Českotřebovský deník 86/2011) 23.3.                                     

Popelka přijela z Olawy   

I letos se mohly děti z českotřebovských mateřských a základních škol, gymnázia a praktické školy pokochat baletním představením. Podívat se přišli také dámy a pánové z domova důchodců. Baletní soubor z Olawy tentokrát nacvičil pohádku o Popelce. Ve čtvrtek 17.3. proběhla v Kulturním centru zkouška a v pátek 18.3. se konala českotřebovská premiéra před diváky. Většina malých baletek se začala tomuto umění učit ve svých třech letech a nyní jsou ve věku 5 - 13 let, proto je představení nejen krásné, ale také velmi roztomilé
 
Alej Maxe Švabinského zatím druhá nekrásnější v kraji?

V elektronickém hlasování, které je k dispozici na webu regionálního muzea Chrudim se již pořadí změnilo.  Jako nejlepší je oceněna alej v Chocni s 29%  hlasujících. Pro Alej Maxe Švabinského  hlasovalo zatím 24% hlasujících. Po počátečním jasném vedení  jsme byli nyní předstiženi. Hlasování však pokračuje a bude uzavřeno až 14. dubna! Podpořte českotřebovskou alej v elektronickém hlasování! Jak vidíte, tak hlasy těch, kteří ještě nehlasovali, budou ještě potřebaHlasovat můžete na tomto odkazu: http://www.muzeumcr.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=73&Itemid=118
 
Příští týden bude v zahájen kurs pro začátečníky na PC   

Kurz bude v učebně informatiky v Základní škole, Habrmanova 1500.
Zahájení ve středu 30. 3. 2011,  pokračování 4. 4. 2011, 6. 4. 2011, 11. 4. 2011 a 13. 4. 2011. Vždy od 16:00 do 18:00 hodin
POZOR - ZMĚNA DOBY CVIČENÍ VODNÍHO AEROBIKU 

Od pondělí 11.4. cvičíme od 17.30 - 18.30 hodin! Zveme tímto ženy i muže všech věkových kategorií na cvičení Vodního aerobiku, které od dubna cvičíme v časově příhodnějším termínu. Zároveň tímto děkujeme firmě EKO-Bi za možnost využití bazénu k tomuto účelu.
Za TJ Plavecké středisko Klaclová Renata.
Hokejisté na zájezdu na Slovensku 

Ve dnech 18. - 20. března 2011 pobýval  tým českotřebovských hokejistů na reciproční přátelské návštěvě v našem partnerském městě Svit. Návštěva se pravidelně opakuje od postavení nového zimního stadionu v České Třebové,  jeden rok jedou Třebováci do Svitu, druhý rok hostíme  slovenské hokejisty u nás. Letos se hrálo na Slovensku.  Ač tým odjel poněkud oslavený jen ve 12 hráčích a dokonce bez brankáře, přesto se mu (s vypůjčeným brankářem a několika staršími hráči) podařilo bodovat. V přátelském utkání Třebováci jako hosté vyhráli 4 : 7
 
Sloučení středních škol doporučuje také školský výbor

Návrh sloučení několika středních škol v kraji posoudil na svém mimořádném jednání 22. března také Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a doporučil Radě Pardubického kraje tyto kroky schválit. Jedná se o sloučení Střední školy cestovního ruchu Choceň s Obchodní akademií Choceň, Středního odborného učiliště technického Přelouč s Gymnáziem Přelouč a Střední odborné školy a Středního odborného učiliště technických oborů, Česká Třebová, Skalka 1692, s Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou Gustava Habrmana, Česká Třebová.  
Členové výboru projednali navrhované změny také s přizvanými hosty, Naďou Černou z Úřadu práce v Pardubicích, která se vyjadřovala k předloženým změnám z hlediska uplatnění absolventů na trhu práce, a Josefem Machkem, který se podílel na přípravě analýzy středních škol v Pardubickém kraji a v letech 2008 a 2009 prováděl inventarizaci vybavenosti odborných škol. Výsledkem konstruktivní diskuse bylo doporučení Radě Pardubického kraje navrhované změny schválit. „Jsem ráda, že výbor skutečně plní roli poradního orgánu rady, a to bez ohledu na politickou příslušnost a profesní zaměření jeho členů. Mrzí mě ale přístup některých členů, kteří rozhodně nepatří k těm nejaktivnějším, zato s neskrývaným potěšením podrývají autoritu tohoto výboru uváděním mylných či zavádějících informací v tisku,“ řekla krajská radní Jana Pernicová.  Návrh na sloučení škol projedná Rada Pardubického kraje v pondělí  28. března a poté bude předložen k projednání Zastupitelstvu Pardubického kraje, které zasedá 14. dubna. 
Předmětem jednání školského výboru byly také výsledky tzv. přijímacích zkoušek nanečisto či dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Diskuse se dotkla rovněž plánované transformace dětských domovů a inkluze ve speciálním školství, tedy integrace žáků speciálních škol do škol základních.
Občanské sdružení Tady není developerovo si Vás dovoluje pozvat na veřejnou debatu o Nákladovém nádraží Žižkov,

