gregar
O Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí se musí postarat město  

Pardubický kraj nabízí městu Ústí nad Orlicí pomocnou ruku

Zástupci Pardubického kraje jednali tento týden v Ústí nad Orlicí o budoucnosti tamního Domu dětí a mládeže. Je to poslední zařízení tohoto druhu, které ještě kraj zřizuje a které čeká v nejbližší době převod do majetku města. Situaci však komplikuje havarijní stav soukromé vily, ve které DDM sídlí. Radní Pardubického kraje pro školství Jana Pernicová a vedoucí odboru školství Ladislav Forman se v úterý sešli s místostarostou Ústí nad Orlicí Jiřím Holubářem a vedoucím odboru školství Lubošem Mikyskou. Pojednávali možnosti, kam DDM přemístit anebo jak celou situaci vyřešit. Přestože se jedná o zařízení s místním charakterem, o které by se do budoucna mělo postarat město, nabídli Ústeckým pomocnou ruku. „Jednou z možných variant je urychlené nalezení vhodného místa v některé z budov patřících Pardubickému kraji,“ řekla Jana Pernicová. Jednalo by se zřejmě o některé střední školy v majetku kraje, kde by se našly pro aktivity DDM volné prostory.  Další možností je, že město zajistí volné prostory v některé ze svých základních škol. Do 30. června by pak měl být dořešen i převod zřizovatelských kompetencí.
Celý proces by pro město Ústí nad Orlicí případně mohla urychlit a ulehčit i varianta, kdy by Pardubický kraj tuto příspěvkovou organizaci zrušil (kraj není ze zákona povinen DDM zřizovat) a jako nový subjekt bez historických závazků by ho zřídilo město.. Záleží však hlavně na představách a plánech  budoucího zřizovatele – tedy města Ústí nad Orlicí.  
Historické souvislosti Základním kamenem úrazu v tomto případě je, že Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí sídlí v bývalé vile továrníka Jandery, jejímž vlastníkem je nyní soukromá osoba žijící v Praze. Ta její havarijní stav nijak neřeší a nikdo nechce investovat do cizího majetku. Proto už v roce 2009 jednal Pardubický kraj s tehdejší samosprávou města Ústí nad Orlicí o několika řešeních, která se nabízela. Jednou z možností bylo budovu od soukromé osoby odkoupit a za značných finančních nákladů rekonstruovat, další možností bylo najít náhradní vhodné prostory pro další činnost DDM, což se bohužel ve spolupráci s městem nepodařilo. Jako nadějná se jevila i varianta rekonstrukce budov v objektu bývalého soukromého podniku. Ani zde však po analýze potřebných finančních prostředků nedošlo mezi Pardubickým krajem a samosprávou města Ústí nad Orlicí k dohodě. Majetková komise Pardubického kraje totiž nedoporučila s ohledem na výši podnikatelem požadované částky na rekonstrukci objektu a také s ohledem na nejistotu dalšího dlouhodobého používání záměr realizovat.
Většina Domů dětí a mládeže a Základních uměleckých škol, které zřizoval Pardubický kraj, byla v průběhu roku 2009 převedena na města a obce. Zbývají už jen tři ZUŠky a ústeckorlický dům dětí. A právě kolem něj je situaci nejkomplikovanější.

 

Podlahové centrum firmy Jehla začalo prodávat v novÝCH prostorách

Na bývalém parkovišti Primony byla loni postavena nová budova, která vhodně zaplnila  mezeru v zástavbě a navíc přináší do našeho města rozšířený specializovaný prodej. Vznikla tak specializovaná prodejna s velkým rozsahem služeb a velkou nabídkou zboží.  Ač se již prodej  rozběhl, slavnostní zahájení se teprve připravuje, uskuteční se ve čtvrtek 24. března odpoledne od 15 hodin. Lze očekávat i zajímavý program. Ohlášeni, jsou např. Mušketýři ze Šumperka, kteří pokřtí novou budovu.

