Českotřebovský deník 85/2011 (22.3.)                                    

U Tygra bylo opět veselo  

Včera 21.3. - na 1. jarní den se v kavárničce U Tygra opět  sešla hudební skupina  Vlasta  Babáková, Milada Brůnová, Karel Dohnal a Petr Skalický. Navíc hrál ještě Jan Janíček na kontrabas. Kavárna byla zcela zaplněna do posledního místečka....Foto M. Šebela.      K vystoupení se ještě dodatečně vrátím....
 
Průtah městem působí škody na okolních domech 

Situace se rok od roku zhoršuje a řada lidí, bydlících u hlavní silnice i/14 s tím má své zkušenosti. Vzhledem k tomu, že silnice prochází v délce několika kilometrů přes celé město, není těchto lidí málo. Doprava také míjí tři budovy škol a podílí se na zvýšené nehodovosti.  Za všechny mluví dopis, který v kopii poslala Pavla Tůmova také redakci Čt. zpravodaje.  Dopis byl adresován místostarostovi města Dobromilu Keprtovi a vedoucímu odboru dopravy Ing. Hájkovi.  Mluví jasnou řečí, doprava přes město se nedá omezit, ale mohla by se zklidnit.  Vícenásobné měření rychlosti by tomu mohlo napomoci. Co může udělat město v této věci?  Může  na více místech trasy instalovat orientační měřiče rychlosti a neodkládat to. Možná by to bylo lepší a levnější opatření než rušivé blikající přechody.  To bylo slávy, když se instaloval měřič v Riegrově ulici a od té doby nic, i když jejich pořízení  není nijak drahou záležitostí. Existuje dnes i varianta, která rychle jedoucí vozidlo zastaví - na semaforu se mu rozsvítí červená.  Některé názory však uvádí, že při husté dopravě to může být naopak zdrojem problémů a nehod. Městská policie zatím stále měřit rychlost může jen omezeně na označených úsecích a tak se zatím nutné spolehnout na policii státní. Ta občas na Parníku dopravu sleduje na rozšířeném místě u prodejny MK TECH,  viděl jsem je měřit rychlost také přímo u bývalého Albertu. Je to ale málo..... (mm)
 
Dobrý den, pánové,
obracím se na Vás jako majitelka rodinného domku v ulici Ústecká 436, který leží těsně vedle hlavní silnice E14.
Dovoluji si jménem svým, mé rodiny a dalších sousedů požádat o umístění měřiče rychlosti projíždějících aut. Nemusím Vám jistě sdělovat, jak je hlavní silnice přetížená tranzitní i místní dopravou, otřesy, hluk a prach jsou denním chlebem všech, kdo u ní bydlí. Vím, že v silách dopravní komise Č.T. není tento provoz omezit, ale doufám, že naším společným zájmem je ochránit zdraví, bezpečnost a majetek lidí, kteří jsou tímto způsobem postiženi. Přikládám jednu z fotografií našeho domku, kde je patrné, jak kvůli enormním otřesům praskají zdi. Začátkem února došlo na Parníku také k dopravní nehodě sražení chodce na přechodu v důsledku nepřiměřené rychlosti. Proto Vás žádám o umístění měřičů rychlosti na Parníku, optimálně v obou směrech, aby opravdu došlo ke zklidnění, resp. alespoň psychologickému bloku rychlosti vyšší něž 50. Navrhuji monitorovat úsek u bývalého kina -Albertu, je rovný, domy těsně přiléhají k silnici, řidiči jedoucí od Třebové nabrali rychlost kolem bývalé Primony, kde je komerční zóna, řidiči jedoucí od Ústí vidí rovný úsek a zrychlí. Podle naší zkušenosti především v noci jezdí těsně kolem našich oken naložené kamiony rychlostí 80 km/h. Jistě víte, že tyto měřiče pro větší psychologický efekt bývají doplněny kamerami, které jsou často vypnuté, ale funkci takto plní více, než jen pouhý ukazatel rychlosti. Tento systém mají například Třebovice, a mnoho jiných i zcela malých obcí. Je jasné, že jeden měřič rychlosti u světelné křižovatky v centru města nedokáže zbrzdit rychlost v celém městě. Pokud to bude třeba, mohu doložit podpisy našich sousedů, kteří se k žádosti připojí, městu byly poskytnuty v minulých letech již dvě takovéto žádosti o zklidnění dopravy na Parníku (petici se 120 podpisy předávali mí rodiče Tesařovi), není ale problém, pokud by o to byl zájem, další petici iniciovat. Nepředpokládám ale, že toho bude třeba, jistě se tato záležitost stane jednou z priorit města, vždyť tento měřič na Parníku přislíbil pan místostarosta Keprt již před třemi lety během jednání s mými rodiči. Věřím také, že investice do bezpečnosti a přijatelnějšího bydlení obyvatel nebude v rámci jiných (mnohem větších) investic města opomenuta.
Předem děkuji za kladné vyřízení a technické provedení celé záležitosti, jsem s pozdravem,
Pavla Tůmová, roz. Tesařová  tel. 723261461
 
