Českotřebovský deník 80/2011 (17.3.)                                    


Ve středu 16. března se projíždějící motoristé ve směru na Ústí n. O. nemohli na Lhotce nevšimnout práci motorových pil. Krásné jehličnany, které byly chloubou  této lokality padaly k zemi. Důvod je jediný, letos zahájí přestavba čistírny odpadních vod, kde budou investovány velké prostředky. Jen dotace z fondů EU je určena ve výši 208 milionů korun a další desetimiliony bude třeba k této částce přidat z vlastních prostředků Vodárenské společnosti a uvažuje se také o cca 40timilionovém úvěru. Během této přestavby bude třeba zachovat čistírnu odpadních vod v plném provozu. Lze jen doufat, že všechny poražené stromy skutečně překáží a že nejde jen o nějaké usnadnění práce stavbařům, manipulace s materiálem a dopravní přístup.  Fotografie ze čtvrtka 16.3.:

 


Kam se poděli zpěvní ptáci? 


Všimla jsem si také, že zpěvní ptáci ubývají. Zatím tu jsou ještě kosáci. Ale jak dlouho. Nejsem si však jistá, že za vše mohou jen straky. Stačí si všimnout, kolik stromů a také keřů se ve Třebové zlikvidovalo a likviduje. Tento víkend ořezal soused šeříky a pámelníky na veřejném prostranství za svým plotem, aby to měl hezčí. Lidem nedochází, že berou přirozené úkryty ptákům. Raději budou poslouchat motory aut, než zpěv ptáků. Ze zahrad mizí ovocné stromy a nahrazují je jehličnany, stejně tak mizí klasický trávník ve kterém bylo plno hmyzu. V anglickém trávníku, který sekačky každou chvíli upravují, ptáci moc potravy nenajdou. Hlavn ě, aby to bylo hezké.  Možná lidem dojde, že si pod sebou podřezávají větev, protože každý živočišný druh tu má své místo a je důležitý pro udržení rovnováhy. Ale na nápravu už bude pozdě. VV

 

Petiční výstava před školou, které se na nic neptali


Výstavu prosazující  přísnou legislativní ochranu nenarozeného života uspořádalo včera 16.3. v ˇUstí nad orlicí mezi budovou bývalého okresu a střední zdravotnickou školou občanské sdružení Stop genocidě.  Na svých webových stránkách  píše o svých cílech.  Tím je údajně  legislativní obnova ochrany lidského života od početí do přirozené smrti a pomoc mládeži při orientaci v etických otázkách běžného života. Výstavy jsou pořádány před středními školami a univerzitami právě z toho důvodu, že dospívající nejsou záměrně informováni o kruté realitě umělých potratů. Nemohou pak kvůli zatajeným skutečnostem o svém životě a vlastním osudu kompetentně rozhodnout. Také se nemohou pak ani proti této barbarské praxi moderního věku aktivně postavit. S informacemi, které si sami ověří, však může nastupující generace změnit pokryteckou mentalitu naší společnosti. Každý může mít na uvedené cíle svůj vlastní názor.   Ovšem nahlížení zmíněného sdružení a jeho prezentace  je zcela agresivní a demagogická, zřejmě záměrně má šokovat. Aniž by věděli cokoliv o školním vzdělávacím programu školy  staví se do role kritika. Umístili sví šokující panely před školou, aniž  se jakkoliv snažili se školou domluvit. jistě by se při rozumné domluvě dala najít možnost spolupráce. Ovšem o tu  organizátorům rozhodně nešlo. Studentky a studenti zdravotnické školy, které okolo přece jen z části procházely  se nás učitelů ptali na mnohé,  třeba to, proč je  trojice aktivistů  napadala, tak že se spíše vyhýbali, než aby je to přitahovalo. Ptali se také na to, zda jsou aktivisté za tuto práci placeni.  Považovali za neúnosné, aby někdo přišel protestovat před školu, která nemá s problémem vůbec nic společného, jako by protestovali proti samotným studentům. Nedošlo k incidentům, ale agresivní nátlak působící z panelů se minul účinkem - odrazoval.
 
