Českotřebovský deník 93/2011  (29.3.)                                   

Volební shromáždění členů Krajské hospodářské komory Pardubického kraje pro oblast Orlicko    

Dne 30. března 2011 od 16.00 hod se v obřadní síni českotřebovské radnice  konalo volební shromáždění  členů hospodářské komory s tradičním programem: Účastníci jednání, mezi kterými byl také jako host poslanec Parlamentu ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., vyslechli zprávu o činnosti oblastní rady , výroční zprávu a také rámcový plán činnosti na letošní kalendářní rok. Zvolili nové složené  oblastní rady Orlicko a své zástupce do Krajské hospodářské komory Pardubice a také na sněm Hospodářské komory ČR. Předsedou oblastní rady Orlicko je Ing.Vlastimil Dytrt, zástupcem do Krajské komory P. Hildebrand. Hospodářské komora má v České Třebové již od založení dvou kancelář, která sídlí v budově pobočky ČSOB v Nádražní ulici (vchod z ulice Pražského). Vedoucí kanceláře je Jana Lukesová. V naší oblasti  má hospodářská komora 41 členů - právnických osob a 25 členů - fyzických osob.  Přímo z České Třebové  jsou členy hospodářské komory např. Korado, a.s., ČD - DKV, CZ LOKO,  Drumel a Co, s.r.o., IMS - Drašnar, s.r.o.,  LDM, s.r.o., Orlík, VD,  SOŠ a SOU TO Skalka,  VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana.  Z fyzických osob najdeme mezi členy Karla Dohnala,  JUDr. Ladislav Hostýnek, PaedDr. Petr Kratochvila, Ivana Juklová.
 

Ekvádor: Jak bádat s botanikou na sopečném popelu a jak se žije v horní Amazonii  aneb též:
Zploštělá zeměkoule a nejvyšší hora světa v Andách ? 

Přednáška geobotanika a krajinného ekologa, profesora Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Pavla Kováře o zážitcích z tříletého vědeckého projektu při studiu schopnosti tropické vegetace osidlovat sopečné substráty a z návštěv různých končin jihoamerické rovníkové země.
Přednáška se koná v České Třebové ve čtvrtek 7.4.2011 od 18.00 hodin  v Ekocentru Podorlicko  (Podbranská ulice 1)
Akce je podpořena Pardubickým krajem
Další akce: V neděli 10.4. je to Hledání jara na stezce – vycházka se soutěží na smyslově naučné stezce u České Třebové.
 
V Králově zahradě opět kvetou bledule. Pojeďte se podívat v sobotu s ochránci přírody Podorlicko!                             

  
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí  - program činnosti na rok 2011                                                          

Výstavy v Galerii pod radnicí 
             
4.2. - 27.2.                  Sudety uvnitř  fotografie členů Fotoklubu Lanškroun                                                                    
11.3. - 1.4.                  20 let vydavatelství Oftis  
15.4. - 8.5.                  Jiří Brázda – volná grafika a exlibris                                                                                                        
20.5. - 12.6.                Grand Prix architektů 2010                          
17.6.-  10.7.                František Kupka Čtyři příběhy černé a bílé ke 140. výročí narození                                
15.7. - 6.8.                  Jubilanti KPU 2011 
František A. Bečka, Jarka Bittl, Pavel Gríger,  Václav Hejnák, Vladimír Skalický, Marie Švecová                 
12.8. - 4.9.                 Ústecký salon 2011                                                                                                                                             malba, kresba, grafika, keramika, plastika, objekty, fotografie, krásná literatura
15.9. - 7.10.               Studenti SŠUP Ústí nad Orlicí                                                                           
14.10. - 6.11.             Sběratelé exlibris Východočeského regionu                                                              
11.11. - 2.12.             Jiří Slíva - grafika a kresba 
16.12.- 1.1.2012        Vánoce v galerii vánoční motivy v dílech českých umělců, výstava obrazů, grafiky, keramiky a knih   
Besedy s výtvarníky, literárně-hudební pořady, cesty za uměním - sál Základní umělecké školy
28.10.                         Sváteční koncert 
Webová kamera opravena

Všechno má svou životnost a také i webová kamera, vystavená na střeše rozmarům počasí. Již loni v létě začala "neposlouchat", aby pak v zimě vypověděla poslušnost nadobro a zcela oslepla. Po marných pokusech zajistit opravu začala potom sloužit kamera nová, nejdříve v pokusném režimu. Nyní již má přidělenou novou Ip adresu a opět pravidelně vysílá své obrázky každou hodinu a ukládá je také do paměti, takže si můžeme zmapovat průběh počasí v České Třebové v posledních  24 hodinách. takže když odjedete ze Třebové, tak se můžete na vlastní oči přesvědčit, jak se máme tady doma.... kamera je  přístupná z webu Čt. zpravodaje a je umístěna "kmenově" na stránkách www.probit.cz. .
 
