VÝROČNÍ SCHŮZE ZO ČSOP PODORLICKO               

Na konci března se členové základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko setkali v ekocentru Podorlicko v Podbranské ulici na výroční členské schůzi. Cílem bylo zhodnotit činnost v roce 2010 a připravit plán akcí pro rok 2011.
Bylo co hodnotit. Jednalo se zejména o terénní práci pro přírodu ale i o vzdělávací práci. Veřejnost si již  zvykla hojně navštěvovat programy v budově ekocentra Podorlicko v Podbranské ulici i akce pořádané na naučné stezce. Prostory  ekocentra umožňují pořádat výstavy, přednášky , soutěže a tvořivé dílny pro veřejnost a tvoří zázemí pro činnost dvou oddílů Mladých ochránců přírody.
V  ekocentru  Podorlicko v průběhu roku 2010 připravili členové ČSOP tři výstavy. Další výstavy proběhly při akcích v terénu. Lednová výstava byla věnována Fair Trade. Největší zájem veřejnosti byl věnován podzimní výstavě hub. V listopadu byla fotografická výstava  na téma „Děti přírody“.  Navazovala na tradiční fotografickou soutěž .
ZO připravila v roce 2010 celkem šest soutěží pro mládež. Některé byly korespondenční (Pozorování ptáků na krmítku), některé proběhly v terénu (Ohrožení obojživelníci), jiné proběhly v ekocentru (Pexesové ekohrátky). 
V ekocentru  bylo připraveno pro veřejnost devět zajímavých přednášek . Dalších pět přednášek  připravili členové ZO pro klienty  pečovatelského domu a pro školy. Příroda je venku a proto je centrum činnosti ZO ČSOP Podorlicko orientováno na terén. Organizace je od roku 2002 provozovatelem smyslově naučné stezky Údolím Skuhrovského potoka.
V roce 2010 připravila ZO pro veřejnost na stezce dvě již tradiční akce „Hledání jara na stezce“ tentokrát s motivem zapomenuté jarní zvyky . Druhou akcí byla  „Rodina na stezce“ . Kromě toho opravovali členové ZO a MOP Puštíci  poničená zařízení stezky, zajišťovali sečení , opravu značení a nátěry. Nově byla vybudována marimba a opraveny mostky ke stanovištím. Školy navštěvovaly stezku s pracovními listy poskytnutými ZO.
V roce 2010 se ZO Podorlicko podařilo ve spolupráci  s Obcí Semanína a  se sdružením Pro Semanín  vytvořit druhou naučnou stezkou. Je to „Semanínská stezka ČSOP“, která byla slavnostně byla otevřena 28.11.2010.
Členové ZO Podorlicko provádějí v terénu průzkum zaměřený zejména na výskyt ohrožených druhů . Na výroční členské schůzi prezentovala Jana Dušánková výsledky dlouhodobého  botanického sledování  orchidejových lokalit.
Obrovskou prací pro zachování ohrožených druhů živočichů je záchranný transfer obojživelníků v okolí Přívratských rybníků. Pod vedením ZO se do akce, která loni trvala déle než měsíc zapojují i příznivci z veřejnosti. 
Pro veřejnost byla připravena i akce Setkání se studánkami, která v roce 2010 pod vedením Ing. Václava Hampla proběhla v údolí Křivolíku ve spolupráci se sdružením Bacrie.  ZO ČSOP udržuje partnerské kontakty s italskou organizací AMB Gruppo micologico z Agrate Brianza i tato činnost byla na výroční schůzi hodnocena.  Během schůze byl zvolen výbor základní organizace a schválen plán činnosti pro tok 2011. HG