která se uskuteční v pondělí 28. března od 13:30 do 17:30 v kině Aero, Biskupcova 31, Praha 3. Debatu bude moderovat Jakub Železný. Program debaty:
13:30 - 13:40 Úvodní slovo organizátora
13:40 - 14:50 Panel I. - Historie, dopravní řešení a širší vztahy Nákladového nádraží Žižkov 14:50 - 15:10 Přestávka, prostor pro dotazy novinářů 15:10 - 16:20 Panel II. - Urbanismus, developerské projekty, využití budov Nákladového nádraží Žižkov 16:20 - 16:30 Přestávka 16:30 - 17:30 Diskuse
Potvrzení panelisté: Ing. Leoš Anderle, ředitel developmentu Sekyra Group, a.s., Ing. arch. Jan Aulík, architekt, vedoucí ateliéru na FA ČVUT PhDr. Richard Biegel Ph.D, jednatel Klubu za starou Prahu, ÚDU FF UK Ing. arch. Otto Dvořák, Discovery Group, a.s PhDr. Benjamin Fragner, ředitel VCPD FA ČVUT Ing. Vladislava Hujová, Starostka Městské části Praha 3 Ing. arch. Zdeněk Lukeš, historik architektury Ing. Milan Matzenauer, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro správu majetku ČD Ing. arch. Petr Preininger, architekt a urbanista, specialista na dopravní řešení Ing.arch. Jan Sedlák, urbanista, vedoucí ateliéru FA ČVUT Ing.Kateřina Szentensiová, pověřená řízením Útvaru rozvoje hl. města Prahy prof. Rostislav Švácha, Ústav dějin umění AV ČR, AVU, FF UP
 
České firmy stále podceňují budování firemní identity a značky 

Mnoho českých firem stále podceňuje budování firemní identity a značky a tím, aniž by si možná byly toho firmy vědomi, nejenže přicházejí o peníze, ale především přicházejí o zakázky a zákazníky, ať už nové či stálé. Postavte své podnikání na firemní identitě a začněte vydělávat.
Začněme trochu netradičně jedním příkladem. Majitel firmy si pořizuje automobil a není mu líto investovat do nákupu větší finanční obnos, přestože auto s ohledem na jeho cenu nemá pro firmu žádný význam a hned v den koupě ztrácí svou původní hodnotu. Ale když má majitel malé a střední firmy takovou částku investovat do své firemní značky či identity, přijde mu investice ve většině případů vysoká, dlouho zvažuje, zda do této investice dát peníze, a v mnoha případech to nakonec buď neudělá, nebo se snaží na své investici ušetřit. Budování firemní identity a s tím související budování značky mu přitom vložené peníze zhodnotí – a hlavně se mu investice vrátí a na konec mu i významně vydělá. Pokud je vaše image nad zájmy vaší firmy, budeme rádi, když se nám ozvete, a zdarma využijete poradenství, proč byste měli investovat do budování své značky a firemní identity a jakým způsobem na tom vydělat.
Tohle vše a mnohem víc, včetně kompletních služeb vám nabízí Projekt Marketing+Design. V dubnu 2011 spouští projekt kampaň na podporu informovanosti českých firem v budování firemní identity a značky. Projekt Marketing+Design, poskytuje mimo jiné výhodné spojení marketingové strategie a design strategie „pod jednou střechou" a umožňuje tak účinně a efektivně realizovat strategii prodeje výrobků a služeb. Tato kampaň bude komunikována mailingem, direkt mailem a odbornými články ve vybraných médiích.
Cílem kampaně je zvýšit informovanost a konkurenceschopnost českých firem v reálném prostředí a zlepšit jejich povědomí o firemní identitě a budování značky. „Současný marketing se cíleně zaměřuje na budování značky. Důležité je ale uvědomit si, že hlavním záměrem strategického marketingu malých a středních firem je budování identity firmy a to pak následně zahrnuje i budování značky. Strategickým marketingovým řízením firma cíleně posiluje svou identitu na trhu a tím získává větší pozornost zákazníků a efektivněji využívá marketingový rozpočet“, říká Tereza Svobodová, specialistka na strategický marketing. „Řada firem dělá stále chybu v tom, že nemá vybudovanou identitu a cíleně nebuduje svou značku. Díky tomu pak nemůže fungovat samotný obchod firmy, získávat nové zákazníky je těžké a cíleně pracovat s těmi stávajícími je pro firmu příliš složité nebo dokonce zcela nemožné. Čím déle funguje firma tímto způsobem, tím více přichází o své peníze, čas, image a hlavně o podíl na trhu“, doplňuje informace Klára Voborníková, specialistka na strategický design. Budování firemní identity musí procházet napříč celou firmou a hlavně její komunikací ven z firmy nejen směrem k zákazníkům, ale i k dodavatelům. A to od strategie, přes logo, samotnou image a marketingové nástroje až po obchod a firemní cíle a vize.