Fotografie Adama Duška z Indie jsou vystavené v Kavárničce u Tygra do 10.4                                      

Lechtivá komedie pod vedením Alexandra Gregara v ústecké Malé scéně                                                                             
Ve čtvrtek 31. března od 19 hodin se v ústeckoorlické Malé scéně  představí kvintet hereček souboru Vicena Jarmila Petrová, Zuzana Průchová, Květa Richterová, Lenka Kaplanová a Eva Šreibrová, jež pod vedením Alexandra Gregara nastudovaly lechtivou hru Pauly Vogel s názvem Nejstarší řemeslo. Komedie o sexu v každém věku byla zatím pokaždé vyprodaná, a tak se dá v útulném sále Malé scény,. Hra by s ejistě dobřre vyjí mala i v v českotřebovském prostředí.  Pozveme ústecké dámy také k nám?  
 
Trip bude mít také ústeckoorlickou premiéru - v sobotu 2. dubna v ústecké Malé scéně.                                                      

Opravdická premiéra tohoto cca 20timinutového filmu a filmu o fimu , a koncertu púísní z filmu  byla v českotřebovském Národním domě na 2. svátek vánoční. ,“ Nyní zvou oba hlavní aktéři, třebovští rapeři na první ústeckou projekci, jejíž začátek je stanoven na 19. hodinu. 
 
Kraj projevil solidaritu s oběťmi zemětřesení v Japonsku                                                                                                        

Praha (30. 3. 2011) -  Kondolenční knihu na japonském velvyslanectví dnes podepsal  náměstek hejtmana Roman Línek. Uctil památku obětí ničivého zemětřesení v Japonsku jménem více než  půl milionů občanů Pardubického kraje.
„Jménem obyvatel našeho kraje jsem vyjádřil hlubokou solidaritu s Japonci, kteří utrpěli nenahraditelné lidské ztráty. Pardubický kraj pošle na pomoc postižené zemi  200 tisíc korun, které předáme japonskému velvyslanectví jako výraz pospolitosti s lidmi potýkajícími se s následky přírodní katastrofy,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.  
 
Zrušte letní čas - ohlasy                                                                                                                                                               

Naprosto souhlasím s paní profesorkou.  Letní čas je naprostá pitomost a děkuji senátoru Petru Šilarovi, který se nebojí na tento nesmysl upozornit a bojovat proti němu.   Tomáš Zdechovský
 
Vážení, stále si v době změny času (letní/zimní) stěžujeme na problémy s tím spojené. Protože jsem analytik, zkusme se podívat, kde je problém: 1/ v letním čase 2/ v zimním čase 3/ ve změně  Já si myslím, že 3/ je správné.Zkusme řešit původ problému Po aklimatizaci? na nový čas jsme většinou spokojeni (výjimky se vždy najdou). Po týdnu, kdy chodím do práce pozdě, jsem s letním časem spokojen, protože odpoledne jsem schopen i něco udělat, když je ?delší? den.  Letní čas používáme většinu roku (7 měsíců z 12), tak zkusme ponechat letní čas celý rok a nepřecházejme zpět na zimní. Myslím si, že ve "vyšší politice" máme dost jiných důležitých problémů k řešení než je taková "drobnost" jako změna času. S pozdravem Jiří Borovec  e-mail: jiri.borovec@email.cz
 
Pane kolego, samozřejmě ,že odpovídáte správně  za 3/. Ale ten problém zajímá tolik lidí,že jsem se divil... Politika se dělá pro normální lidi a jejich problémy, ne pro problémy těch nahoře. Taky v té vyšší politice to zavedli, tak to ty ve vyšší politice musejí změnit, když je to proti některým lidem. Ahoj Petr Šilar
 
Dovoluji si přiložit pár svých osobních poznámek. Já osobně nesu změnu ze zimního na letní čas jako dost nepříjemnou: Jdu spát podle zimního času, jak jsem zvyklá, takže o hodinu později podle letního času. Ráno musím vstávat podle letního času, takže o hodinu dřív. Jsem typ "sova", který - i zdůvodů provozních, pracuje spíš do nočních hodin. Jako fyziolog cítím nevhodně posuny času, protože organismus je nastavený na určité rytmy a žaludek i spánek se hlásí bez ohledu na lidské posuny času. Je to vidět zvláště na malých dětech, kterým také rodiče těžko mohou vysvětlovat, že musí s papáním počkat nebo jít spát dřív.
Pokud chtějí a potřebují lidé vstávat brzy ráno, nic jim v tom nebrání, jestli vstanou ve 4 nebo v 5 nebo v 6, tak jak to vždycky na venkově bývalo. Takže já jsem proti umělým posunům času, stejně se s tím nic ohledně spotřeby energie neušetří. Velké podniky, kde se dříve pracovalo od 6 hodin snad již ani neexistují... S pozdravem všem  Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
 