Petice zachrání desítky stromů před skácením 

Několik desítek stromů mezi obcemi Pastviny a Mladkov bude zachráněno. Kvůli modernizaci silnice se původně plánovalo pokácet 160 javorů a lip. ČTK to řekl Martin Kadrman z petičního výboru. "Věřím, že se nám podaří desítky stromů uchránit před kácením. Přesný počet teď nevím, moudřejší budeme po dalším jednání na začátku příštího týdne," řekl Kadrman. Pardubický kraj plánoval modernizaci silnice za 54 milionů korun už loni, později přesunul stavební práce na letošní jaro. Petiční výbor si nechal vypracovat vlastní stanovisko odborníků, které stromy je nutné kvůli stáří pokácet a které mohou u silnice zůstat.
"Snažíme se najít s krajem shodu, aby se pokácelo co nejméně stromů a zároveň se mohlo stavět. Ze strany kraje vítám snahu o problému diskutovat. Proti kácení stromů, které jsou v 'havarijním' stavu a ohrožovaly by bezpečnost silničního provozu a lidí, nemůžeme nic namítat," řekl Kadrman. Zástupci kraje věří tomu, že se obě strany brzy shodnou a začne se pracovat na prováděcí dokumentaci. Stavební povolení už je vydané.  Práce mají začít začátkem dubna, nebo ještě koncem března.  Za stromy, které se vykácejí, se vysadí náhrada.Občanské sdružení pořídilo oponentní posudek, který vypracovali odborníci ze zemědělské fakulty v Brně, není nutné kácet všechny javory, jasany a lípy. Mnoho stromů může u silnice zůstat, aniž budou ohrožovat provoz, dalších 20 až 30 let. Naopak posudek doporučuje pokácet jeřáby, které jsou ve špatném stavu. Některé stromy údajně podle krajského projektu brání v jedné zatáčce ve výhledu, názor univerzitních dendrologů ale konstatuje, že postačí pouze pokácet náletové dřeviny.  Na cenu posudku, pořízeného jen za náklady (za 3000 Kč) se petičníci sami složili. Možná ještě málo zbude na cedulku, která bude umístěna u paty prvního zachráněného stromu. Navržený text:  "Stromy byly zachráněny, protože lid povstal." ...
 
Jarní výstava FLORA OLOMOUC 2011 : Zahrada Hesperidek plná květin 

Výstaviště Flora Olomouc bude od 28. dubna do 1. května 2011  patřit  jarní etapě zahradnické výstavy FLORA OLOMOUC tradičně doprovázené zahradnickými trhy a veletrhem drobné zahradní mechanizace Hortifarm. Pořadatelé slibují, že nabídka největší a nejstarší  květinové výstavy v České republice  - s tradicí od roku 1958 - bude i letos velmi pestrá.
Největší výstavní pavilon  A  bude tradičně vyhrazen hlavní expozici výstavy. Její tvůrce, proslulý zahradní architekt Ivar Otruba se tentokrát inspiroval řeckými bájemi a koncipoval ji jako zlatou „ZAHRADU HESPERIDEK“ s  tisícovkami kusů okrasných výpěstků domácích i zahraničních pěstitelů.   Velkou  květinovou expozici Svazu květinářů a floristů ČR doplní rozsáhlá přehlídka pěstitelského umění dlouholetého partnera olomouckých  květinových výstav Zahradnictví města Vídně, speciální přehlídka orchidejí Thajského království,  tulipánů a hyacintů holandských pěstitelů a polská expozice jarních výpěstků. Na galerii pavilonu A  budou moci návštěvníci obdivovat exponáty floristické soutěže v aranžování květin, letos na muzikálové téma „V hlavní roli:Klobouk“,  a také záplavu balkonovek, cibulovin, jarních trvalek, skalniček, či vodních rostlin v expozici Českého zahrádkářského svazu. V té nebude chybět ani vyhledávaná bezplatná zahrádkářská poradna.  
Velmi přitažlivý bude pavilon E s „japonskou zahradu“ a unikátními exponáty z proslulého Musea bonsají ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Vzácné bonsaje z Japonska, Koreje i Číny – některé starší 250 let -  doplní vystavovatelé zvláštními přírodními kameny „suiseki“,  vodními plochami a drobnou zahradní architekturou. V pavilonu bude rovněž „bonsajová“ poradna s ukázkami tvarování bonsají.  Pavilony G, H a volné plochy  budou  patřit veletrhu drobné zahradní mechanizace Hortifarm a Jarním zahradnickým trhům s nabídkou květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických, či kutilských pomůcek a potřeb.
Volně přístupné  budou  návštěvníkům i sbírkové skleníky výstaviště s exotickou květenou, botanická zahrada Univerzity Palackého a botanická zahrada výstaviště v Bezručových sadech se zajímavými rostlinnými exponáty. Těšit se mohou  rovněž na zábavný doprovodný program s dobrou muzikou a soutěžemi.