ZUŠ v Č. Třebové zve všechny zájemce o smyčcové nástroje do Kulturního centra 7. 4. 2011  

Základní umělecká škola v České Třebové byla pověřena Krajským úřadem Pardubického kraje, uspořádáním krajského kola Celostátní soutěže žáků Základních uměleckých škol, obor hra na smyčcové nástroje. Ve čtvrtek 7. dubna 2011 se rozezní v obou sálech Kulturního centra, od 9.00 do 17.15,  tóny houslí, viol, violoncell a kontrabasů. Nebudou chybět ani soutěžící v koncertantním obsazení. Soutěž je veřejná a vstup je volný. Do soutěže postoupilo 71 soutěžících z 16 měst Pardubického kraje. Výkony budou hodnotit dvě odborné poroty, složené z pedagogů ZUŠ různých okresů.  První porotě bude předsedat prof. pardubické konzervatoře, Mgr. Jiří Kuchválek, druhé porotě pak prof. brněnské konzervatoře, Mgr. Jiří Novotný. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost slyšet vynikající výkony, od těch nejmenších, až po dospívající mládež.  Právě při takovýchto příležitostech si musí každý uvědomit, jaké mají Základní umělecké školy své nezastupitelné místo, kde se jejich žákům utváří estetický a morální profil od útlého věku až po dospělost, uvědomíme si, že právě zde je velmi prozřetelné investovat.                                      MgA. Bohuslav Mimra, řed. ZUŠ
 
Den otevřených dveří - komplexní poradenství  pro zrakově postižené  

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Česká Třebová a středisko SIA
pořádá pro členy a širokou veřejnost v úterý 12. dubna 2011
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9.00 do 15. 00
v Mlýnské ulici 900, Česká Třebová
Spolupořadatelé:
Tyfloservis o.p.s. Pardubice  komplexní poradenství pro zrakově postižené
Sagitta l.t.d. s.r.o. Brno  ukázka lup, odborné poradenství
Český klub nedoslýchavých - Help Ústí nad Orlicí  odborné poradenství pro sluchově postižené,
možné i drobné opravy sluchadel
 
Tečka za hokejovou sezónou mládeže                                    

Krajská liga žáků 4.tříd  čtvrtek 17.3.2011 Česká Třebová

TJ Loko Česká Třebová - HC Slovan Moravská Třebová 0 : 5 ( 0 : 2, 0 : 2, 0 : 1 )  Sestava : Kollert/Hriško - Novotný R., Nesejt, Švub, Umlauf, Ruda, Havránek, Stolín, Pecha, Martinec,Koutecký,Verner J., Cihlář, Kubíček, Řehák 
Ve čtvrtek jsme udělali opravdovou tečku za soutěžní sezónou 2010/2011. Obstarala ji dohrávka 4. tříd s Moravskou Třebovou. Do utkání jsme nastoupili s omladinou v sestavě. Na hře bylo sice znát, že se hoši trochu rozkoukávají, přesto nezklamali a odehráli celkem dobrý zápas. Škoda jen, že se nepodařil vsítit alespoň čestný gól do branky hostí. Závěrem bych chtěl poděkovat za právě ukončenou sezonu všem zúčastněným: hráčům za tréninkové úsilí, rodičům a příznivcům za podporu, a celému realizačnímu týmu mládeže za odvedenou práci při zajištění tréninků i utkání. Děkuji!                                                                   Stanislav Ruda, trenér mládeže 
Hokejová mládež trénovala s Martinem Hostákem