Zastavování vlaků v Dlouhé Třebové má být  zachováno.                                                                                                        

 Svědčí o tom reakce z více stran, potvrzuje se, že první návrhy nejsou prosaditelné. podobně museli autoři návrhu ustoupit  a původní záměr zrušit osobní dopravu na trati z vysokého  Mýta do Litomyšle  se realizovat nebude, doprava však bude omezenější,  V případě Dlouhé Třebové  je ovšem třeba bojovat dál, protože kompromis by mohl znamenat, že zde symbolicky zastaví jen  pár vlakových spojů, nově vybavená zastávka a velká obec si zaslouží plnohodnotné vlakové spojení,  Pokud by neměly zastavovat zde, pak by bylo třeba zrušit většinu dalších zastávek, např. z Chocně  do Pardubic.    Smysl by to nemělo žádný.  Dlouhá Třebová je moderně vybavená zastávka, rekonstruovaná v roce 2003, má také plošinu pro dopravu invalidů...
 

Počítačový kurz pro začátečníky                                                                                                            

Kurz bude v učebně informatiky na Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice 200
Závazné přihlášky v IC Česká Třebová (na radnici)
Ve spolupráci s Kabelovou televizí Česká Třebová – připojovatelem  internetu.
Pomohu vám „chytit dech" v oblasti počítačů. Naučíte se nenáročnou formou využívat internet k získání informací například o sportu, kultuře, zdraví, cestování, případně i k nákupům na internetu.
Kurz je určen každému, kdo se chce naučit základům práce s PC, používat internet a ovládat základní kancelářské programy jako jsou Microsoft Word, Excel, založení e-mailové schránky a její užívání.
Nejsou potřebné žádné předchozí znalosti, účelem je získání návyků pro práci s počítačem.
Kurz je založen na: názorném výkladu  řešení vzorových příkladů orientaci v užitečných informačních zdrojích Cena deseti lekcí je 460,- Kč na osobu, manželské páry 860,- Kč.   Vedoucí kurzu Jiří Vodička, tel.:775 937 745
Dne 29. března zasedala Krajská tripartita Pardubického kraje                                                                                               

V úterý 29. března se konalo pravidelné jednání Krajské tripartity Pardubického kraje, kterou tvoří zástupci Pardubického kraje, Regionální rady odborových svazů ČMKOS a Krajské rady podnikatelských a zaměstnavatelských svazů. Jednání řídil náměstek hejtmana pověřený zastupováním Roman Línek. Partnery z krajské tripartity informovali zástupci krajské samosprávy o aktuální situaci v sociálních službách,  zejména o přechodu financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje. Hovořili o zdravotnictví i řešení problémů v dopravě. „V oblasti dopravy byly nejdiskutovanější příprava stavby nadjezdu u Parama v Pardubicích, komunikace R 35 a investice spojené s výstavbou silnic I. třídy. Pozitivně bylo přijato včerejší rozhodnutí Rady Pardubického kraje, že posílila o  30 milionů korun rozpočet na opravy komunikací po náročné zimě,“ řekl náměstek Línek. Velkou diskusi vyvolalo téma Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, zejména navýšení platů lékařů a také restrukturalizace lůžkového fondu v nemocnicích.  Zástupce Krajské rady podnikatelských a zaměstnavatelských svazů  Jiří Požár se v diskusi vyjádřil k současné situaci ve stavebnictví. Uvedl, že vzhledem k omezování investic a trendu stavět za nejnižší ceny dochází k poklesu kvality a nárůstu reklamací. S tím souvisí i přibývající počet nezaměstnaných, kteří se nemohou v oboru uplatnit, protože je méně práce.  Další jednání tripartity se uskuteční před letními prázdninami a jejím hlavním tématem budou mj. informace k Evropskému roku dobrovolnictví 2011.
 
Basketbalisté zakončili sezónu sérií porážek.                                                                                                                              

Od 19. února, kdy o jediný bod porazili Vysoké Mýto, již pocit vítězství neochutnali a další zápasy byly již šňůrou porážek. Z části třeba i nešťastných, body nezískali a podle toho dopadlo i umístění na chvostu, přesněji na posledním místě 13tičlenné tabulky Východočeské basketbalové ligy. Nejlepším týmem v tabulce byl naopak BK Přelouč.