Českotřebovský deník 92/2011 (29.3.)                                    
100 tanečnic a tanečníků Taneční školy Česká Třebová reprezentovalo v Hronově  

V sobotu a v neděli 26. – 27. 3. se konal 10. ročník mezinárodní taneční soutěže Hronovské Jablíčko 2011. Akce se zúčastnilo přes 1600 tanečnic a tanečníků z celé České republiky, Slovenska a Polska. Taneční školu Česká Třebová reprezentovalo v 8 choreografií 100 tanečnic a tanečníků.
  • Černá půl, půl bíla (scénický tanec) – 2. místo
  • Noční rej (streetdance děti) – 3. místo
  • Hard Candy – Agony Crew (streetdance) – 3. místo (elite)
  • Pradlenky (scénický tanec) – 4. místo
  • Dokaž to! (streetdance) – 5. místo
  • Roboti (discodance) – 6. místo
  • Welcome to the Movie (streetdance) – 5. místo (elite)
  • Zelené víření (scénický tanec) – 7. místo (elite)

Poděkování za reprezentaci Taneční školy i celého města patří všem tanečnicím i tanečníkům, kteří předvedli skvělé taneční výkony. Poděkování patří i všem maminkám a babičkám, kteří nás na soutěž doprovázeli i všem, kdo nám doma drželi palce.

 
Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí absolvovalo závěrečné připomínkování hradní koncepce 

Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí, o.s. postoupilo závěrečné připomínkování hradní koncepce před jejím dokončením. Přítomni tohoto řízení byli ing. arch. Hanzl z firmy GIRSA AT, které bylo zpracování koncepce zadáno, Bc. Zuzana Vařeková, zástupkyně Národního památkového ústavu v Pardubicích, a Mgr. Jaromír Šebetka, tajemník Městského úřadu Brandýs nad Orlicí. Bohužel političtí zástupci radnice se nedostavili, poznatky ze schůzky jim však bude interpretovat pan Mgr. Šebetka.
Přítomní se věnovali struktuře, obsahu i logice doposud zpracovaného materiálu i principům postupu záchrany hradního komplexu. Schůzka byla přínosná zejména z důvodu setkání všech zainteresovaných stran. Došlo k dohodě na maximální možné koordinaci postupu, přičemž sdružení vysoce ocenilo vstřícnost tajemníka městského úřadu Mgr. Šebetky, zejména v první etapě záchranných prací, která není tolik závislá na finančních prostředcích, jako spíše na materiálu v podobě dřeva. Po zpracování projektu výdřevy a bednění ohrožených částí hradu statikem, může být teoreticky přistoupeno k realizaci v nezbytné míře. Bc. Zuzana Vařeková z Národního památkového ústavu přislíbila vstřícnost i poskytnutí rad, zkušeností a doporučení. Ing. arch. Hanzl si vyslechl všechny výhrady vůči koncepci a přislíbil zapracování připomínek, zejména se jednalo o potenciální přemostění druhého šíjového příkopu či opětovné potenciální navrácení rozhledny do prostoru hradního areálu. Zároveň se seznámil s úmyslem výstavby dřevěného přístřešku v prostoru předhradí, kde by měl být skladován materiál. Ing. arch. Hanzl s návrhem souhlasil, poněvadž plně koresponduje s jeho koncepcí. Námitky nevyjádřila ani Bc. Vařeková. K realizaci přístřešku by mohlo být přikročeno již letos.
Sdružení ve své dosavadní činnosti vychází z principu, který nastolil předseda sdružení Michal Slánička. Ten je postaven na trojdimenzionálních cílech. Prvním je záchrana hradní zříceniny samotné s přispěním české vědě v oblasti poznatků, druhý pilířem je přínos v oblasti cestovního ruchu, a třetím pilířem je sociální aspekt celého projektu, který zohledňuje osoby s handicapem, ale zahrnuje i práci s národnostními menšinami. Z těchto principů, které přítomni bez výhrad přijali, bude vycházeno i nadále. Všechny tři pilíře jsou vzájemně propojené a prospěšné tak, aby prokázaly celospolečenský přínos a efektivitu vynaložených prostředků.
Sdružení využilo příležitosti a místopředseda Bc. Zdeněk Skalický předal Bc. Zuzaně Vařekové nejnovější geodetické zaměření hradu. Národní památkový ústav je tak již druhou institucí po radnici v Brandýse nad Orlicí, která zpracované zaměření má k dispozici. Finanční manažer sdružení Lukáš Chadraba se věnoval v diskusích s ing. arch. Hanzlem a Bc. Vařekovou finanční stránce plánované záchrany a možnosti využití dotačních titulů z kraje, Ministerstva kultury ČR i Evropské unie. Nejnovější výpočet nákladů stanovil náklady na záchranu hradu ve výši sedmnácti milionů korun, což je vzhledem k stavu památky velmi příznivá výše. Za problém přítomnými byla označena výše spoluúčasti města Brandýs nad Orlicí z důvodu nízkého rozpočtu města.
Zúčastněné strany jednání shledaly jako přínosné a obecně prospěšné. Konečná verze koncepce hradní zříceniny Brandýs nad Orlicí by měla být sdružení oficiálně předána v druhé polovině května. Následně bude koncepce předána městu, zejména k projednání zastupitelům města. Sdružení již v této chvíli podniká kroky pro realizaci záchranných prací v rámci navržených etap obsažených v návrhu koncepce.
Za Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí, o.s. 29. 3. 2011 v Brandýse nad Orlicí                          Michal Slánička