Otevřeno: denně od 9 do 18 hodin / Vstupné: 100 Kč - plnoplátci,  80 Kč - studenti, důchodci,  40 Kč - děti 6 až 15 let a mimořádně i pro školní výpravy  (ZŠ a SŠ) vč. ped dozoru,  210 Kč - rodinné vstupné, zdarma - děti do 10 let v doprovodu rodičů, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P. Při hromadné objednávce nad 20 ks vstupenek (do 10. 4.) 20 procent sleva (neplatí na už zlevněné vstupné pro školní výpravy!)
 
První kolo zápasu o zemědělské dotace na období 2013-2020: těsné vítězství ČR na body 

Rada ministrů zemědělství se dnes poprvé oficiálně vyjádřila k podobě společné zemědělské politiky EU po roce 2013. "Je nesporným úspěchem, že se do Závěrů Předsednictví podařilo dostat obě naše stěžejní témata - rovnost přímých plateb a odmítnutí jejich zastropování", uvádí k výsledku dnešního jednání europoslanec Jan Březina, který se zemědělskou problematikou dlouhodobě zabývá a v uplynulých  dnech ve spolupráci s českými diplomaty předložil v EP k návrhu budoucí podoby společné zemědělské politiky dvacítku pozměňovacích návrhů. "Jakýmsi bonusem navíc je zmínka o opuštění historického kritéria při výpočtu přímých plateb, což je pro nás nesporně výhodné", uvádí Březina, podle jehož informací hlasovali proti Velká Británie, Švédsko, Dánsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko. Tyto hlasy však nestačily na vytvoření blokační menšiny. "V prvním ostrém testu našich vyjednávacích schopností jsme určitě obstáli a ukázalo se, že máme dostatek spojenců na to, abychom své požadavky dokázali prosadit. Nyní bude klíčové tyto spojence udržet, což bývá těžší než je získat. Zvláště vyjednávání o společné zemědělské politice EU je známé tím, že spojenecké koalice při něm neoplývají stabilitou a velmi snadno se drolí. Tmelící účinek by naopak mohl mít zesilující tlak Francie a Německa na zachování přechodného období pro zemědělské dotace nových členských států", domnívá se Březina. Březina ale upozorňuje, že konkrétní formulace v Závěrech Předsednictví nejsou zcela uspokojivé a nejsou důvodem k přehnanému jásotu. "Místo o vyrovnání přímých plateb se v textu hovoří o jejich vyrovnávání, což navozuje představu dalšího přechodného období", upozorňuje na úskalí formulace Březina týkající se rovnosti přímých plateb Březina a kriticky nahlíží i na formulaci k odmítnutí zastropování přímých plateb: "Zastropování přímých plateb, které by mohlo z našeho 25 miliardového koláče zemědělských dotací odkrojit až 13 miliard korun, bohužel v textu není výslovně odmítnuto, pouze se konstatuje existence většího počtu států, které zastropování odmítají. I to ale znamená určitý krok vpřed a dobrý výchozí bod pro další jednání", uvádí Březina a dodává, že vyjednávání o podobě společné zemědělské politiky po roce 2013 je během na dlouhou trať. "Abychom měli šanci uspět, musíme si především u nás doma ujasnit, zda je pro nás téma zemědělských dotací prioritou. Zatím z vlády vycházejí různé, mnohdy protichůdné signály a to nás činí do značné míry nečitelnými", upozorňuje závěrem Březina.                  Pro více informací: Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
 
V Pardubicích začínají Selské trhy 

Již tento víkend se mohou občané těšit na Selské trhy. Ty se budou konat pravidelně každou sobotu od 8 do 14 hodin v areálu Pardubického pivovaru až do letních prázdnin. Návštěvníci si budou moci při nakupování vybrat z bohatého sortimentu pochutin přímo od regionálních výrobců. Prodejní akci pořádanou Pardubickým pivovarem a Regionální Agrární komorou podpořil také Pardubický kraj.  V listopadu loňského roku se tento nápad již osvědčil. Na návštěvníky čeká pestrá nabídka ovoce, zeleniny, pekárenských, mlékárenských a masných produktů od regionálních výrobců. Své místo zde mají také včelaři, rybáři, chovatelé a tradiční řemesla. Trhy navíc vždy byly společenskou událostí. Součástí trhů bude také hudební produkce a doprovodný program pro děti. Výhodou staronových Selských trhů je jejich velmi dobré umístění. Areál pivovaru je totiž nedaleko centra města Pardubic, ale také v blízkosti autobusových zastávek MHD, vlakového a autobusové nádraží.