Začátkem března navštívil trénink naši mládeže Martin Hosták (bývalý reprezentant ČR, hráč klubů Sparta Praha, Philadelphia Flyers, MoDo,.., trenér, komentátor). Jako zmocněnec Krajského svazu ledního hokeje, zodpovědný za rozvoj mládeže, přímo na ledové ploše sledoval dění během tréninku a byl nápomocen radou jak trenérům tak dětem.  Závěrem tréninkové jednotky provedl její zhodnocení. V našem klubu nešetřil chválou na kvalitu shlédnutého tréninku. Pochválil naši mládež i práci trenérů, vhodnost jednotlivých cvičení a celkovou skladbu tréninkové jednotky.  Jeho hodnocení bylo, zejména pro trenéry, velmi povzbudivé a motivační pro jejich další činnost s našimi hokejovými nadějemi.                                                                                                                  Stanislav Ruda, trenér mládeže
 
 
Přehrada Pastviny v knižní podobě  

V druhé polovině června letošního roku vyjde kniha pastvinského rodáka Emila Trojana o stavbě silničního viaduktu a přehrady Pastviny, která se budovala v letech 1932 až 1938. Na 172 stranách je více než 400 dobových fotografií ze stavby, ale i pohledů na dávno zaniklé domy a stavení v údolí dnes již zaplavené vodou řeky Divoké Orlice.
Abychom zajistili pro obyvatele Pastvin a okolních obcí a měst co nejpříznivější cenu, která bude 250,-- korun, v běžném knihkupectví pak 500,-- korun, žádáme případné zájemce, aby si knihu objednali včas do 25.května na těchto kontaktech. Martin Vaňourek, Dolní Krčmy 34, Mohelnice 789 85, nebo na mohelnicko@seznam.cz či na záznamník 583 453 175 nebo fax 583 453 174.
V červnu by pak ve spolupráci s obecním úřadem v Pastvinách proběhla autogramiáda pana Trojana, kde by si občané pak mohli knihu vyzvednout.Děkujeme za Váš zájem.                                                                             Martin Vaňourek, vydavatel

 

Svitavský betlém by se měl vrátit domů.

V minulém týdnu otiskl Svitavský deník rozhovor s ředitelkou Východočeského muzea v Pardubicích Jitkou Rychlíkovou. Paní ředitelka v jeho závěru vyjádřila názor, že nelze uvažovat o navrácení svitavského betlému zachráněného před zničením pracovníky místního muzea zpátky do Svitav. Nezbývá mi, než uvedené vyjádření trošku zkorigovat. O navrácení betlému do Svitav nejen že uvažovat lze, ale já osobně jsem připravena se zasazovat o to, aby se tak v co nejkratší době stalo. Vlastníkem betlému je Pardubický kraj a pokud město Svitavy požádá o jeho vydání a budou splněny zákonné podmínky, jsem připravena předložit Radě a poté i Zastupitelstvu Pardubického kraje návrh na jeho navrácení.  A nejedná se jen o samotný betlém, ale také o řadu dalších sbírkových předmětů, které byly v totalitních letech ze Svitav do pardubického muzea převezeny, aby udělaly místo muzeu dělnického hnutí.
Cením si bývalých i dnešních zaměstnanců Východočeského muzea za to, že se postarali o záchranu těchto sbírek, zejména pak právě betlému, který byl určen k fyzické likvidaci. Věřím však, že i oni sami budou mít největší radost ze své práce, pokud se tyto věci vrátí tam, kam historicky i morálně patří – do Svitav.
Jana Pernicová, radní Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památky