 

Dva pády z výšky znamenaly dvojnásobnou tragédii

Krátce před sedmou hodinou ráno na sídlišti Štěpnice v Ústí nad Orlicí došlo k pádu osmačtyřicetileté ženy z okna sedmého patra panelového domu. I přes okamžitou pomoc žena vážným zraněním, která se neslučovala se životem, na místě podlehla.Pro přesné zjištění příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva. Okolnosti a příčiny pádu budou předmětem dalšího šetření. 
Včera v pondělí po půl dvanácté policisté vyjížděla Policie z Ústí n.O.  k vážnému případu do České Třebové. Podle svědeckých výpovědí měl padesátiletý muž vylézat z okna ve čtvrtém patře a při tom spadl. Na místo byl přivolán i vrtulník lékařské pomoci. I přesto, že první pomoc následovala ihned, muž vážným zraněním podlehl. (údajně měl být zamčen v bytě) Kriminalisté na místě nezjistili žádné známky cizího zavinění. Bude provedena pitva. Okolnosti pádu budou předmětem dalšího šetření.
 
Místopředseda lidovců a senátor Petr Šilar plánuje triumfální návrat do vysoké politiky, chce definitivně skoncovat s letním časem. Ten podle něj prý snižuje dojivost krav.  
„Jsem senátor z venkovského volebního okrsku, jsem takzvaně zvolen venkovany," prohlásil Šilar v úterních Impulsech Václava Moravce. Časový posun údajně komplikuje lidem na venkově život.
„Snižuje to dojivost," vysvětloval vážně senátor. Když moderátor Václav Moravec zapochyboval, tak ho Šilar vyvedl z omylu slovy o tom, že „krávy, než si zvyknou na změnu času," tak méně dojí. To souvisí s biorytmy, a to nejen těmi zvířecími. Dřívější vstávání údajně narušuje přirozený rytmus až třetině lidí. Senátor neopomněl opět podotknout, že se tento problém týká hlavně Čechů, kteří žijí mimo velká města. „Lidé tam problémy mají daleko jinačí než ve městě, nebo dokonce v Praze, takže jim to vážně vadí," dodal.„Zuzana Roithová interpelovala Evropskou komisi," upozornil Petr Šilar s tím, že otázkou letního času se zabývají i jeho kolegové. Aby něco takové unie vůbec projednala, tak by předkladatelé museli získat pod petici alespoň milion podpisů ze tří členských států unie. „Už máme kontakty na Slovensko, v Rakousku a do Polska," předestřel další plány lidovecký místopředseda, který se malého zájmu lidí vůbec neobává, o svých plánech již píše na internetu. "Mě explodovala webová stránka, mám přes sto příspěvků," prohlásil hrdě, nyní hodlá uspořádat veřejnou diskusi o nutnosti pravidelného posouvání času. V závěru debaty se lidovecký senátor dotkl i svých dalších témat. Nelíbí se mu, jak stát přistupuje k zemědělské výrobě. „Stát jaksi nechává zemědělství napospas evropské unii," uvedl. Navíc nedokáže dostatečně chránit českou půdu. „Prodávat ji cizincům či velkým korporacím" nepovažuje lidovecký místopředseda Petr Šilar za správné.                                                          (Parlamentní listy)
 
Drahý benzín donutil Čechy nechat auta v garáži

Hradec Králové – Cena pohonných hmot je v České republice historicky nejvyšší. To se výrazně promítá v rodinných rozpočtech a mnohé rodiny zvažují, zda vůbec s autem vyjedou. Lidé, kteří bydlí poblíž hranic a auto denně používají, jezdí dokonce tankovat k sousedům. „Cena benzínu bude i nadále stoupat. Proto se čím dál více lidé zajímají o spotřebu, hlídají si ujeté kilometry a celkově snižují počet zbytečných jízd autem,“ hodnotí současnou situaci Tomáš Hoplíček ze společnosti HI Software Development. Cenu benzínu tvoří z 38 % spotřební daň, 20 % je DPH, 5% je marže a samotná cena ropy je 37 %. Velmi často dopravci, ale i soukromá vozidla tankují v zahraničí, protože je to mnohem výhodnější. Plán vlády, že zvýšením spotřební daně z benzínu, přijde do státní kasy několik miliard, vůbec nefunguje. Efekt je opačný – ti, co tankují v zahraničí, platí daň mimo Českou republiku. „Ke zdražení paliva výrazně přispěla vláda. Z každého litru jde státu přes dvanáct korun,“ vypočítává Tomáš Hoplíček a dodává, že patříme opravdu k nejdražším zemím Evropy.  Mgr. Eva Fruhwirtová