 

Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ odstartována

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s vyhlásilo soutěž Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Prostřednictvím soutěže se zjišťuje a podporuje zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice. Prosazování opatření zaměřených na rovnost žen a mužů je součástí Priorit a postupů vlády ČR při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže. V souladu s Prioritami a postupy vlády by měl každý úřad začlenit principy rovnosti do své práce ve dvou základních směrech: dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním a ve vztahu k obyvatelstvu, které na území samosprávného celku žije.
Kdo se může této soutěže zúčastnit?
Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. V případě zájmu je nutné do 15. dubna 2011 vyplnit dotazník umístěný na webových stránkách Ministerstva vnitra nebo krajského úřadu a odeslat ho buď v elektronické podobě na Ministerstvo vnitra na adresu ferrarova@mvcr.cz nebo poštou na adresu: PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., odbor řízení rozvoje lidských zdrojů, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7. Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle 974 832 018. Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům pro příslušné kategorie (obce I, II III, krajské úřady) proběhne v červnu 2011 na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra v Praze.

 

Problémy s dotazníky akce "Sčítání lidu"

Je to obrovská práce, zorganizovat takovou celostátní akci. připadlo to na zaměstnance České pošty, také té českotřebovské. U nás nebylo třeba nikoho do této práce nutit,  všichni sčítací komisaři (lépe sčítací komisařky) se  přihlásili(/y)  dobrovolně. A tak máme každý doma hromádku tiskopisů, do jejichž vyplnění se nám moc nechce.  Řada lidí nemá z principu dotazníky ráda a pokud to jen trochu možné, tak je odmítá. O to horší je situace při zajištění sčítání (tedy vyplnění dotazníků) na sídlišti Borek, kde bude v této záležitosti vypomáhat o.s. naděje. Je tedy logické, že do akce v této lokalitě zapojil Český statistický úřad  jako odpovědný organizátor  i pracovníky zdejšího střediska a tak se vedoucí pobočky Jana Pakostová a další pracovník  stali pomocnými sčítacími komisaři. Je to asi jediná cesta, jak v této lokalitě sčítání zajistit. Mezi obyvateli sociálních bytů se totiž také najdou i negramotní lidé. Dovedou se podepsat a to je tak asi všechno, textu, který třeba někdy i přečtou,  nerozumí, dotazníky by bez pomoci nevyplnili.
 
Letní pobytový kurz s výukou angličtiny a němčiny  

Evropská akademie pro demokracii zvažuje ve spolupráci s jazykovou školou A SCHOOL, uspořádání letního pobytového kurzu s výukou angličtiny a němčiny příjemnou, konverzační formou. Rozsah vyučování 6 vyučovacích hodin (vyučovací hodina = 45 minut) denně, Vám zároveň poskytne široký prostor na odpočinek, rekreaci a volnočasové aktivity v krásném prostředí. Zároveň je objem výuky (celkem 40 vyučovacích hodin – první a poslední den 2 vyučovací hodiny, jinak denně 6 vyučovacích hodin) více než dostatečný pro efektivní oživení a opakování Vašich jazykových dovedností. Výuka se předpokládá 4 vyučovací hodiny dopoledne a 2 vyučovací hodiny po večeři. Další velkou předností kurzu je pravidlo komunikace v cílovém jazyce po celou dobu pobytu, tedy i při volnočasových aktivitách a neformálních setkáních. Minimální úroveň, nezbytná pro účast je „mírná pokročilost“ (tedy B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky). Minimální počet účastníků je 6, maximum pro skupinu 12. Prosíme, napište nám do 4.dubna 2011, na mail akademie@ead.cz , zda máte o tento typ kurzu zájem. Do předmětu zprávy uveďte „letní jazykový kurz“.
Jaroslav Hulák  ředitel/director  Evropská akademie pro demokracii  European Academy for Democracy
Masarykovo nám. 17  586 01 JIHLAVA